Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH 

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları
İnsan hakları Bilgileri

 

  Hızlı Erişim
 

 

Google
 
Web www.sosyalhizmetuzmani.org

SHÇEK ‘e bağlı rehabilitasyon merkezlerini kapsayan
 Özürlü Rehabilitesinde Seramik Çalışmalarının Yeri ve Önemi

          Emel Ortaç

Zihinsel engelli sözcüğü genel olarak normal çocuklardan daha yavaş gelişen daha yavaş öğrenen ve bu nedenle kişisel ve sosyal yaşantısını destek almadan sürdüremeyen bireyler için kullanılmaktadır. Zihinsel engelli çocuklar özel eğitime muhtaç çocuklar içerisinde önemli bir grubu oluşturmaktadır. Bu çocuklar daha yavaş öğrenmekle birlikte büyük bir kısmının doğru ve etkili uygulamalar sonucu eğitimini tamamladığı ve kendine göre bir iş sahibi olabilecek düzeye gelebildikleri , toplumda üretken bireyler olarak yer alabildikleri gözlenmektedir.  

 

Ülkemizdeki özürlü çocukların bir bölümün bakım ve eğitimi  aileleri tarafından sağlanmakta diğer bölümününse Başbakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünce devlet güvencesinde bakım ve rehabilitasyon hizmeti sürdürülmektedir. SHÇEK Genel Müdürlüğü 2882 sayılı sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kanunu gereğince tüm özel guruplarına yönelik bakım ve rehabilitasyon  haklarının kullanılması ve toplumsal hayata katılma programları geliştirmek ve uygulamakla yükümlü kılınmıştır. Bu bağlamda SHÇEK e bağlı rehabilitasyon merkezleri bu konuda araştırmalar yapmakta ve yeni etkin eğitim ve gelişim programları uygulama çabası yaşamaktalar. Bu kurumlardan bazılarında etkin bir eğitim yöntemi olarak kabul gören eğitici ve öğretici etkinlikler arasında seramik çalışması uygulamaları da yeralmaktadır. Seramik çalışmalarının uygulandığı özürlü gruplarla yapılan seramik çalışmalarının  özürlü gruplar üzerinde etkin, geliştirici, beceri edindirici ve topluma kazandırıcı rolü rolü olduğu söylenmektedir.
            Son yıllarda gerek normal, gerekse özürlü çocukların eğitiminde seramik çalışmalarının gittikçe önem kazandığı görülmektedir. Çünki bir anlamda da sanat eğitiminin verildiği seramik çalışmaları tüm gelişim alanlarına büyük katkıda bulunmakta daha sevgi dolu, daha rahat bir ortamda öğrenmeyi kolaylaylaştırmaktadır. 

Bilimsel araştırmalara dayanarak  Seramik çalışmalarının özürlü guruplar üzerinde etken olduğu söylenebilir. Bu araştırmalar sonucu seramik çalışmalarının

-  Fiziksel gelişimde ; büyük küçük kas motor koordinasyonunun gelişimine el-göz koordinasyonunun gelişiminin desteklenmesine,

-  Bilişsel gelişimde ; kavram öğrenme matetikle ilgili beceriler, problem çözmeye yönelik becerilerin gelişiminin desteklenmesi , estetik ve artistik becerilerin gelişmesine ,

-  Dil gelişiminde ; akıcı ve ifade edici dil gelişiminin desteklenmesine sanatla ilgili kavramların adlandırılabilmesine ,

- Sosyal gelişim alanında ; paylaşma işbirliği kurma sözel iletişim kurma gruba uyum sağlama gibi becerilerin geliştirilmesi ve desteklenmesine,

      -  Duygusal gelişim alanında ise kendi duygularını fark edip ifade edebilmesine, öz saygının gelişimine, yeterli olma ve güven duygusunun gelişimine  katkıda bulunduğu söylenmektedir.
Bu araştırma da SHÇEK Genel Müdürlüğüne bağlı rehabilitasyon merkezlerinde seramik çalışmalarının yaygınlığının tesbit edilmesi  ve uygulamanın sürdürüldüğü merkezlerde çalışmanın kazandırılarının saptanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda ekteki soruları ilgili birimlerinizin içtenlikle yanıtlamasını ve görüşlerini belirtmesini rica ederim. Soruları cevaplandırarak bu bilimsel araştırmaya yapacacağınız desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.

SORULAR

1-      Kurumunuzun adı ve iletişim adresi( e-posta, tel, faks, adres)?

2-      Adınız , soyadınız , göreviniz ?

3-      Kurumunuzda özürlü gruplara ilşkin meslek edindirme ve sosyal hayata kazandırmaya yönelik ne tür rehabilitasyon çalışmaları  yapılmaktadır?

4-      Kurumunuzda seramik eğitimi verilmektemidir?

5-      Seramik çalışmalarının el becerilerini geliştirici ve meslek edindirme özelliği taşıdığını düşünüyormusunuz?

6-      Seramik çalışmalarının özürlü gruplar için kavrama ve algılama düzeyini (büyük- küçük, siyah-beyaz, basit-karmaşık) destekleyici olabileceğini düşünüyormusunuz?

7-      Özürlü gruplarda sağlanması güç olan yardımlaşma, birarada çalışma, ve kurallara uyma alışkanlıklarının kazandırılmasında seramik atölye çalışmalarının etkin olacağı görüşüne katılıyormusunuz?

8-      Seramik çalışma ortamının rehabilite ortamı sağlayacağı ve içsel sıkıntı ve enerjinin dışa vurumu konusunda etkili bir araç olacağı konusunda görüşleriniz nelerdir?

9-      Kurumunuzda el becerilerine ilşkin etkinlikler uygulanmaktamıdır?

10-  Uygulamalar var ise bu tür etkinliklerin seçim ve planlanma aşamalarında ne tür krıterler doğrultusunda belirleme yapılmaktadır?

11-  Özürlü gruplara rehabilitasyon hizmeti sağlayan kurumlarda seramik eğitimi verebilecek eğiticinin eğitimci olması dışında taşımasının gerekliliğine inandığınız özellik ve donanımlar nelerdir?

12-  Seramik çalışmalarının özürlü gruplarla uygulanması sonucunda çocukların sonuçlandırma, kazanma takdir görme gibi sosyal ihtiyaçlarının sağlanabileceğini düşünüyormusunuz?

13-  SHÇEK bünyesinde görev yapan rehabilitasyon merkezlerinde seramik atölyelerinin kurulmasının gerekliliği konusunda düşünceleriniz nelerdir?

14-  Seramik atölyelerinin kurumunuz bünyesinde hayata geçirebilmesi için hangi vasıflarda personel ihtiyacınız bulunmaktadır?

15-  Eklemek istediğiniz düşünce ve deneyimleriniz?

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

©Sosyal Hizmet Uzmanı Web Sitesi