Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

Sosyal Çalışmada Terapötik Sağaltım

Sosyal Hizmet Uzmanı Ali SONGÜL

 

Sosyal Hizmet Uzmanları, sosyal etkinlikler yardımıyla da bireyleri rehabilite edici, geliştirici ve kendi kendine yardım ve destek sağlayıcı nitelikte çok sayıda eklektik psikoterapi yöntemini, teknik ve yaklaşımını kullanır. Rehabilite ve Tedavi Edici Sosyal Hizmetler, sağaltıcı sosyal çalışma tekniklerinin kullanımına verilen addır.
Daha çok grup ortamında kullanılan bir psikoterapi yaklaşımı olup, kişinin içinde yaşadığı grupları inceleyerek ve değerlendirerek, bireyin terapist tarafından yapılandırılmış bir grup ortamında güncel yaşamın sorun ve engellerini grup dinamiği içerisinde terapötik sosyal çalışma teknikleri ile çözümler öneren ve karşılaştırmalı davranışları ele alarak işleyen bir süreçtir. Ancak yapay bir grup dışında da yalnızca bireyi ele alarak, bireyin aile ve yakın çevresini, yaşam koşullarını değerlendirerek bireyin sosyal terapisini de konu edinebilir.
İnsan bio-psikososyal bir varlıktır. İnsan çevresini oluşturan tüm unsurlarla iletişim ve etkileşim içindedir. Her insanın üstlendiği birden fazla rol bulunmaktadır. İnsanlar sürekli bir değişim ve gelişim içindedirler. Gelişme potansiyeli insanın sahip olduğu en önemli yeteneklerden biridir. İnsanlar doğuştan ve sonradan insana özgü yetenekler taşır. İnsanın ayırt edebilme yeteneği bireyi içinde yaşadığı ortamı seçme ve değiştirme olanağı sunar. İyiliği Geliştirici Sosyal Hizmet Uygulamalarıyla Sosyal Hizmet Uzmanları, somut değişim teorilerinden ve disiplinler arası bir anlayıştan yararlanarak insanların sosyal sorunlarına çözüm arar.
Her insanın var olma kapasitesinde gelişimsel bir potansiyeli mevcuttur. Kişinin çevresel tüm unsurları ile desteklenmesi ve güvenli bir ortamda potansiyelini ortaya koyması ve karşılaşılan sorunlara yeni çözümler bulunması önem taşır. Bireyin yeteneklerinin ortaya çıkarılarak geliştirilmesi ve bu yeteneklerini çevre ile paylaşmasının sağlanarak bireye sosyal çevresinde yeni fırsatlarlar vermek terapistin işlevlerindendir. Bireyi bio-psiko-sosyal bir varlık olarak değerlendirmek gerekir. Sosyal iyiliğin gerçekleşmesi ve bireylerin kendi bünye ve koşullarından doğan olumsuzlukların giderilmesi ile aktif sosyal yaşantı içinde potansiyelini gerçekleştirmesini amaç edinilmelidir.
Sağlığın çok boyutlu bir kavram oluşu, insana sunulan hizmetleri çeşitlendirmiştir. Ama insanın yaratılış gerçeğinde, insana dair her türlü müdahalenin temelinde yer alan tıp biliminin sosyal bir varlık olarak insanı ikinci plana alıp biyolojik, kimyasal, fiziksel bir nesne olarak işlemden geçirmesi sürecinde duygusal ve sosyal boyut ihmal edildiğinde elde edilecek sonuç asla doyurucu olmayacaktır. Çünkü Tıp gerçekte sosyal bir bilimdir.

Tıp sosyal bir bilimdir yani sağlık sorunları sadece tıp alanında alınacak önlemlerle giderilmez. Tam aksine sosyal önlemler olmadıkça yada sağlık sorunları toplumsal bağlamlarda incelenmedikçe tam anlamıyla çözülemez
Hastalıklar ancak çok nedensel ilişkiler içerisinde anlaşılabilir. bir topluluğun sağlık durumunu anlamak ve değiştirmek için , toplumsal ve siyasal müdahaleler ve reformlar kaçınılmazdır.(Turner & A.Grautjan.)

Terapötik kavramları yukarıdaki nedenlerden dolayı çokca işleyecek bilim ve disiplin olarak sosyal çalışma mesleği dikkat çekmektedir. Sosyal Çalışma mesleğinin gerek mesleki felsefesi, gerekse yöntem ve yaklaşımları ve mesleğin amaçları itibariyle en yakın işlevi üstlenebilecek bir mesleksel yapısının olduğu anlaşılmaktadır. Sosyal Hizmet Uzmanlarının, Terapötik teknik ve yaklaşımları kullanabilecek disiplinlerarası mesleksel yaklaşım işlevlerine sahip olması dolayısıyla, Sosyal Terapist olarak Sosyal Hizmet Uzmanları kavramının gelişmesinde ve yaygınlaşmasında da yarar görmekteyim. Esasen Sosyal kavramı içinde psikososyal süreçleri barındırır. Sosyal kavramı öncelikle duygusal sosyal boyutu tanımlar. Yok sa Sosyallik tek başına insan psikolojisinden, davranışından, çevresinden ve biyolojik tbbi fiziksel yapısından bağımsız bir anlam taşımaz. Sosyal kavramı parçaların bir bütünü olarak sosyal kurumsallık kazanmış bir tanımlamadır.
Sosyal Hizmet Uzmanları genel işlevlerinin yanı sıra Sosyal Terapist rolünü de gerektiğinde üstlenmelidir. Aksi bir anlayış, sosyal çalışma bilim ve disiplininin temel felsefesi ile batı dünyasında ulaştığı terapötik süreci inkar etmek anlamına gelir ki, bu şekilde düşünen çevrelere, ABD’ deki ve Avrupa’ daki Sosyal Hizmet Uzmanı orjinli Psikoterapist ve Sosyal Terapistlerin sayılarının yüzbinlerin üzerinde bir rakama ulaştığını ve bu tür hizmetlerin resmi sigorta kurumları ve özel sigorta şirketleri tarafından da karşılandığını hatırlatmak yeterlidir.. Ülkemizde de psikoterapi, Sosyal Terapi ve aile ve evlilik danışmanlığı gibi hizmetlerinin sosyal güvenlik kurumlarınca karşılanması veya katkısının sağlanması, insani hizmetlerin ulaşabileceği en çağdaş güvence boyutu olacaktır kanaatindeyim.
(Bu yazı milliyet blog sayfalarında yayınlanmaktadır)

 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.