Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması

Soner KOŞAN
sonercan66@hotmail.com 
 

 

Bu yazım, hem kendi düşüncelerim ve yıllardan beri tecrübelerden geçen filtrelenmiş notlar, hem de birçok kaynaktan derlediğim yazılardan oluşan bir araştırma yazısı. Umarım bu yazı mesleki alanda bir kaynak olup kendimizi ve mesleğimizi geliştirmemizde bir katkıda bulunur.

Almanya da Üniversiteyi okuduktan sonra sokak çocukları üzerine sosyolojik bir araştırma yaptım bu aynı zamanda yüksek lisans tezimi de oluşturmakta psikoterapi eğitimi aldım Almanya da çeşitli sosyal projelerde çalıştıktan
Sosyal hizmetlerin ülkemizde hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte bu meslek elemanların örgütsel olarak platform oluşturarak tartışma arenası açmamız gerektiğine inanıyorum. Sosyal hizmet açığı olan bir ülkede sırf açık kapansın diye alt yapısı olmadan bölümler açarsak belki nicelik olarak sayı oranını düşürmüş olacağız ama nitelik bakımından mesleğimizi daha ara sınıf ve herhangi bir sosyal bölüm mezunun yapacağı işlevden öteye gitmeyen bir meslek haline geliştirmiş olacağız.

Sosyal hizmet uzmanlığın amacını ve rolünü iyi anlatmak muhakkak ki önemli ama ondan önce sosyal hizmetler bölümünü yeniden yapılandırmak ve uzmanlığa layık bir bölüm haline getirmemiz, hem bizim hem de gelecek nesiller için ayrıcalıklı ve nitelikli olmasını sağlayarak, ana meslek unvanına kavuşturmuş olacağız.
Sosyal hizmet uzmanların yalnız sosyal hizmetlerde değil nefes alıp verilen yani insan faktörün yer aldığı her yerde gereksimin olduğunu bilmek ve bunun önemini hissettirmek ile kalmayıp yaşamın içinde aktif rol almalı.
Hastanelerde, mahkemelerde, okullarda, özel ve kamu kuruluşlarında, sosyal projelerde, mecliste, valiliklerde, belediyelerde, kısacası insan yaşamının söz konusu olduğu her yerde bir eylemsellik vardır. Sosyal hizmet uzmanları da bu eylemsellik içinde gereken aktif rolü almalı ki daha sosyal, eşit, adaletli, sağlıklı, istismarsız, anlaşılabilir, sıcak, güvenilir, korumalı, eşit hak dağıtımından bahsedilebilir bir yaşama hakkımız olabilsin.
Makro açıdan sosyal hizmet fakültelerinde verilen eğitimin yeterli olduğu ama mikro açıdan uzman yetiştirmek için yetersiz olduğunu hem yeni açılan sosyal hizmet bölümlerdeki akademik kadro boşluğu ve eğitimdeki yetersizlikler mezun olan meslektaşlarımızın işe başlamadan veya başladığındaki belirsizliğe yol açmaktadır.
Beş aylık dönem içinde hem yeni hem de eski mezunlarla görüşmelerim ve araştırmalarım sonucunda;

• Eğitim alanında
• Branşlaşma alanında
• Çalışma alanında
Ve bireysel ve mesleki alanda,
• Kendini geliştirememe
• Kendini anlatamama
Hususunda çok büyük aksaklıkların olduğunu öğrenmiş oluyoruz.
Eğitim alanında: Son dönemde birçok yerde alt yapısı hazırlanmadan bölüm başkanların ve birçok öğretmenlerin bile sosyal hizmet uzmanı olmadığı bir eğitimden nasıl bir mesleğin başarısından bahsedilebilinir ki?!.
Branşlaşma: Sosyal hizmet uzmanların/sosyal çalışanların okul bitiminde ne yapacağını nerde nasıl bir görev üstleneceğini bilmeden diplomaları ile iş yaşamına atılmaları ve gittikleri yerlerde neyi temsil ettiklerini veya hangi görevler alacağını bilmeden işe başlamaları deneyerek tecrübe ederek işe başlamaları beraberinde mesleğe inancı ve mesleğin başarısını sorgulamayı getirecektir.
Çalışma alanında: Bir sosyal hizmet uzmanı işe başladığında Üniversitede aldığı eğitim ile ondan beklentiler ya çok aşağı ya da çok yukarı olduğundan görev yetkilerini unvanını savunamayacak noktasına geliyor. Ara bir meslek anlayışı daha da haklim oluyor. Masa başı işleri daha ağır basıp, mesleki körelmeler kendini gösteriyor.

