Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

Sosyal sorunlarda çözüm önerileri

Ali SONGÜL

Evlilik[Çift] Danışmanı
Sosyal Hizmet Uzmanı

 uzm.alisongul@mynet.com

 

Toplumun refahını, barışını ve kalkınmasını derinden etkileyen aile sorunlarına koruyucu, önleyici, rehabilite edici ve yol gösterici hizmetlerin sunulması önem taşımaktadır.Bireyin karşısına çıkan sorunların başlıca nedeni kabul edilen kişiliğindeki sürekli değişim ve gelişim, öte yandan yaşanılan toplumda meydana gelen değişmelere uyum, birey ve ailenin bir takım işlevsel beceriler sergilemesiyle sağlanabilmektedir.
Bilindiği gibi, sağlıklı insan, sadece hastalığı ve sakatlığı bulunmayan insan değil, ayni zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde bulunan insandır. Bu tanımın gereği olarak, üç öğesi bulunan sağlığın tanımının iki öğesini içeren psikososyal boyut Aile Sosyal Hizmet Uzmanlığı alanında da önemli bir çalışma boyutu olarak yerini almıştır.
Benim de baştan beri kabul ettiğim, son dönemde öne çıkan tanıma göre, sağlıklı insan; sorunsuz insan değil, sorunla karşılaştığında, sorunu çözebilme becerisine sahip olan insandır. Bu nedenle kişilere ve ailelere bu yeteneğin kazandırılması gerekmektedir ki bu sosyal hizmet/sosyal çalışma mesleğinin en önemli amaçlarından biri olarak sosyal hizmet uzmanlarının temel işlevlerinden birini oluşturmaktadır.
Eğer sağlıklı insan ve aileler, bu şekilde bir beceriyle karşılaştığında güçlüklerin üstesinden gelebiliyorsa veya daha az bir hasarla, olayları atlatıyorsa, yapılması gereken bu becerilerin kişilere ve ailelere kazandırılmasıdır. O zaman ne yapmalı; Bence, aile eğitimine çekicilik kazandıran boyutta bir yaklaşımı uygulamaya koymak gibi yeni bir bakış yaygınlaştırılmalıdır.
Bu yeni bakışta, grup dinamiği ve etkileşimi ön plana çıkmaktadır. Çünkü; teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde çalışma hayatının etkileri insan ve çevresini, insancıl ilişkilere daha mesafeli ve kaçınan bireylerin ve ailelerin sayısını artırmıştır. Kalabalıklar içinde yalnızlaşmış bireyler ve içe dönük yaşayan aileler doğurmuştur. Bunun sonucu insanlar arası ilişkilerde yabancılaşma, niteliksiz geçiştirici birliktelikler, sosyal soğukluğu ve birbirlerine şüpheyle bakan kitleleri ortaya çıkarmıştır. Güvensizlik, çıkarcılık, insancıl boyutu zayıflatmıştır.
Bu soruna yönelik neler yapılabilir ? Cevabı çok basit. Yeniden eğitimle ama yetişkinlerin yeniden eğitimiyle ve yeniden sosyalleşme etkinlikleriyle.. İçinde bulunulan çekirdek toplumun yeniden bilimsel yöntem ve yaklaşımlarla en uygun şekilde yapılandırılmasını sağlayıcı sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, sosyo-psikolojik, sportif ve sanatsal etkinliklerin, en görkemli bir tarzda sunulmasıyla ancak sorunun üstesinden gelinebilir. Bir yerden başlamak gerekirse başlangıç yöntemlerinden biri, olarak, belki de toplumumuza göre özgünleştirilmiş ve güncelleştirilmiş kültürler arası pozitif psikoterapi yaklaşımları çözüm olabilir. Son dönemin en gözde toplumsal çözüm önerilerinden biridir bu ve bir sonraki makalemde önerdiğim bu çözüme ilişkin boyutları değerlendireceğim.

(Bu yazı milliyet blog sayfalarında yayınlanmaktadır)
 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.