Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
SHU Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 

 


ANA SAYFA

 
Rehabilitasyon alanında SHU
 
Küresel sosyal hizmet ve yoksulluk
 
Aile ve sosyal hizmet modeli
 
İnsan hakları ve sosyal hizmet ilişkisi
 
Çözüm odaklı mülakat
 
Sosyal hizmeti yapılandırmak
 
Sos. hizmetin doğası  paradigmaları
 
Küreselleşme,savaş,özürlülük,SHM
 
Çocuk hakları ve SHM
 
Özürlü çocuğu olan aileler ve Sos. Hiz
 
İnternet ve sosyal hizmet mesleği
 
Sosyal hizmet eğitimi
 
Sosyal devlet ve sosyal hizmetler
 
Sosyal hizmet mesleği zorunluluktur
 
SHU müracaatçı ilişkisi
 
Sosyal hizmet mesleğinde mülakat
 
İletişim ve Sosyal Hizmet Mesleği
 
Sosyal servislerde mesleki çalışma
 
Denetimli Serbestlik Nedir?
 
Ceza İnfazında İnsancıl Bir Yaklaşım
 
Sosyal Hizmet Mesleğinin Yöntemleri
 
Türkiye'de Sosyal Hizmet Mesleğinin Temel Sorunları
 
Mesleki Eğitimin Esasları Bağlamında Sosyal Hizmet Eğitimine Yeni Model Önerisi
 
Yaşlı ve Sosyal Hizmetler
 
Sosyal Hizmetin Tarihsel Grameri
 
Sosyal Hizmetin Hayaletleri
 
İktidarın Kudreti, SHM Ve Etik
 
Özürlülerle Sos.Hiz  Uygulamaları
 
Halk Sağlığı ve Sosyal Hizmetler
 
Risk Grup Sosyal Hizmetlerin Rolü
 
SHU SH. Mes. ilişkin sorum
 
İsveç'de sosyal hizmetler
 
SosHiz yeniden düşünmek
 
SHU ve mesleki örgütlenme
 
Dünden bugüne Türkiye'de  SHM
 
Kadın hakları ve sosyal hizmetler
 
Sosyal hizmetler nedir?
 
Sosyal hizmet terminolojisi
 
Sosyal hizmetlerin kapsamı
 
Sosyal çalışmacı/SHU tanımı
 
Çocuk esirgeme kurumu tarihi
 
Küreselleştirilemeyen  S. Hizmet
 
Ekip çalışması
 
Geritride S. hizmetin yeri
 
Y. yurdu ve çocuğu sevgisi
 
Denetimli Serbestlik Ve Yardım Sistemi 
 
Aile içi şiddetle mücadelede Sosyal Çalışma
 
Sosyal Hizmetin Savunulması Gerekirmi ?
 
Türkiye'de Sosyal Hizmet Mesleğinin Bugünkü Durumu
 

Çankaya İlçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Örnek Müdahale Planı


Mesleki Bir Görüşme ve Rapor Deneyimi

Kentleşme Sürecinde Ailelerin Sorunlarına Sosyal Hizmet Mesleği Açısından Bakış

Samsun İli’nde Shçek’e Bağlı Kuruluşlarda Çalışan  SHU  Mesleki Uygulamalarda Karşılaştıkları Güçlükler

Sosyal Hizmette Krize Müdahale Yaklaşımı

Sosyal Hizmet Bilim Dünyası Ulusal Çapta Söylem Üretemiyor…

3413 Sayılı Kanun Üzerine

Sosyal Çalışmacı – Sosyal Hizmet Uzmanı Ve Denetimli Serbestlik

Sosyal Hizmet,Etik ve Değer

Mesleki Standardizasyon ve Sosyal Hizmet

Aydınlığa Giden Yolda Sosyal Hizmet

İlköğrenimde Sosyal Hizmet Eğitimi ve Sosyal Hizmet Öğretmeni…

Neden Denetimli Serbestlik?

Aile Mah.Uzmanlarının Hukuki Niteliği Ve Mesleki Uygulama Sorunları

Sosyal Servis Uygulamaları Ve Bir Sosyal İnceleme Olgu Sunumu

Akdeniz Üniversitesinde Sosyal Hizmet Uygulamaları

Sosyal Servislerde Mesleki Çalışma

Sosyal Hizmet Mesleği ve Sosyal Rehabilitasyon

 
Sosyal İnceleme Süreci Üzerine
 
Bağlanma Teorisi ve Yetiştirme Yurtlarında Sosyal Hizmet Uygulaması
 
Koruyucu Aile Bakımı Altındaki Çocukların Ruh Sağlığı
 
Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimine Giriş-1
 
Meslek Olarak Sosyal Hizmetin Amaçları
 
Dünya’da Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi (2)
 