Kendini geliştirememe: Sosyal hizmet uzmanların akademik programda gelişmeleri daha ağır aksak gittiğinden ve gelişmiş enstitü olmadığından yurt dışı eğitim programları daha cazip hale gelip mesleğin yurt dışında icrasına ve gidişine yol açmış oluyoruz.
Kendini anlatamama: Önümüzde ideal bir program olmadığından ve yukarıda bahsettiğim olanaklar pratiğe dökülmediğinden mesleğini ve unvanını anlatamama daha ağır basıyor.
Her insanın birbirinden farklı olarak birden fazla ihtiyacı vardır. Sosyal Hizmetler, insanların psiko-sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla başta bu ihtiyaçları yeterince gideremeyenlere hizmet etmek ve yardımcı olmak gayesiyle oluşturulmuş bir meslekî alandır. İnsanların hiçbir boyutuyla mağdur edilmemeleri, sosyal dışlanmaya uğramamaları yönünde kişilere destekçi olmak, Sosyal Hizmetler alanına girmektedir. Ayrıca, değişik sebeplerden dolayı hayatını idame ettirmeyecek kişilere sosyal hayata kazandırıcı rehabilitasyon hizmetlerin sunumu da bu mesleğin ana iştigal faaliyetlerinden birisidir.
Hem bir sanat hem bir bilim olarak tanımlanan sosyal hizmet bütün insanların yaşam kalitesini geliştirmeye yardım etmek için, toplum tarafından uygun görülen insani hizmet mesleklerinden bir tanesidir.

Sosyal hizmet uzmanların çalışma alanları

• Çocuklarla
• Ergenlerle
• Gençlerle
• Yaşlılarla
• Şiddete maruz kalan kişilerle
• Özürlülerle
• Sosyal haklarla
• Yoksunlara barınma ve sağlık hizmetleri için
En temelde sosyal hizmet, insanların kendi sosyal çevrelerinde rahat davranabilmeleri, iş görebilmeleri ve bunları mümkün kılabilmek için kendi çevrelerini değiştirmelerinde yardım amaçlayan bir meslektir.
İnsanı insan yapan tüm hakların savunulması anlatılması tedarik edilmesi ve yönlendirilmesini savunur.
• Temel tıbbi bakım ve kişinin hayatını sürdürebilmesi için temel sayılan sosyal hizmetlere sahip olma hakkı
• Saldırı ve sömürüden koruma
• Temel hakları onurlu bir yaşamı teminat altına almak,
• Evlenme, aile sahibi olma ve aile içinde olma hakkı
• Temel eğitim hakkı
• Mülkiyet hakkı
• İşyerlerinde önlenebilir kaza yaralanmalarda korunma hakkı
• Mahremiyet hakkı
• Kişinin mensup olduğu ülkedeki toplum ve hükümet hakkında bilgi edinme hakkı
• Kişinin hükümet kararlarında söz ve karar hakkı
Sosyal hizmetin amacı
1. Gelişmekte olan problemin önlenmesine yönelik eylemler.
2. Problemi daha ilk aşamasında tespit edip kolay bir şekilde değişebilecek. durumdayken onu çözmeye yönelik eylemlikler.
3. Ciddi bir hal almış problemin daha da kötü gelişmesine veya fazladan zarar vermesine yada problemin başkasına sıçramasını önlemeye yönelik eylemlikler.

Sosyal hizmet uzmanı,
Hayatı:
• Kolaylaştırır
• Planlar
• İzler
• Bağlantılar kurar
• Savunur
• Uygun hale getirip yaşama hakkını en insani yönden verir
• Hızlandırır
Bireyin,
• Yitirilen yetileri geri kazandırır
• Yaşam sevincini ve direncini geliştirir
• Hakları hakkında bilgilendirir
• Yaşama tutunup var olmasını araştırır ve mesleki anlamda üretime kazandırır
• Sorunlara karşı Tedavi, terapi teşhiste bulunur.
Sosyal hizmetin,
• İnsanların problem çözme baş etme ve geliştirme kapasitelerini artırmak
• Tıbbi Terapiler yapmak
• Kaynak, hizmet ve olanak sağlayacak müracaatçılarla bağlantı kurmak
• Sistemlerin etkili ve insancıl olarak işlev görmesini sağlamak
• Sosyal politikaların gelişimi ve ilerlemesi için katkıda bulunmak

1. Birey, aile, gurup ve toplulukların sosyal işlevselliklerini tesis, onarım himaye ve artırılması
2. Temel insan ihtiyaçlarını karşılaması ve insan kapasitesinin gelişimini desteklemesi
3. Risk altındaki gurupları güçlendirici sosyal ve ekonomik adaleti sağlayabilmek için örgütsel ve yönetsel sorumluluk ile hizmet ve kaynak politikalarını takip etmek, izlemek ve yapmak
Sosyal işlevsellik destek, tedavi, bakım ile gerçekleşir
Benim önerim:
Üniversitelerde okutulan sosyal hizmetler bölümün daha işlevsel ve ana meslek haline gelmesi için kendi içinde artık bir takım değişiklikler ve devinimler yapması gerekir.
İlk önce sırf ülkede talep var diye her yerde alt yapısı oluşturulmadan Sosyal hizmetler bölümü açılmaması
Sosyal hizmetlerde branşlaşmaya gidilmesi
4 yıllık Sosyal hizmetler bölümün 4 + 1 yıl olup, son 1 yıllık bölümün yalnızca branşlaşmaya yönelik bir ders yılı olması gerektiğidir.
4 yıl dan sonra aşağıda saydığım branşlardan birini seçerek uzmanlaşmaya ilk adımını atması. Ve başarılı bir yıldan sonra yani 5. yılın sonunda 1 yıl seçtiği branşta staj yaparak, staj sonrasında aldığı belgeyi YÖK’e götürerek seçtiği branşın uzman unvanını alarak meslek yaşamına başlaması
Sosyal hizmetler bölümü 4+1 yıl ders yılı +1 yıl staj uygulaması olarak 6 yıl dan sonra uzman unvanı alarak alanında çalışması hem kendisini geliştirmek açısından hem de çalışacağı alanda verimli olmasını sağlayacaktır.
Sosyal hizmet uzmanın rolleri

