Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

İnsan Kaynakları

         


Kemal GÖKCAN
Site Editörü / Sosyal Hizmet Uzmanı

 

sosyalhizmetuzmanlari@gmail.comSOSYAL HİZMET TERMİNOLOJİSİ    
 

 

SOSYAL HİZMETLER

Kişi,grup ve toplulukların bünye ve çevrelerinin koşullarından doğan veya kendi kontrolleri dışında olan yoksunluk ve eşitsizlikleri gidermek; toplumun değişen koşullarından ortaya çıkan sorunları öğrenmek ve insan kaynaklarını geliştirmek;kişi , aile ve toplum refahını sağlamak amacı ile düzenlenen hizmet ve programları kapsayan alandır. Bu alan örneğin sosyal yardım hizmetleri, çocuk ve aile refahı,islah hizmetleri,sosyal sigortalar, aile planlaması, konut sorunları ve toplum kalkınması gibi hizmet ve programları kapsar.

SOSYAL HİZMET MESLEĞİ

Kendi kendine yardım ve işbirliği prensibi uyarınca değişmekte olan toplumun yapısı içinde kişi,aile,grup ve toplumların ihtiyaçlarını karşılanması sorunlarının çözümlenmesini ve çevreleri ile karşılıklı uyumlarını yardım etmek ve insan kaynakları ile sosyal ve ekonomik koşularının korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacı ile kendine özgü bilimsel teknik ve metotlarla insan ilişkilerindeki beceriye dayanan düzenle çalışmaları kapsayan bir meslektir.

SOSYAL REFAH

Kişilerin ve grupların verim kabiliyetlerini tam olarak geliştirebilmeleri ve aileleri ile toplumlarını ihtiyaçlarını karşılayarak refaha ulaştırabilmeleri için doyurucu bir hayat ve sağlık standartlarına ulaşmaları aynı zamanda kişisel ve sosyal ilişkilerini dengeli olarak devam ettirmelerini sağlamak amacı ile sosyal hizmetin ve sosyal kurumların organize edilmiş bir sistemidir.

MÜRACAATÇI

Hizmet götürülen kişi,grup ve toplumdur.
SHU; müracaatçılarına özel gereksinim grupları denmektedir. Bu kişiler Kamu Hizmetlerinden yararlanamayarak sıkışıp,kendinden gelen sorunların haricindentutulması gereken sorunlu kişilerdir. Durumu ile özel ve özen gösterilmesi gereken bir gruptur. Ancak tümü ele alınmaz. Örneğin; yaşlılara hizmet götürülürken tüm yaşlılar bu kapsama dahil edilemez. Bu nedenle de öncelik tanımak,hizmetler planlamak söz konusudur.

SOSYAL SORUNLAR

Sosyal sorun bazı grupların kendi bünyelerinin doyumsuzluklarından bir neden olarak algılanan ve çözümü için alternatif yollar fark edilen, bu grup yada grup üyelerinin bazı değişikliklerini sağlamak üzere harekete geçirdiği durumdur.

SOSYAL DEVLET

Yurttaşlarının sosyal durumlarıyla,refahları ile ilgilenen,onlara asgari bir yaşama düzeyi sağlamayı ödev bilen devlettir.

SOSYAL KİŞİSEL ÇALIŞMA

Bireyin rolünü daha iyi yerine getirmesi amacıyla bireyin psiko-sosyal yönünü geliştirmek, iyileştirmek, idame ettirmek ya da işlevselliğini arttırmak için uygulanan bir sosyal hizmet yöntemidir.

SOSYAL GRUP ÇALIŞMA

Aynı ilgi,aynı endişe,aynı sorunları olan bireylerin birbirlerine bir uzmanın kurduğu teke tek ilişkiden daha anlamlı bir biçimde yardım etmeleri amaçlayan bir sosyal sosyal hizmet yöntemidir

TOPLUMLA ÇALIŞMA

Toplumun ihtiyaç ve amaçlarını tanımlayan ve bunları sıralayan, bu ihtiyaç ve amaçların karşılanması için kaynak bulan bunlarla ilgili sosyal aksiyona geçerek toplumdaki uygulamalarda beraberlik ve iş birliğini geliştiren bir sosyal hizmet yöntemidir.

SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI

Sosyal hizmet mesleğini uygulama alanına giren olguların anlaşılması, açıklanması ve mesleki amaçlar doğrultusunda yönlendirmesi için gerekli bilimsel bilginin retilmesini sağlamayı amaçlayan bir sosyal hizmet yöntemidir. 
 
 
 
 

 Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye   /  sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.