Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 


ANA SAYFA


SOKAK ÇOCUKLARI SORUNUNDA SOSYAL HİZMET UZMANININ ROL VE FONKSİYONLARI 

Hazırlayan:Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği

 

 

Sosyal Hizmet; bireyin sosyal işlevselliğini engelleyen etmenlerle ilgilidir. Sosyal Hizmetler; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi ve manevi sosyal yoksunluklarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.

Hizmet Uzmanının işlevselliği bu tanım çerçevesinde oldukça somutlaşmış durumdadır. Sokak çocukları sorununa yönelik olarak Sosyal Hizmet Uzmanının yapabileceği çalışmalar ve bu çalışmalardaki rolleri aşağıdaki gibi tartışılabilir: 

 1. Uygulayıcı Rolü: Sosyal Hizmet Uzmanının sokak çocuklarının bulunduğu yerlerde yüzyüze yaptığı çalışmalarda yerine getirdiği roldür. Burada, sokakta bulunan çocuklarla görüşme, dialog kurma, dostluk ve güven ilişkisi oluşturmak, çocukların gereksinimlerine uygun müdahale stratejilerini uygulamak şeklinde mesleki ilişkiye de girebilir.
 2. Danışman ve Yol Gösterici Rolü : Sosyal Hizmet Uzmanı gerek çocuklarla, gerek aileleriyle çalışırken yol gösterici ve danışman rolünü üstlenir. Toplumdaki kaynak ve hizmetlerden, çocuklar ve ailelerinin yararlanabilmesi için Sosyal Hizmet Uzmanı, bu kurumları ailelere ve çocuklara tanıtır. Ailelerin nasıl başvurabilecekleri konusunda yol gösterir, yardımcı olur, ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde çalışmalarda bulunur. Toplumdaki kaynakları müracattçı yararına harekete geçirir.
 3. Değerlendirici Rolü : Sosyal Hizmet Uzmanı sokak çocuklarıyla ilgili mevcut politikaların uygunluğunu değerlendirme rolü vardır. Değerlendirme sonuçlarını ilgili kurumlara raporlar halinde sunarak politikaları etkileyebilir.
 4. Karşılanmayan İhtiyaçları Keşfetme Rolü : Sokak çocukları ve ailelerinin toplumda karşılanmayan ihtiyaçlarını keşfetme rolü Sosyal Hizmet Uzmanınındır. Sosyal Hizmet Uzmanı, programlar ve bunların geliştirilmesi yönünde çalışmalar da bulunabilir.
 5. Kamuoyu Oluşturma : Sosyal Hizmet Uzmanı, sokak çocukları sorununun çözümlenmesi amacıyla çeşitli çevrelerin kaynak ve çabalarını bir araya getirecek, eşgüdümü sağlayacak, projeleri ve programları harekete geçirebilmelidir. Bu konuda hükümet, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin ortak hareket etmesi sağlanarak kamuoyu oluşturacak çalışmalarda bulunabilir.

 

SOKAK ÇOCUKLARI SORUNUNDA SOSYAL HİZMET UZMANININ GÖREVLERİ

 1. Çocuklara ait bilgileri toplamak, kayıtları tutmak ve şahsi dosyaları düzenlemek,
 2. Merkezin çalışmalarını kamu, gönüllü kişi ve kuruluşlarla ilişki kurarak koordine etmek,
 3. Çocukların aile ve yakın çevreleri ile ilgili mesleki çalışmalar yapmak,
 4. Çocukların ve ailelerin durumlarını inceleyerek, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamında koruma altına alınması gereken çocuklara ilişkin ilgili mevzuat doğrultusunda işlemleri başlatmak,
 5. Vaka tartışma ve değerlendirme raporlarını hazırlamak,
 6. Çocukların rehabilitasyonuna yönelik gözlem, teşhis ve tedavi sonrası süreçlere katılmak,
 7. Ailesine ve topluma kazandırılan çocukların meslek edinmelerinde, işe yerleştirilmelerinde ve eğitim süreçlerini tamamlamaları yönünde rehberlik etmek,
 8. Ekonomik yoksunluk içerisinde olduğu tespit edilen çocukların ve ailelerinin, sosyal yardım kaynaklarından ve kurumlarından yararlanmalarını sağlamak,
 9. Merkeze gelen çocuklar için akran çocuk yetiştirmek,
 10. Çocukların sosyalleşmesini sağlayıcı her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek,
 11. Çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmalar ve tüm kayıtların gizlilik ilkesine uygun olarak hazırlanması ve saklanmasını sağlamak,
 12. Konuyla ilgili kamu ve gönüllü kuruluşlar ve kişiler ile işbirliği yapmak, eşgüdüm içinde çalışmayı sağlayıcı önlemleri almak,
 13. Gezici ekipler aracılığıyla sokakta yaşayan çocuklarla ilgili nicel ve nitel bilgileri toplamak; bu bilgilerin yorum ve değerlendirmesini yapmak; izlenecek strateji ve uygulanabilecek mesleki müdahale yöntem teknikleri belirlemek; bu doğrultuda gerekli mesleki çalışmaları yapmak

 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.