Aile Mahkemelerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları
 
Sosyal Yardım Alanı ve Yoksulluk
 
Meslekler Sosyolojisi Açısından Sosyal Hizmet Bilgisine Ulaşamamak Ve Sosyal Hizmet Öğrenciliği
 
Denetimli Serbestlik İle Bağlantısı Bulunan Mağdurlar Hakkında Çalışma Ziyareti
 
Sosyal Refah İle İlgili Uluslararası Belge Künyeleri
 
Sokakta Çalıştırılan /Yaşayan Çocuklar Kavramının Genel Ve Yerel Açıdan Tanımlanması-Gruplandırma
 
Sosyal Hizmet Uygulamalarında Hayırseverlik Yaklaşımı Geri Mi Dönüyor-Döndü?
 
Sosyal Hizmet Uzmanlarından Danışmanlık Hizmeti Almak Sizin İçin Yaşamınızı İyileştirici ve Rahatlatıcı Farklar Yaratır
 
Sosyal Proje Tasarımında Sosyal Hizmet Uzmanlarının Yeri
 
Kentsel Yaşamın Psikoterapisi [Sanatla Sosyal Çalışma]
 
Çalıştırılan Çocuklar Ve Sosyal Hizmet Yaklaşımı
 
Sosyal Refah Hizmetleri ve Mesleksel Beklentiler
 
Sosyal Devletin Olmazsa Olmazı "Sosyal Çalışma Mesleği"
 
Sosyal Çalışmada Terapötik Sağaltım
 
Medya ve Sosyal Hizmet
 
Eğitimci Olarak Sosyal Hizmet Uzmanları
 
Evlat Edinme
 
Sağlıkta halkla ilişkiler ve ekip çalışmalarında Sosyal Hizmet Uzmanlarının rolü
 
Sosyal servis yoksa tam bir sağlık hizmetinden söz edilemez  
 
Sosyal Hizmet Uzmanları Ne istemeli  
 
Adalet Sistemine Yardımcı Bir Meslek Olarak Sosyal Hizmet Uzmanı / Sosyal Çalışmacılar
 
Sosyal Hizmet Bilimi ve Mesleği
 
Aile Terapisti Rolü Ve Aile Danışmanı Olarak Sosyal Hizmet Uzmanları
 
Sosyal Hizmet Unvanı hakkında
 
Mesleki Örgütlenme
 
Sağlıklı İnsanın Danışma Yönelimi
 
Hangi Durumlarda Danışmanlık Hizmeti Alınabilir.
 
Aile Destek Birimleri [ADB]
 
Çocuklarda Hastane Ortamı Duygusal Travmaların Oluşmasının Önlenmesi ve Travmaların Etkilerine Yönelik Sosyal Çalışma
 
Model olarak “Ev Ziyareti Destekli Aile ve Evlilik Sosyal Hizmeti”
 
Profesyonel Yardım ve Destek Sunumunda Sosyal Hizmet Uzmanları
 
Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları
 
Danışma ve Çözüm Birimi Olarak Sosyal Servisler
 
Sosyal Bilim Nedir Sosyal Hizmet Neye Yarar Sosyal Hizmet Uzmanı Ne Yapar   

Sosyal Çalışma Disiplini Ve Araştırma
 
Hastane Sosyal Hizmet Uzmanlarının Görev Tanımları
 
21. Yüzyıl Türkiye Toplumsal Yapısı Ve Sosyal Hizmet İçin Bir Öngörün
 
Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması
 
Grup Çalışmasıyla Sigaradan Kurtulmak
 
Sosyal Hizmet Perspektifinden Kentsel Yoksulluk Sorunu
 
Kentleşme Sürecinde Ailelerin Sorunlarına Sosyal Hizmet Mesleği Açısından Bakış
 
Engelleri Yaratan Toplumda Göz Ardı Edilen Kazalar ve Sosyal Hizmet Planlaması
 
Evde Bakım Hizmeti Ve Ekonomik Yoksunluk Kriteri: Çelişki
 
Geriatrik Yatılı Sosyal Hizmet Kuruluşlarının (Alt Yapı- Mimari Proje- Fiziksel Konum -Tefriş Donanım)Kalitesi; Yaşlıların Yaşam Kalitesini Etkiler
 
Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamaları
 
Sosyal Moral Destek Sistemlerinin(SMDS) Geliştirilmesinde Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü
 
Sokakta Çalışan Çocuk Sorununa Bir Bakış
 
Sosyal Hizmet Bakışıyla Yaşamın Anlamına Bir Yorum
 
Hastanelerde Sosyal Hizmet Uygula(Yama)Maları
 
Evlat Edinme Sonrası, Ailelerde Yaşanan Sosyal Sorunlar
 
Özürlülere Yönelik Hizmetlerde Sosyal Hizmet Uzmanların rolü
 
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Sosyal Hizmet Uzmanı Murat Altuğgil İle Mesleki Sorunlar Üzerine Bir Söyleşi
 
Danışma İhtiyacında Neden Ve Kime Başvurulmalı?
 
