Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

SOSYAL DEVLET VE SOSYAL HİZMETLER 
Kemal GÖKCAN
Site Editörü/Sosyal Hizmet Uzmanı

 
 
    Sosyal devlet;yurttaşlarının sosyal durumlarıyla,refahlarıyla ilgilenen,onlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı ödev bilen devlet şeklinde tanımlanmaktadır.

SSCB ikinci dünya savaşından sonra hızla yayılması ve dünyada yükselen değerlerde ekonomik eşitlik koşulu Sosyalist Ülkelerdeki herkese sağlık,eğitim ve diğer temel hizmetlerin devlet tarafından sağlanması ABD ve Batı Ülkelerinde kaygı oluşturdu bu oluşum kapitalizmin içinde yeniden yapılanma ve değerlendirme anlayışını getirdi sonuç da sosyal demokrasi,sosyal adalet,sosyal devlet gibi kavramlar gelişerek Sosyalist ülkelerin elindeki herkese sağlık,eğitim ve sosyal yaşam kozu batının mükemmel organizasyonu ile gelişti. Bu oluşum artık batı ülkelerine yüksek maliyet getirmesi ve SSCB dağılması ile azaldı.

Ülkemiz de aynı konjukturel gelişimde yerini aldı. Fakat Batı da refah devleti anlayışı yerleştiği zaman , bu toplumlar ekonomik gelişimini ve sermaye birikimini başarmışlardı. Sanayileşmelerini büyük ölcüde tamamlamışlardı. Bütün sorunları ulusal gelirlerini daha iyi paylaştırma konusunda odaklaştığı için,sosyal refah ve sosyal güvenliği sağlamışlardı.

Ülkemizin hedefi sosyal adalet içinde hızlı kalkınma hedef edinilmiş kalkınma planları uygulanmıştır. Hızlı kalkınma ,artan ulusal gelir biriken sermaye denge oluşumunu sağlayacağı yerde ekonomik gelişim ulusal gelirden pay alan gruplarda uçurumlar oluşturmuş sosyal sorunlar artmış işsizlik,göç,vs beklenenin üstünde gerçekleşmiştir.

Sosyal Hizmetler gelişimi ülkemizde ki bu gelişim çizgisiyle aynı orantıda gitmiş olup, Özürlüler,Korunmaya Muhtaç Çocuklar,Yaşlılık ve diğer sosyal refah alanların da yeterince çalışma ve başarı sağlanamamıştır.

Konuya bir başka acıdan baktığımızda “sosyal devlet maddi ve manevi anlamda ihmal edilmiş kişilerin,devlete karşı sosyal destek talebinde bulunma hakkını yani sübjektif bir kamu hakkına sahip olmaları demektir.

Ülkemizde; SHÇEK GNMD sosyal refah alanında devletimizin görevlendirdiği önemli kurumlarından biridir. Fakat tüm iyi niyetli çabalara rağmen ihtiyaca tam cevap verememektedir. Çünkü Aile parçalanmaları hızla artmakta ekonomik sorunların oluşturduğu sosyal sorunlar oldukça artmış olup,KMÇ(korunmaya Muhtaç Çocuklar)Sokak Çocukları,Özürlü Eğitimi ve Rehabilitasyonu ,Yaşlılık vs. Üretilen projeler halkımızın belli bir eğitim ve kültür düzeyine gelmeyişinden kaynaklanan anlayışı nedeniyle başarısız olmaktadır. Bu örneklersek Koruyucu aile Projesi tüm olumlu çabalara rağmen hedeflenen yere gelmemiştir.

Özetlersek; Dünyadaki sosyal ve ekonomik değişmeler Sosyal devlet anlayışında farklı bir bakış getirmiş olup, Ülkemizde bu oluşumdan olumsuz etkilenmiştir. Sosyal Refah Hizmetlerinin devlete yüksek maliyet oluşturduğu ve sürekli geliştirilen projelerin belirtilen hedeflere ulaşılmadığını düşünmekteyim.

 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.