Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE 

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Eleman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri

 Sosyal Hizmet Kuruluşları Neden Devlet Tarafından İşletilmelidir?

Şerafettin SAYAR
 
     Sosyal Hizmet Uzmanı/ Sitemiz Yazarı
 serafettinsayar@hotmail.com  


 Sosyal hizmet, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun iyilik halini artırmak için sosyal değişime, insan ilişkilerinde sorun çözmeye, güçlenmeye ve özgürleşmeye katkı sağlayan bir meslektir. Sosyal hizmet, insan davranışı ve sosyal sistem teorilerinden yararlanarak, insanların çevreleriyle etkileşim kurdukları noktalara müdahale eder. Sosyal hizmette insan hakları ilkeleri ve sosyal adalet temeldir (Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği 2001; Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu, 2001).

Bu tanım üzerinden sosyal hizmetin ne olduğu, sosyal hizmetlerin alanında kimlerin olduğuna baktığımızda; Başta çocukları görürüz.
Korunmaya muhtaç çocuklar, çalıştırılan çocuklar, evsiz çocuklar, şiddet mağduru çocuklar, evden kaçan çocuklar, hüküm giymiş çocuklar, madde kullanmaya bulaştırılmış çocuklar, savaştırılan çocuklar, sağlık ve eğitim mağduru çocuklar, çocuk gelinler, cinsel istismara ve fuhuşa zorlanan çocuklar vs.

Engelliler de sosyal hizmetlerin alanlarındandır. Engellilere yönelik erişebilirlik hizmetleri, kamu kullanım alanları ve binalarına erişebilirlik, cadde ve sokak düzenlemelerine yönelik altyapının uygunluğu, toplu taşım hizmetlerinin uygunluğu, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, engelli istihdamı, engelli bakımı ve eğitimi, engelli ailelerine destek programları…

Yaşlılık alanı da sosyal hizmet alanlarından olup, huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri, yaşlı danışma merkezleri, yaşlı köyleri, ileri yaş kültür ve sanat atölyeleri, evde bakım hizmetleri vb…

Kişi ve ailelerin kendi ellerinde olmadan, istemeden yaşadıkları sorunlarla baş edebilme yöntem ve teknikleri de sosyal hizmet uygulama alanlarındandır.
Boşanan çiftlere danışmanlık desteği, kadın sığınma evleri, şiddet mağduru kadınlar, kadın istihdamı, kadın ve sağlık, kadın ve eğitim gibi…

Sosyal güvencesi olmayanlar, işsizler, mülteciler, göçmenler, azınlıklar, etnik ve dini mağdurlar da uyum sorunları nedeniyle sosyal hizmet uygulamaları alanında değerlendirilmektedirler.

Yukarıda sayılan tüm bu hizmetler anayasal güvence altında olup öncelikle devletin görev ve sorumluluğundadır. Özel kuruluşlar, dernekler ve vakıflar tarafından verilen sosyal hizmet alanlarına ilişkin uygulamalar da devletin denetiminde ve kontrolündedir. Ancak zaman zaman özel kuruluşlar, dernekler ve vakıflarca işletilen sosyal hizmet kuruluşlarında ticari kaygılardan ve diğer sebeplerden dolayı istismarlar olmakta, sosyal hizmet uygulamalarından yararlandırılanların mağdur edildikleri görülmektedir. Dernek ve vakıflar tarafından verilen sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili hizmetler o vakıf ve/veya derneğin felsefesine-amacına uygun verilmektedir. Bu durumda tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiği görülmektedir. Evrensel değerlere göre ve ülkemizin de imza koyduğu insan hakları evrensel bildirgesi gereği tüm vatandaşlar dil, din, ırk, cinsiyet ayrımına tabi tutulmaksızın devletin tüm hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanır. Konuya buradan baktığımızda sosyal hizmetlerin hedef kitlesi olan vatandaşların öncelikle devlet kurum ve kuruluşlarından yararlandırılmaları esastır. Devlet demokratik ve sosyal olma özelliği gereği tarafsızdır, bilimsel verilere göre, eşitlik ilkesi doğrultusunda hizmet verir.

Devlet görevlerini yasalarda belirlenen kurum ve kuruluşlar aracılığı ile yürütür. Yerel yönetimler- belediyeler de bu tür kuruluşlardan dır. Belediyeler tarafından hayata geçirilen sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili kurum ve kuruluşların da özel işletmelere, derneklere ve vakıflara devredilemeyeceği bilinmelidir.

Şerafettin SAYAR Sosyal Hizmet Uzmanı 

 


               Bize Ulaşın

Google
 

 

 

UYARI! ©Sitemize ait yazılarımızı izin almadan yayınlanmamasını talep etmekteyiz.Her hakkı saklıdır.