Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

İnsan Kaynakları

       

 


SOSYAL HİZMET
 MESLEĞİ

 


SABEV
Sosyal Hizmetler Araştırma,Belgeleme,
Eğitim Vakfı

 

 

Devlet Kuramları, Refah Devletinin Ortaya Çıkışı Ve Refah Devleti Sosyal Hizmet İlişkisi

Değişen Sosyal Hizmet Algısı

Sosyal Çalışma İmgelemi Ve İnsanı Yönlendirme

Akdeniz  Üniversitesinde  Sosyal Hizmet Uygulamaları

Elveda  SHÇEK

Samsun İli’nde Shçek’e Bağlı Kuruluşlarda Çalışan S H U Mesleki Uygulamalarda Karşılaştıkları Güçlükler

Sosyal Hizmet Kuruluşları Neden Devlet Tarafından İşletilmelidir?

Sosyal Hizmet Mesleği ve Sosyal Rehabilitasyon

Yerel Yönetimlerde Kent Konseyleri  Sosyal Hizmet Uygulamalarıyla İlişkisi

Belediyelere Sosyal Hizmet Önerileri

Aile

Sosyal  Hizmette Krize  Müdahale Yaklaşımı

Sosyal Hizmet Mesleğinin Yaşadığı Sorunlarının Nedeni Mensupları Mı?

Aile Mahkemelerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları

Sosyal Hizmet Uygulamalarında Aileye Sosyal Hizmet Müdahalesi Aile-Çocuğun Değerlendirilmesi

Sosyal Çalışma Disiplini  Ve Araştırma

Sosyal Hizmet Perspektifinden Kentsel Yoksulluk Sorunu

Kentleşme Sürecinde Ailelerin Sorunlarına Sosyal Hizmet Mesleği Açısından Bakış

Sosyal Hizmet Bakışıyla Yaşamın Anlamına Bir Yorum

K. M. Çocuklar Sorunu ve Sosyal Dışlanmanın Önlenebilmesinde Erken Müdahalenin Önemi

Sosyal Dışlanma, Çocuk Yoksulluğu ve Sosyal Hizmet Müdahalesi

Sosyal Hasar Tespiti ve S. H. Müdahalesine Yer Açarak Sosyal Bütünleşmeye Ulaşmak

Sosyal Hizmet Sosyal Sorunları Çözmeye Soyunmuş Bir Meslektir

Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları Üzerine

Geriatrik Yatılı Sosyal Hizmet Kuruluşlarının

Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvalarında İletişim

İnternet ve Sosyal Hizmet Mesleği

İletişim ve Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Mesleğinde Mülakat

SHU Müracaatçı İlişkisi

Engelli Refahı ve Sosyal Mevzuat

Yüzyılımızda Sosyal Hizmet Ethiğinin Temel Sorunsalı Ve Türkiye’de Sosyal Hizmet…

Keçiören’den Ayrılıyoruz

Sosyal Çalışmada Türkiye Modeli Neden Oluşamadı, Oluşamıyor?

Atatürk ve Keçiören

Sokakta Çalıştırılan /Yaşayan Çocuklar Kavramının Genel Ve Yerel Açıdan Tanımlanması

Sosyal Çalışmada Türkiye Modeli Neden Oluşamadı, Oluşamıyor?

Sosyal Hizmet Uygulamalarında Hayırseverlik Yaklaşımı  Geri Mi Dönüyor-Döndü?

Sosyal Çalışmada Türkiye Modeli Neden Oluşamadı, Oluşamıyor?

Dilde Bozulma: Yineyi Yine Yineleme

Mesleki Örgütlenme

Belediyelerde Sosyal Hizmet Uzmanı İstihdamı

Yaşlı ve Sosyal Hizmetler

Mesleki Standardizasyon ve Sosyal Hizmet

Bir Sosyal Çalışma Etkinliği Olarak  Sosyal İnceleme Raporları

Çok kültürlü Sosyal Çalışma

“Sosyal Çalışmada Çağdaş Eleştirel Perspektifler”

Sosyal Hizmet Uzmanı Unvanı Hakkında Bir Yazı Üzerine

Meslek Konusunda Çeşitleme - Önsöz

Sosyal Hizmet Akademisyenleri Arasındaki Kavram Anlaşmazlığı

Dünya Sosyal Çalışma Günü (Dsçg) 2017’nin Düşündürdükleri(World Social Work Day (WSWD) 2017)

Bonzainin, Bağımlılığın İlacı: Sosyal Olmak ve Sosyal Çalışma

Onlar Nerede Hata Yaptı? Sorgulayan Bir Sosyal Hizmet Yazısı

Adli Sosyal Hizmet Mi Adli Sosyal Çalışma Mı? (Forensıc Socıal Servıce Or Forensıc Socıal Work?)

Göç Ve Sığınma Alanında “Sosyal Hizmet Uzmanları” Neden Çalış(A)mıyor?

Güzel Ve Zarif Formüle Edilmiş Bir Soru Üzerine

Dünya Sosyal Çalışma Günü 2018’de De Topluluksal Ve Çevresel Sürdürülebilirliğin Geliştirilmesi

Sosyal Hizmete Neden Sosyal Çalışma Diyorum?

Şizofreni Tedavisinde Sosyal Hizmet Uzmanın Fonksiyonları
 

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Hizmet Mesleğine İlişkin Sorumlulukları

Sosyal Çalışmacılar Ne İstiyor? Neden İstiyor?

Ceza İnfazında İnsancıl Bir Yaklaşım ‘Denetimli Serbestlik’

Denetimli Serbestlik ve Yardım Sistemi

Denetimli Serbestlik Nedir?

Koruma Kuralları

Sosyal Çalışmacı – Sosyal Hizmet Uzmanı ve Denetimli Serbestlik

Neden Denetimli Serbestlik? 

Adalet Sistemine Yardımcı Bir Meslek Olarak Sosyal Hizmet Uzmanı / Sosyal Çalışmacılar

Tek Çare Sosyal Hizmetler

Hemodializ Hastaları ve Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet Uzmanları Ne İstemeli

Sosyal Çalışma Bilim Dalı Mı Yoksa Meslek Dalı Mıdır?  

Neye üzülüyorum, biliyor musunuz?-

Sevgili Kasım Kırmızı’ya Söylenen: Mesleğin Birçok Sorunu Varken…
Sosyal Çalışma Ve Avrupa Sosyal Şartını Doğru Anlamak
 “Sosyal Hizmet Magazin” Üzerine… 
Sosyal Hizmet/Sosyal Çalışma Kavram Çalıştayına Neden Gereksinim Var?
Sosyal İncelemenin Sosyolojik Algısı ve Sosyal Hizmet Disiplininde Müracaatçı/Danışan Praxisi
Sosyal Hizmetin Tarihinden Bir Kesit Sosyal Hizmet Sen’in Öyküsü 
“Dünya Sosyal Çalışma Günü: Mesleğin Kendini Anlatma Günü” (1) 
“Dünya Sosyal Çalışma Günü 2018: İnsan İlişkileri Sosyal İlişkilerdir” (2) 
“Dünya Sosyal Çalışma Günlerinin Türkiye’de Gelişim Çizgisi” (3) 
Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği Başka Bir Dünya Mümkün Projesi  Uluslararası Madde Bağımlılığı İle Mücadele  ve Sosyal Hizmet Modelleri Çalıştayı  Sonuç Bildirgesi  
   
Sosyal Hizmet ve Aile Danışmanlığı 
   
İnsanın İnsandan Aldığı Yaralarının Merhemi Yine İnsandadır Diyorum Sana Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.