SOSYAL HİZMET MESLEĞİ

SOSYAL HİZMET ALANLARI

   KAYNAK
BİLGİLER

 

                                                                                                                               

 


İş İlanı Veriniz

 

 Sitemizde Yayınları Yayınlanan Sosyal Hizmet Uzmanları
 Sitemizde Diğer Meslek Elamanlarının Yayınları
 

sosyalhizmetuzmani.org
 


 


SOSYAL HİZMET TERMİNOLOJİSİ    

Derleyen
 

Kemal GÖKCAN
(Site Editörü)
Sosyal Hizmet Uzmanı
sosyalhizmetuzmanlari@gmail.com


 
 

    SOSYAL HİZMETLER


Kişi,grup ve toplulukların bünye ve çevrelerinin koşullarından doğan veya kendi kontrolleri dışında olan yoksunluk ve eşitsizlikleri gidermek; toplumun değişen koşullarından ortaya çıkan sorunları öğrenmek ve insan kaynaklarını geliştirmek;kişi , aile ve toplum refahını sağlamak amacı ile düzenlenen hizmet ve programları kapsayan alandır. Bu alan örneğin sosyal yardım hizmetleri, çocuk ve aile refahı,islah hizmetleri,sosyal sigortalar, aile planlaması, konut sorunları ve toplum kalkınması gibi hizmet ve programları kapsar.


SOSYAL HİZMET MESLEĞİ


Kendi kendine yardım ve işbirliği prensibi uyarınca değişmekte olan toplumun yapısı içinde kişi,aile,grup ve toplumların ihtiyaçlarını karşılanması sorunlarının çözümlenmesini ve çevreleri ile karşılıklı uyumlarını yardım etmek ve insan kaynakları ile sosyal ve ekonomik koşularının korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacı ile kendine özgü bilimsel teknik ve metotlarla insan ilişkilerindeki beceriye dayanan düzenle çalışmaları kapsayan bir meslektir.


SOSYAL REFAH


Kişilerin ve grupların verim kabiliyetlerini tam olarak geliştirebilmeleri ve aileleri ile toplumlarını ihtiyaçlarını karşılayarak refaha ulaştırabilmeleri için doyurucu bir hayat ve sağlık standartlarına ulaşmaları aynı zamanda kişisel ve sosyal ilişkilerini dengeli olarak devam ettirmelerini sağlamak amaçı ile sosyal hizmetin ve sosyal kurumların organize edilmiş bir sistemidir.


MÜRACAATÇI


Hizmet götürülen kişi,grup ve toplumdur.
SHU; müracaatçılarına özel gereksinim grupları denmektedir. Bu kişiler Kamu Hizmetlerinden yararlanamayarak sıkışıp,kendinden gelen sorunların haricindentutulması gereken sorunlu kişilerdir. Durumu ile özel ve özen gösterilmesi gereken bir gruptur. Ancak tümü ele alınmaz. Örneğin; yaşlılara hizmet götürülürken tüm yaşlılar bu kapsama dahil edilemez. Bu nedenle deöncelik tanımak,hizmetler planlamak söz konusudur.


SOSYAL SORUNLAR


Sosyal sorun bazı grupların kendi bünyelerinin doyumsuzluklarından bir neden olarak algılanan ve çözümü için alternatif yollar fark edilen, bu grup yada grup üyelerinin bazı değişikliklerini sağlamak üzere harekete geçirdiği durumdur.


SOSYAL DEVLET


Yurttaşlarının sosyal durumlarıyla,refahları ile ilgilenen,onlara asgari bir yaşama düzeyi sağlamayı ödev bilen devlettir.


SOSYAL KİŞİSEL ÇALIŞMA


Bireyin rolünü daha iyi yerine getirmesi amacıyla bireyin psiko-sosyal yönünü geliştirmek, iyileştirmek, idame ettirmek ya da işlevselliğini arttırmak için uygulanan bir sosyal hizmet yöntemidir.


SOSYAL GRUP ÇALIŞMA


Aynı ilgi,aynı endişe,aynı sorunları olan bireylerin birbirlerine bir uzmanın kurduğu teke tek ilişkiden daha anlamlı bir biçimde yardım etmeleri amaçlayan bir sosyal sosyal hizmet yöntemidir


TOPLUMLA ÇALIŞMA


Toplumun ihtiyaç ve amaçlarını tanımlayan ve bunları sıralayan, bu ihtiyaç ve amaçların karşılanması için kaynak bulan bunlarla ilgili sosyal aksiyona geçerek toplumdaki uygulamalarda beraberlik ve iş birliğini geliştiren bir sosyal hizmet yöntemidir.


SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI


Sosyal hizmet mesleğini uygulama alanına giren olguların anlaşılması, açıklanması ve mesleki amaçlar doğrultusunda yönlendirmesi için gerekli bilimsel bilginin retilmesini sağlamayı amaçlayan bir sosyal hizmet yöntemidir.

 

 

 

   

 

 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır. 
Sitemizde yayınlanan  yazarlarımızın yayınları ve sitemizin yayınları  kaynak gösterilerek ve içeriği değiştirilmemek şartıyla alıntı yapılabilir.