Çocuk Koruma Merkezleri Ceza Sorumluluğu Ve Sosyal İnceleme Raporları Bölüm
 
Aile İçi Şiddette Kriz ve Krize Müdahale
 
Sosyal Hizmette Unutulmayanlar
 

Bir Mesleğin Anatomisi
 

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sorunu ve Sosyal Dışlanmanın Önlenebilmesinde Erken Müdahalenin Önemi
 

Sosyal Dışlanma, Çocuk Yoksulluğu ve Sosyal Hizmet Müdahalesi: Uygulama Alanından Bir Olgu Sunumu
 

Devlet Kuramları, Refah Devletinin Ortaya Çıkışı Ve Refah Devleti Sosyal Hizmet İlişkisi
 
Aile Danışma Merkezleri” İle İlgili Yeni Yönetmelik ve Sosyal Hizmetler Mesleğinin Uygulanmasına Yönelik Nedeni Belli Olmayan Engelleme ve Yaklaşım
 
Engelli Refahı ve Sosyal Mevzuat
 
Değişen Sosyal Hizmet Algısı
 
Sosyal Hizmet Nedir? Ne Değildir?
 

Bir Sosyal Çalışma Etkinliği Olarak Sosyal İnceleme Raporları
 

Laik Devlet;Sosyal Hizmetler ve Hayırseverlik
 

Koruyucu Aile: Bildiklerimiz ya da Bilmediklerimiz
 

Evlat Edinme: Bildiklerimiz ya da Bilmediklerimiz
 

Çocuğa Karşı Ayrımcılık Yasağı
 

Soruşturma Evresinde Suça Sürüklenen Çocuklar
 
Dilde Bozulma: Yineyi Yine Yineleme
 
Kendimizi Hiç Kandırmayalım!!!
 
Belediyelere Sosyal Hizmet Önerileri
 

Sosyal Hizmet Uzmanı Unvanı Hakkında Bir Yazı Üzerine
 

Sosyal Hizmet Akademisyenleri Arasındaki Kavram Anlaşmazlığı
 
Ruhsal/Toplumsal Sağaltım-Tedavi Sürecinde Sosyal Hizmetlerin Kuşatıcılığı
 

Sosyal Hizmetler Çalışanlarının Şiddete Karşı Hak Arama Yolları
 

 Sosyal Hizmet Kuruluşları Neden Devlet Tarafından İşletilmelidir?
 
Sosyal Çalışma ve Sosyal Politika Üzerine Bir Yüzleşme Denemesi
(Doç.Dr. Emrah AKBAŞ ile Bir Söyleşi/2015)

 
“Şönim” ; Sadece Önleyici Ve İzleyicidir/Seyretmektir ..
Ya “Koruma” Ve Kadınların Öldürülmesi ...

 
Yerel Yönetimlerde Kent Konseyleri  Sosyal Hizmet Uygulamalarıyla İlişkisi
 
Yunanistan’da Bağımlılık Terapi Merkezleri ve Psikodramanın Kkatkısı (Bir Yunanistan Örneği)
 
İnteraktif Çocuk Koruma Ve Sosyal Hizmet Programı; Sosyal Medya , Dijital Uygulamalar , İş Ve Ürün Geliştirme İçin Bazı Gözlem Ve Öneriler
.
Dünya Sosyal Çalışma Günü (Dsçg) 2017’nin Düşündürdükleri
(World Social Work Day (WSWD) 2017)

 
Dünya Sosyal Çalışma Gündemi Üzerine: Nedir Bu Yeşil Sosyal Çalışma ?
 
Aile Terapisinde Sosyal Hizmet Yaklaşımı
 

Küreselleşme Sürecinde Devletin Değişen Fonksiyonları Ve Sosyal Hizmetlerin Yeri 
 

Bonzainin, Bağımlılığın İlacı: Sosyal Olmak ve Sosyal Çalışma
 
Belediyelerde Sosyal Hizmet Uzmanı İstihdamı
 
Adli Sosyal Hizmet mi Adli Sosyal Çalışma mı? (Forensic Social Service or Forensic Social Work?)
 

Göç Ve Sığınma Alanında “Sosyal Hizmet Uzmanları”
Neden Çalış(A)mıyor?   


                                 

SOSYAL BİLİM-YAŞAM BECERİLERİ
 SETİ


 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL TANITIM

 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © 1999-2017- Bütün hakları saklıdır.