SOSYOLOJİ
(Toplum Bilimi )

SINIF ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ
Sitemiz Yazarı   Can KÜÇÜKALİ

Ana Sayfa
 
Aile Sorunları
Çocuk Refahı
Engelli
Gençlik
Sosyal Sorunlar
Tıbbi Sosyal Hizmet
Yaşlılık

Mesleki Bilgiler

SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
SHU Yayınları
İnsan Hakları
Sosyal Siyaset
Sosyoloji
Söyleşiler
Psikoloji
 

 

 

 

Türkiye’de siyaseti okuyabilmenin ve bir kere olayları anladıktan sonra alternatif ortaya koyabilmenin zorluğu her zaman gündemde olan ve tartışılan bir konudur. Sınıf kavramının belirsizliği ya da en azından kapsamının bilinememesi, toplumsal hassasiyetlerin ve tepkilerin farklı noktalardan beslenmesi, bir şeyleri değiştirmenin belki tek değil ama en önemli unsurları sayılabilecek kitlenin eğitim ve kültürel birikim açısından yetersiz kalması ve dolayısıyla kolayca şekillendirilip yönlendirilebilmesi, ezilenlerin siyasetini yapmayı zorlaştıran birçok etkenden sadece ilk akla gelenleri. Bir de şunu belirtmek gerekir ki, tüm bu maddeleştirdiğimiz sorunlar aslında birbirleriyle iç içe geçmiş durumda. Bu koşullar altında duruş sergilemek için önce içinde yaşadığımız toplumun dinamiklerini ve unsurlarını mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde tespit etmek gerekiyor.

Bunu yapmanın yolu ise sınıf araştırmalarını verilere dayandırmak ve buradan hareketle çözümler üretmektir. Ülkemizde bu konuda fazla bilimsel çalışmaya rastlamak mümkün değil. Bu anlamda teorik olarak da boşluklar doğmaktadır çünkü siyasetini yaptığımız sınıfın tam olarak gücünün ve potansiyelinin ne olduğunu, nasıl bir alt kültür geliştirdiğini, hangi maceraları yaşadığını tam olarak bilemiyoruz. Elbette tarihin ve ideolojilerin sonunun geldiğini söyleyenlerin aksine hala bir sınıflar ayrımından söz edilebileceğini ve hatta ezilen kitlenin eskiye oranla çok daha fazla genişlediğini söylemek mümkündür. Ama bu kitlenin mobilizasyon koşullarını, mücadeledeki geldiği yeri bilimsel bir noktadan değerlendirmek, ancak vicdan sahibi objektif sosyal bilimcilerin partiler ve ideolojiler ötesinde yapacakları çalışmalara bağlıdır. Burada vicdan vurgusu önemli ve kritik bir noktaya işaret ediyor. Sebebi ise bu tür bir çalışmanın maddi ve manevi külfetlerini ancak topluma karşı sorumluluk hisseden, bir noktada idealist insanların gerçekleştirebilecek olmasıdır.

Bu tür çalışmalar önemlidir çünkü siyaset yaparken bazen baz aldığınız gerçeklikler değişebilmekte, söylemleriniz sadece içi doldurulmamış sloganlara dönüşebilmektedir ve bunun üstesinden gelebilmenin tek yolu sınıf gerçeğini güncelliği içerisinde ayakları üzerine oturtmaktır. Dolayısıyla elinizde eğer güncelin bilgisi olursa, sadece varsaydıklarınızla değil, olanlarla yeni ve gerçekçi hedefler belirleyebilirsiniz. Aksi takdirde yapacağınız her türlü çalışma, yeterli verimi alamadığınız yorucu süreçlere dönüşür ve bu içten içe mücadelesini verdiğiniz hedeften de uzaklaşmanız anlamına gelir. Özcesi, sınıfın siyasetini yapma iddiasında olanların kapitalizmin çözümlemesine verdiği önemin aynısını arkasını dayadığı sınıfın çözümlemesine de vermesi gerekmektedir.

Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi, tam da bu boşluğu gidermek için oluşturulmuş bir kurum olarak sınıf mücadelesinin koşullarını, sınıfın tablosunu yansıtma çabasıyla gözler önüne sermeye çalışıyor. Yaptıkları atölye çalışmaları ile kimi zaman sosyal siyaset konusundaki tıkanıklığı açma yolunda da başarılı adımlar attıkları söylenebilir. Sözgelimi, ikinci atölyeleri olan ‘Emekçiler AB Tartışmalarının Neresinde’ ile AB’ci sendikal mücadelenin handikaplarına vurgu yapıyor, sermayedarların çıkarları ile konfederasyonların söylemlerinin kesişmesinin anlamını araştırıyorlar. Bu, aynı zamanda çatışan düşüncelerin bu konudaki birikimimizi artırması açısından da çok yararlı bir çalışma olarak nitelendirilebilir.

Sınıf araştırmalarını yapan bu türden kurumların artmasıyla henüz kafaların karışık olduğu ve teorilerin sorgulandığı şu dönemde çeşitli çıkış yolları elde edilebilir ve mücadele alanları genişletilerek zenginleştirilebilir. Sınıfın siyasetini yapan partilerin, kadroların, aydınların ve en önemlisi sınıfın kendilerine olan inançlarını tazelemeleri de yine bu araştırmaların geleceğine bağlıdır. (Can KÜÇÜKALİ / Sabancı Üniversitesi)

 BİZE YAZIN
     Sosyal Hizmet Uzmanı Web Sitesi
     E-Posta : sosyalhizmetuzmanlari@gmail.com

   

© Copyright 2011
www.sosyalhizmetuzmani.org