Sosyal Hizmet Mesleği
 


Bilgiler

 


SHU Yayınları

 


Araştırmalar

 

 


Sosyal Hizmet Alanları
 


Çocuk

 


Gençlik

 


Yaşlılık

 


Aile

 


Sosyal Sorunlar

 


Engeliler

 


Tıbbi Sosyal Hizmet

 


Kaynak Bilgiler
 


Bireysel Gelişim

 


Sosyoloji

 


Psikoloji

 


İnsan Hakları

 


İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ANA SAYFA

 

 

 

SOSYAL HİZMET MESLEĞİ

 
Rehabilitasyon alanında SHU


 

Küresel sosyal hizmet ve yoksulluk


 

Aile ve sosyal hizmet modeli


 

İnsan hakları ve sosyal hizmet ilişkisi

 
 

Çözüm odaklı mülakat


 

Sosyal hizmeti yapılandırmak


 

Sos. hizmetin doğası  paradigmaları


 

Küreselleşme,savaş,özürlülük,SHM


 

Çocuk hakları ve SHM


 

Özürlü çocuğu olan aileler ve Sos. Hiz


 

İnternet ve sosyal hizmet mesleği


 

Sosyal hizmet eğitimi


 

Sosyal devlet ve sosyal hizmetler


 

Sosyal hizmet mesleği zorunluluktur


 

SHU müracaatçı ilişkisi


 

Sosyal hizmet mesleğinde mülakat


 

İletişim ve Sosyal Hizmet Mesleği


 

Sosyal servislerde mesleki çalışma


 

Denetimli Serbestlik Nedir?


 

Ceza İnfazında İnsancıl Bir Yaklaşım


 

Sosyal Hizmet Mesleğinin Yöntemleri


 

Türkiye'de Sosyal Hizmet Mesleğinin Temel Sorunları


 

Mesleki Eğitimin Esasları Bağlamında Sosyal Hizmet Eğitimine Yeni Model Önerisi


 

Yaşlı ve Sosyal Hizmetler


 

Sosyal Hizmetin Tarihsel Grameri


 

İktidarın Kudreti, SHM Ve Etik


 

Özürlülerle Sos.Hiz  Uygulamaları


 

Halk Sağlığı ve Sosyal Hizmetler


 

Risk Grup Sosyal Hizmetlerin Rolü


 

SHU SH. Mes. ilişkin sorum


 

İsveç'de sosyal hizmetler


 

SosHiz yeniden düşünmek


 

SHU ve mesleki örgütlenme


 

Dünden bugüne Türkiye'de  SHM


 

Kadın hakları ve sosyal hizmetler


 

Sosyal hizmetler nedir?


 

Sosyal hizmet terminolojisi


 

Sosyal hizmetlerin kapsamı


 

Sosyal çalışmacı/SHU tanımı


 

Çocuk esirgeme kurumu tarihi


 

Küreselleştirilemeyen  S. Hizmet


 

Ekip çalışması


 

Geritride S. hizmetin yeri


 

Y. yurdu ve çocuğu sevgisi


 

Denetimli Serbestlik Ve Yardım Sistemi 


 

Aile içi şiddetle mücadelede Sosyal Çalışma


 

Türkiye'de Sosyal Hizmet Mesleğinin Bugünkü Durumu


 

Çankaya İlçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Örnek Müdahale Planı

 


Mesleki Bir Görüşme ve Rapor Deneyimi

 

Kentleşme Sürecinde Ailelerin Sorunlarına Sosyal Hizmet Mesleği Açısından Bakış

 

Samsun İli’nde Shçek’e Bağlı Kuruluşlarda Çalışan  SHU  Mesleki Uygulamalarda Karşılaştıkları Güçlükler

 

Sosyal Hizmette Krize Müdahale Yaklaşımı

 

3413 Sayılı Kanun Üzerine

 

Sosyal Çalışmacı – Sosyal Hizmet Uzmanı Ve Denetimli Serbestlik

 

Sosyal Hizmet,Etik ve Değer

 

Mesleki Standardizasyon ve Sosyal Hizmet

 

İlköğrenimde Sosyal Hizmet Eğitimi ve Sosyal Hizmet Öğretmeni…

 

Neden Denetimli Serbestlik?