• DANIŞMAN SOSYAL HİZMET UZMANI: Müracaatçının durumunu ve kaynaklarının değerlendirilmesini sağlayan, sistemler ve kurumlar arası iletişimi kurma bilgi verme hizmeti.
Vaka yöneticisi olarak Müracaatçının belirlenmesi ve yönlendirilmesi, değerlendirilmesi hizmet/tedavi planlanması bağlantı kurma ve hizmetlerin eşgüdümü takip ve hizmet sunumu.
İlk gelen kişinin sosyal inceleme raporunu hazırlayarak sosyal, sağlık, ekonomik verilerini tamamlayarak sorunlarına çözüm bulacak yer ve organlara yönlendirmek ve bilgilendirmek Danışma hizmeti verecek.

• KORUMALI SOSYAL HİZMET UZMANI: Toplumsal ve günlük yaşam becerinin öğretilmesi, davranış değişikliğinin kolaylaştırılması, temel koruma işlevini yerine getirmesini sağlayan Yeti kaybında olan veya mağdur olan bireylerin korumaya alıp yaşama merhaba demelerini sağlayan branş

İlk etapta mağduriyetine son verecek veya asgariye indirecek müdahalelerde bulunma. Koruma kalkan görevi yapacak tüm yasal ve sosyal organlarına hakim bir kol

a) Cinsel istismara uğramış kişileri
b) Aile mağduriyetine uğramış kişileri
c) Sosyal veya siyasal mağduriyete uğramış kişileri
d) Ekonomik mağduriyete uğramış kişileri
e) Ruh ve sağlık açısından mağdur olan kişileri

• KLİNİSYEN TIBBİ SOSYAL HİZMET UZMANI: Psiko-sosyal değerlendirme ve teşhis dengeyi kurmaya yönelik bakım, terapi, tedavi uygulanması.

Hastane, rehabilitasyon veya herhangi bir sağlık merkezinde ayakta gelen veya yatan hastanın psiko-sosyal durumuna göre terapi ve tedavide bulunabilecek yöntem tekniklerle Psikiyatri ve psikologlarla işbirliği halinde çalışma.
Aile terapileri
Beceri terapileri
Ergo terapileri
Sanat terapileri
Psikodrama
Ruhsal psikoterapiler

a)Psikolojik çöküntüye maruz kalanlar
b)Kronik Psikotik ruhsal rahatsızlığı olanlar
c) Fiziksel rahatsızlığı olanlar
d) Zihinsel ruhsal rahatsızlığı olanlar

• KURUMSAL SOSYAL ÇALIŞMA UZMANI: Çalışma planın ayarlanması, zaman yönetimi, kalitesinin sürdürülmesini gözlemleme, çalışanlarının oryantasyonu ve eğitimi, personel yönetimi, süpervizyon konsültasyon işlevi.
• Kurumdaki personelin motivasyonu ile ilgili seminer ve terapiler.
• Kurumdaki çalışmaların sosyolojik analizi.
• Kurumdaki çalışmaların sosyal hizmet alanındaki uygulamasını takip etme.
• Alanda ve kurumda çalışanların hem müracaatçılar ile hemde sorunun çözümünde rol alan kurum ve kişilerle olan diyalog ve yönlendirmelerin uygulanmasını organize etmek.
• Tüm Sosyal projelerde projenin yöneticiliğini üstlenme.

a)Koordinatör
b)Analist
c)Eğitimci

• SOSYO-POLİTİK HİZMET UZMANI: Sosyal sorunlarının ve politikalarının analizini yapma, toplumun ilgisini harekete geçirme ve sosyal kaynakların geliştirmesini sağlama.

Yaşadığı ülkenin özgülüğünde sosyal hizmetler ile ilgili yasal prosedürün teori ve pratiği sürecinde artı ve eksilerin analizi yapılarak toplumsal döngüye ve işleyişe hizmet edecek yönetmenlikler, yasaların oluşmasında ve pratik sürecin içinde aktif rol almak.

• ADLİ SOSYAL HİZMET UZMANI: Adli sürece girmiş vakaların gelişimini yönlendirilmesini ve bilirkişiliğini yaparak en adil bir şekilde ekonomik mağduriyeti ve psiko -sosyal çöküntüyü en asgariye çekerek yaşam alanı yaratma.

a) Adli sürece girmiş 18 yaş altı çocuklar için sosyal hizmet uzmanı,
b) Adli sürece girmiş 18 yaş üstü kişiler için sosyal hizmet uzmanı,

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.