Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Kaynak Bilgiler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri

 

 

Google
 
Web www.sosyalhizmetuzmani.org

SOSYAL DEVLET VE SOSYAL HİZMETLER

Kemal GÖKCAN

Site Editörü/Sosyal Hizmet Uzmanı

   Sosyal devlet;yurttaşlarının sosyal durumlarıyla,refahlarıyla ilgilenen,onlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı ödev bilen devlet şeklinde tanımlanmaktadır.  


    

SSCB ikinci dünya savaşından sonra hızla yayılması ve dünyada yükselen değerlerde ekonomik eşitlik koşulu Sosyalist Ülkelerdeki herkese sağlık,eğitim ve diğer temel hizmetlerin devlet tarafından sağlanması ABD ve Batı Ülkelerinde kaygı oluşturdu bu oluşum kapitalizmin içinde yeniden yapılanma ve değerlendirme anlayışını getirdi sonuç da sosyal demokrasi,sosyal adalet,sosyal devlet gibi kavramlar gelişerek Sosyalist ülkelerin elindeki herkese sağlık,eğitim ve sosyal yaşam kozu batının mükemmel organizasyonu ile gelişti. Bu oluşum artık batı ülkelerine yüksek maliyet getirmesi ve SSCB dağılması ile azaldı.

Ülkemiz de aynı konjukturel gelişimde yerini aldı. Fakat Batı da refah devleti anlayışı yerleştiği zaman , bu toplumlar ekonomik gelişimini ve sermaye birikimini başarmışlardı. Sanayileşmelerini büyük ölcüde tamamlamışlardı. Bütün sorunları ulusal gelirlerini daha iyi paylaştırma konusunda odaklaştığı için,sosyal refah ve sosyal güvenliği sağlamışlardı.

Ülkemizin hedefi sosyal adalet içinde hızlı kalkınma hedef edinilmiş kalkınma planları uygulanmıştır. Hızlı kalkınma ,artan ulusal gelir biriken sermaye denge oluşumunu sağlayacağı yerde ekonomik gelişim ulusal gelirden pay alan gruplarda uçurumlar oluşturmuş sosyal sorunlar artmış işsizlik,göç,vs beklenenin üstünde gerçekleşmiştir.

Sosyal Hizmetler gelişimi ülkemizde ki bu gelişim çizgisiyle aynı orantıda gitmiş olup, Özürlüler,Korunmaya Muhtaç Çocuklar,Yaşlılık ve diğer sosyal refah alanların da yeterince çalışma ve başarı sağlanamamıştır.

Konuya bir başka acıdan baktığımızda “sosyal devlet maddi ve manevi anlamda ihmal edilmiş kişilerin,devlete karşı sosyal destek talebinde bulunma hakkını yani sübjektif bir kamu hakkına sahip olmaları demektir.

Ülkemizde; SHÇEK GNMD sosyal refah alanında devletimizin görevlendirdiği önemli kurumlarından biridir. Fakat tüm iyi niyetli çabalara rağmen ihtiyaca tam cevap verememektedir. Çünkü Aile parçalanmaları hızla artmakta ekonomik sorunların oluşturduğu sosyal sorunlar oldukça artmış olup,KMÇ(korunmaya Muhtaç Çocuklar)Sokak Çocukları,Özürlü Eğitimi ve Rehabilitasyonu ,Yaşlılık vs. Üretilen projeler halkımızın belli bir eğitim ve kültür düzeyine gelmeyişinden kaynaklanan anlayışı nedeniyle başarısız olmaktadır. Bu örneklersek Koruyucu aile Projesi tüm olumlu çabalara rağmen hedeflenen yere gelmemiştir.

Özetlersek; Dünyadaki sosyal ve ekonomik değişmeler Sosyal devlet anlayışında farklı bir bakış getirmiş olup, Ülkemizde bu oluşumdan olumsuz etkilenmiştir. Sosyal Refah Hizmetlerinin devlete yüksek maliyet oluşturduğu ve sürekli geliştirilen projelerin belirtilen hedeflere ulaşılmadığını düşünmekteyim.


 Bize Ulaşın