 

Aile Mah.Uzmanlarının Hukuki Niteliği Ve Mesleki Uygulama Sorunları

 

Sosyal Servis Uygulamaları Ve Bir Sosyal İnceleme Olgu Sunumu

 

Akdeniz Üniversitesinde Sosyal Hizmet Uygulamaları

 

Sosyal Servislerde Mesleki Çalışma

 

Sosyal Hizmet Mesleği ve Sosyal Rehabilitasyon

 

 
Sosyal İnceleme Süreci Üzerine


 

Bağlanma Teorisi ve Yetiştirme Yurtlarında Sosyal Hizmet Uygulaması


 

Koruyucu Aile Bakımı Altındaki Çocukların Ruh Sağlığı
 

 

Aile Mahkemelerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları


 

Sosyal Yardım Alanı ve Yoksulluk


 

Meslekler Sosyolojisi Açısından Sosyal Hizmet Bilgisine Ulaşamamak Ve Sosyal Hizmet Öğrenciliği


 

Denetimli Serbestlik İle Bağlantısı Bulunan Mağdurlar Hakkında Çalışma Ziyareti


 

Sosyal Refah İle İlgili Uluslararası Belge Künyeleri


 

Sokakta Çalıştırılan /Yaşayan Çocuklar Kavramının Genel Ve Yerel Açıdan Tanımlanması-Gruplandırma


 

Sosyal Hizmet Uygulamalarında Hayırseverlik Yaklaşımı Geri Mi Dönüyor-Döndü?


 

Sosyal Hizmet Uzmanlarından Danışmanlık Hizmeti Almak Sizin İçin Yaşamınızı İyileştirici ve Rahatlatıcı Farklar Yaratır


 

Sosyal Proje Tasarımında Sosyal Hizmet Uzmanlarının Yeri


 

Kentsel Yaşamın Psikoterapisi [Sanatla Sosyal Çalışma]


 

Çalıştırılan Çocuklar Ve Sosyal Hizmet Yaklaşımı


 

Sosyal Refah Hizmetleri ve Mesleksel Beklentiler


 

Sosyal Devletin Olmazsa Olmazı "Sosyal Çalışma Mesleği"


 

Sosyal Çalışmada Terapötik Sağaltım


 

Medya ve Sosyal Hizmet


 

Eğitimci Olarak Sosyal Hizmet Uzmanları


 

Evlat Edinme


 

Sağlıkta halkla ilişkiler ve ekip çalışmalarında Sosyal Hizmet Uzmanlarının rolü


 

Sosyal servis yoksa tam bir sağlık hizmetinden söz edilemez  


 

Sosyal Hizmet Uzmanları Ne istemeli  


 

Adalet Sistemine Yardımcı Bir Meslek Olarak Sosyal Hizmet Uzmanı / Sosyal Çalışmacılar


 

Sosyal Hizmet Bilimi ve Mesleği


 

Aile Terapisti Rolü Ve Aile Danışmanı Olarak Sosyal Hizmet Uzmanları


 

Sosyal Hizmet Unvanı hakkında


 

Mesleki Örgütlenme


 

Sağlıklı İnsanın Danışma Yönelimi


 

Hangi Durumlarda Danışmanlık Hizmeti Alınabilir.


 

Aile Destek Birimleri [ADB]


 

Çocuklarda Hastane Ortamı Duygusal Travmaların Oluşmasının Önlenmesi ve Travmaların Etkilerine Yönelik Sosyal Çalışma


 

Model olarak “Ev Ziyareti Destekli Aile ve Evlilik Sosyal Hizmeti”


 

Profesyonel Yardım ve Destek Sunumunda Sosyal Hizmet Uzmanları


 

Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları


 

Danışma ve Çözüm Birimi Olarak Sosyal Servisler


 

Sosyal Bilim Nedir Sosyal Hizmet Neye Yarar Sosyal Hizmet Uzmanı Ne Yapar

 

Sosyal Çalışma Disiplini Ve Araştırma


 

Hastane Sosyal Hizmet Uzmanlarının Görev Tanımları


 

Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması


 

Grup Çalışmasıyla Sigaradan Kurtulmak


 

Sosyal Hizmet Perspektifinden Kentsel Yoksulluk Sorunu


 

Kentleşme Sürecinde Ailelerin Sorunlarına Sosyal Hizmet Mesleği Açısından Bakış


 

Engelleri Yaratan Toplumda Göz Ardı Edilen Kazalar ve Sosyal Hizmet Planlaması


 

Evde Bakım Hizmeti Ve Ekonomik Yoksunluk Kriteri: Çelişki


 

Geriatrik Yatılı Sosyal Hizmet Kuruluşlarının (Alt Yapı- Mimari Proje- Fiziksel Konum -Tefriş Donanım)Kalitesi; Yaşlıların Yaşam Kalitesini Etkiler


 

Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamaları


 

Sosyal Moral Destek Sistemlerinin(SMDS) Geliştirilmesinde Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü


 

Sokakta Çalışan Çocuk Sorununa Bir Bakış


 

Sosyal Hizmet Bakışıyla Yaşamın Anlamına Bir Yorum


 

Hastanelerde Sosyal Hizmet Uygula(Yama)Maları


 

Evlat Edinme Sonrası, Ailelerde Yaşanan Sosyal Sorunlar


 

Özürlülere Yönelik Hizmetlerde Sosyal Hizmet Uzmanların rolü


 

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Sosyal Hizmet Uzmanı Murat Altuğgil İle Mesleki Sorunlar Üzerine Bir Söyleşi


 

Danışma İhtiyacında Neden Ve Kime Başvurulmalı?


