Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik 
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Eleman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Kaynak Bilgiler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri
 

Google
Web sosyalhizmetuzmani.org

                SAVAŞ VE ÇOCUK ASKERLERİN DRAMI
                         
 SHU.Türkan SÖĞÜT GEZER

Koşuyor altı yaşında bir oğlan
Uçurtması geçiyor ağaçlardan
Siz de böyle koştunuz bir zaman
Çocuklara kıymayın efendiler,
Bulutlar adam öldürmesin.
Nazım Hikmet.Yazıma Nazım Hikmet Ustanın duygu yüklü, günümüze seslenişinin yoğun olduğu bir şiirinden bir alıntıyla başlamak istedim.
Savaşlar olmazdan önce doğanın saf bir parçası olan insan ve insanlık özdeş iki olguydu.Savaşlarla bakir yeryüzü insanlığa gebeleşti, savaşların doğurduğu insan için acılarıyla yıkımlarıyla kirli bir dünya oldu. Savaşın etkilediği iki büyük risk grubu, Çocuklar ve kadınlar…
Dünyada çocuk asker sayısı net olarak bilinmemesine rağmen Çocuk Asker Kullanılmasını Durdurma Koalisyonunun tahminlerine göre 300.000 civarında çocuk hükümet ya da muhalif gruplar adına asker olarak savaşıyor. 85 Ülkede yarım milyondan fazla çocuk hükümet orduları, paramiliter güçler veya silahlı küçük gruplar tarafından kullanılıyor. Bu güne kadar Uluslar arası Toplum çabalarıyla kurtulan çocuk sayısıysa 95 bin. 2000 Yılında BM’nin 18 yaşın altındaki gençlerin savaşta kullanılmayacakları yolunda hazırladığı Çocuk Hakları Sözleşmesine Ek Protokol 110 ülke tarafından imzalanmış,2002 yılında bağlayıcılık kazanmıştır. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2002 yılından beri çocukların savaşta kullanılmasını “savaş suçu” olarak kabul ediyor.

