Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

İnsan Kaynakları

         


Kemal GÖKCAN
Site Editörü / Sosyal Hizmet Uzmanı

 

sosyalhizmetuzmanlari@gmail.comSOSYAL HİZMET MESLEĞİNDE MÜLAKAT

 

 

Mülakat,sosyal hizmet mesleğinde geniş ölçüde kullanılan bir araçtır.Sosyal hizmet uzmanı,çalışmaları sırasında zamanın önemli bir kısmını mülakata ayırtır.

Mülakat sosyal hizmet mesleğinin temeli olup,insanlara yardımcı olmakta büyük önem taşır. Sosyal hizmette daha çok sosyal kişisel çalışma yöntemini uygulayanlar mülakattan yararlanır.Sosyal kişisel çalışmada bireysel ilişkinin yoğunluğu nedeniyle,mülakata daha fazla ilgi duyulmaktadır. Bu yöntemin yanı sıra,sosyal grup çalışması,toplumla çalışma,sosyal refah araştırması ve sosyal hizmet idaresi yönteminde mülakattan yararlanılır.

Mülakatın Tanımı :Karşılıklı yüz yüze bir konuşma (koşar ve erkan 1991)

Sosyal Hizmet Mülakatının Amacı: Mülakatlarda amaç genelde ikiye ayrılır. Bilgi toplama ve yardım etme Örneğin,kadın misafirhanesine yerleştirmek için bir kadından bilgi toplanırken o andaki sıkıntısını hafifletmek için yada çözmek amacı ile tedavi yada yardıma yönelik bir çalışma yapılabilir.

1-Bilgi Toplama yada Sosyal İnceleme Mülakatları
Bilgi toplama mülakatının amacı,sosyal işlevsellik yönünden birey,grup ve toplum hakkında bilgi toplamaktır. Bur da yaşam yaşam öyküsü hakkında bilgi hakkında bilgi edinmeye çalışılır. Bu bilgilerle kişinin sorunun anlamak ona yardımcı olmak için gereklidir. Mülakatlarda her türlü bilgiyi toplamak yerine gerekli bilgi toplanmalıdır. Toplanan bilgiler hem objektif hem de supjektif duyguları ve tutumları içerir. Uzman bilgi toplarken acele etmemelidir. Unutmamalıdır ki müracaatçı kişisel yaşamı hakkında bilgi verirken kendini korumalı bilgiler verebilir. Bilgi toplama yada sosyal inceleme mülakatları bazen özel amaçlarla kullanılır. Örneğin psikiyatri kliniğinde hastaya uygulanacak tedavinin belirlemesinde 

2-Bilgi Verme Mülakatları
Didaktik nitelik taşıyan mülakatlardır. Bu mülakatlarda belli bir konuda müracaatçıya bilgi verilir. Bu mülakatlar kuru bilgi verme değil duygusal yanı da vardır. Sosyal hizmet uygulamalarında bu mülakatlar sıkça uygulanır. Örneğin ıslahevine gelen gence kuralların anlatılması.

3-Teşhis yada Karar Verme Mülakatları
Teşhis mülakatı bireye hizmet sağlamak için,uygun değerlendirme ve karar verme amacını güder. Teşhis mülakatları kanalıyla belirli idari karların alınması kolaylaşır. Evlat edinmek isteyen bir müracaatçı ile yapılan mülakat araçlığı ile kurumun o kişiye çocuk verip veremeyeceği belirlenir. Bu mülakata müracaatçının bir başka kuruma havale edilip edilmeyeceği de belirlenir.

4-Tedavi Mülakatları
Müracaatçıda ki,sosyal durumunda değişmeyi etkilemektir. Müracaatçının sosyal işlevlerini daha iyi yerine getirmek amaçtır. Müracaatçının sosyal durumu ile baş etmesi duyguları,tutumları ve davranışlarının değişmesi sağlanmaya çalışılır. Bu mülakat bireyselleşmiş özel bir durum olduğundan önceden bir anahat geliştirmek güçtür Herkesin sorunu,algılama biçimi uyumu farklıdır. Örneğin hastanede çalışan bir sosyal hizmet uzmanı ameliyattan korkan bir çocuğa destek verebilir.

Sonuçta bir mülakatta dört amaç gerçekleşebileceği gibi,bazı mülakatlarda yalnızca tek amaca hizmet edebilir. Önemli olan sosyal hizmet uzmanın ne amaçla mülakat yapacağını bilmektir. Bunu ise müracaatçının sorunu ve özel durumu belirler.

KAYNAK:
 Prof.Dr Erkan ,Gönül. Sosyal hizmette mülakat.Ankara:1997
 
 
 
 

 Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye   /  sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.