 

Çocuk Koruma Merkezleri Ceza Sorumluluğu Ve Sosyal İnceleme Raporları Bölüm


 

Aile İçi Şiddette Kriz ve Krize Müdahale


 

Sosyal Hizmette Unutulmayanlar


 

Bir Mesleğin Anatomisi


 

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sorunu ve Sosyal Dışlanmanın Önlenebilmesinde Erken Müdahalenin Önemi


 

Sosyal Dışlanma, Çocuk Yoksulluğu ve Sosyal Hizmet Müdahalesi: Uygulama Alanından Bir Olgu Sunumu


 

Devlet Kuramları, Refah Devletinin Ortaya Çıkışı Ve Refah Devleti Sosyal Hizmet İlişkisi


 

Aile Danışma Merkezleri” İle İlgili Yeni Yönetmelik ve Sosyal Hizmetler Mesleğinin Uygulanmasına Yönelik Nedeni Belli Olmayan Engelleme ve Yaklaşım


 

Engelli Refahı ve Sosyal Mevzuat


 

Değişen Sosyal Hizmet Algısı


 

Sosyal Hizmet Nedir? Ne Değildir?


 

Bir Sosyal Çalışma Etkinliği Olarak Sosyal İnceleme Raporları


 

Laik Devlet;Sosyal Hizmetler ve Hayırseverlik


 

Koruyucu Aile: Bildiklerimiz ya da Bilmediklerimiz


 

Evlat Edinme: Bildiklerimiz ya da Bilmediklerimiz


 

Çocuğa Karşı Ayrımcılık Yasağı


 

Soruşturma Evresinde Suça Sürüklenen Çocuklar


 

Dilde Bozulma: Yineyi Yine Yineleme


 

Kendimizi Hiç Kandırmayalım!!!


 

Belediyelere Sosyal Hizmet Önerileri


 

Sosyal Hizmet Uzmanı Unvanı Hakkında Bir Yazı Üzerine


 

Sosyal Hizmet Akademisyenleri Arasındaki Kavram Anlaşmazlığı


 

Ruhsal/Toplumsal Sağaltım-Tedavi Sürecinde Sosyal Hizmetlerin Kuşatıcılığı


 

Sosyal Hizmetler Çalışanlarının Şiddete Karşı Hak Arama Yolları


 

 Sosyal Hizmet Kuruluşları Neden Devlet Tarafından İşletilmelidir?


 

Sosyal Çalışma ve Sosyal Politika Üzerine Bir Yüzleşme Denemesi
(Doç.Dr. Emrah AKBAŞ ile Bir Söyleşi/2015)


 

“Şönim” ; Sadece Önleyici Ve İzleyicidir/Seyretmektir ..
Ya “Koruma” Ve Kadınların Öldürülmesi ...


 

Yerel Yönetimlerde Kent Konseyleri  Sosyal Hizmet Uygulamalarıyla İlişkisi


 

Yunanistan’da Bağımlılık Terapi Merkezleri ve Psikodramanın Kkatkısı (Bir Yunanistan Örneği)


 

İnteraktif Çocuk Koruma Ve Sosyal Hizmet Programı; Sosyal Medya , Dijital Uygulamalar , İş Ve Ürün Geliştirme İçin Bazı Gözlem Ve Öneriler


.

Dünya Sosyal Çalışma Günü (Dsçg) 2017’nin Düşündürdükleri
(World Social Work Day (WSWD) 2017)


 

Dünya Sosyal Çalışma Gündemi Üzerine: Nedir Bu Yeşil Sosyal Çalışma ?


 

Aile Terapisinde Sosyal Hizmet Yaklaşımı


 

Küreselleşme Sürecinde Devletin Değişen Fonksiyonları Ve Sosyal Hizmetlerin Yeri 


 

Bonzainin, Bağımlılığın İlacı: Sosyal Olmak ve Sosyal Çalışma


 

Belediyelerde Sosyal Hizmet Uzmanı İstihdamı


 

Adli Sosyal Hizmet mi Adli Sosyal Çalışma mı? (Forensic Social Service or Forensic Social Work?)


 


Göç Ve Sığınma Alanında “Sosyal Hizmet Uzmanları”
Neden Çalış(A)mıyor?

 

 

Güzel Ve Zarif Formüle Edilmiş Bir Soru Üzerine

    


                                 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL TANITIM

 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © 1999-2017- Bütün hakları saklıdır.