Yeryüzündeki üretim ilişkileri yoksulluğu küresel savaşları her gün yeniden üretiyor. Savaş küresel yakıyor.Savaşa bir insanlık sorunu olarak bakıldığında,insanın yeryüzünde güvenlik duygusunun kayboluşu olan umutsuzluğa, açlıktan kıtlığa yoksulluğa,hastalıklara, göçe, göçle beraber sığınmacılık ve mültecilik sorunlarına daha bir çok soruna neden olan insanın vahşi ediminin kanayan sonucu olarak görmek gerekir. Savaşın nedenlerine bakıldığında insani değerlere ve doğaya yabancılaşma,,dünyanın yeniden paylaşılması, sermaye ve üretim ilişkilerinin sermaye eğemenlerinin yarattığı yoksullara savaşın bir ehlileştirme, tahakküm aracı olarak kullanılmasını görmekteyiz.İnsani değerlere yabancılaşmanın, insanın yaşam hakkının ihlalinde en kritik çocuk asker sorununun 100.000’e yakın ortalamasıyla Afrika’da görülmesi ne kadar da dikkat çekici. Uganda,Angola, Kolombiya, Srilanka, Liberya, Sierra Leona, Ruanda, Kongo, Etiyopya, Çad, Brundi vs... ülkeler. Çocuk Askerler Sorunu tabi ki birçok Asya ülkesinde ve Latin Amerikanın bir kısmında ,Avrupa ve Orta Doğuda da görülmektedir; Uluslararası Af örgütünün 2007 raporuna göre her yıl ortalama 22 Milyar Dolar Asya,Ortadoğu,Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde savaşa yatırılıyor. Her yıl yeryüzündeki her kadın,erkek ve çocuk için 2 kurşun üretiliyor Harcanan bu 22 Milyar Dolarla bu ülkelerde her çocuğun okula gitmesi ve 2015’e kadar çocuk ölümleri oranını üçte ikisi oranında düşürebilirdi. Hiçbir çocuk asker olmayı istemez. Peki çocuklar neden askerleştiriliyor? Uygar dünyanın utancı çocuk askerler sorunu neden kaynaklanıyor? Neden sıcacık düşlerine gölge düşüyor,neden utanıyoruz? Yarım milyondan fazla çocuk neden temiz bir çevre hakkı,konut hakkı,ebeveynleriyle yaşama hakkı, sağlık eğitim,sosyal-kültürel haklar ve daha bir çok haktan yoksun oluyor,? Neden mi? Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika ve Ortadoğu’daki ulusal,bölgesel ve uluslar arası örgütler ve Koalisyonların bir araya gelmesiyle oluşan,kurucu üyeleri arasında Uluslar arası Af örgütü(Amnesty İnternational), Uluslarası Çocukları Koruma Örgütü(Defence for children international) İnsan Hakları İzleme Örgütü( Human Rights Watch)İnternational Fedaration Tere Des Homes,Uluslarası Çocukları Koruyun Birliği(İnternational Save the Children Allliance) Cizvit Mülteci Hizmetleri (Jesuit Refugee Service)Quaker BM. Ofisi-Cenevre ve Uluslar arası Dünya Vizyonu Örgütü(World Vision İnternational) bulunduğu “Çocuk Asker Kullanılmasına Son Koalisyonu” tarafından 2003 yılında yayımlanan bir rapor çocukların savaşa doymayan büyükler için ölmeye ve öldürülmek için kullanılmaya devam ettiğini gösteriyor.Çocuk yaşta asker olmanın nedenleri arasında,silahlı çatışmadan geride ailesini bırakarak kurtulma,ekonomik ve sosyal yapıların tahrip olması,hükümet güçleri veya muhalif gruplar tarafından aile bireylerinin işkenceye maruz bırakılması veya öldürülmesiyle korumasız kalma yer alıyor. Çocuk yaşta askerleştirilmenin diğer nedenleri arasında yoksulluk nedeniyle yiyecek ve barınak bulabilmek için silahlı gruplara katılma yani yeterli yaşam olanaklarının olmaması ailevi sorunlar,şiddet ve cinsel istismar, çocukların zorla kaçırılması bulunmaktadır.İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de bugün dünyada 18 yaşın altında 300.000 Çocuk asker olduğunu,çocuk askerlerin yaşının 8’e indiğini belirtiyor. Bütün bu nedenlerin yanı sıra dünyada bilinen artık silah teknolojisindeki ilerlemelerin kolay taşınabilir silahları da üretiyor olması .

Çocuklar nasıl asker olarak kullanılıyor?
Çocuklar sadece cephe gerisinde taşıyıcı,işçi ve casus olarak değil,bizzat silahlı çatışmaların içinde savaştırılıyor. Çocuklar profesyonel birliklerin geçeceği yollarda mayın kontrolü yapmak üzere veya daha az şüpheli olmaları nedeniyle intihar saldırılarında da kullanılabiliyor. Çocuk askerlerin üçte biri ise çoğu zaman seks kölesi olarak kullanılan kız çocuklarından oluşmakta.

Onların çığlığı savaş yerine barıştır,biliyoruz, neden duymayız? Evet yaptırımlar ve denetimler olmalı,savaşta çocuklar ölmemeli. 18 yaşın altındaki her insanın çocuk olduğu unutulmamalı, (uygar dünyada!) hiçe sayılan çocukların kendileri ve göz yaşları artık duyulmalı.

KAYNAKLAR:
Bakır,Kemal Savaş ve Çocuk.Bianet.org,Gaziantep;2004
Uluslar arası Af Örgütü,Uluslar arası 2007 Af Örgütü Raporu;2007
Bianet.org. Yarım Milyondan Fazla Çocuk Asker Var Başlıklı Haber, İstanbul; 2007