Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
SHU Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 

 

 


ANA SAYFA

 
Rehabilitasyon alanında SHU
Küresel sosyal hizmet ve yoksulluk
Aile ve sosyal hizmet modeli
İnsan hakları ve sosyal hizmet ilişkisi
Çözüm odaklı mülakat
Sosyal hizmeti yapılandırmak
Sos. hizmetin doğası  paradigmaları
Küreselleşme,savaş,özürlülük,SHM
Çocuk hakları ve SHM
Özürlü çocuğu olan aileler ve Sos. Hiz
İnternet ve sosyal hizmet mesleği
Sosyal hizmet eğitimi
Sosyal devlet ve sosyal hizmetler
Sosyal hizmet mesleği zorunluluktur
SHU müracaatçı ilişkisi
Sosyal hizmet mesleğinde mülakat
İletişim ve Sosyal Hizmet Mesleği
Sosyal servislerde mesleki çalışma
Denetimli Serbestlik Nedir?
Ceza İnfazında İnsancıl Bir Yaklaşım
Sosyal Hizmet Mesleğinin Yöntemleri
Türkiye'de Sosyal Hizmet Mesleğinin Temel Sorunları
Mesleki Eğitimin Esasları Bağlamında Sosyal Hizmet Eğitimine Yeni Model Önerisi
Yaşlı ve Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetin Tarihsel Grameri
Sosyal Hizmetin Hayaletleri
İktidarın Kudreti, SHM Ve Etik
Özürlülerle Sos.Hiz  Uygulamaları
Halk Sağlığı ve Sosyal Hizmetler
Risk Grup Sosyal Hizmetlerin Rolü
SHU SH. Mes. ilişkin sorum
İsveç'de sosyal hizmetler
SosHiz yeniden düşünmek
SHU ve mesleki örgütlenme
Dünden bugüne Türkiye'de  SHM
Kadın hakları ve sosyal hizmetler
Sosyal hizmetler nedir?
Sosyal hizmet terminolojisi
Sosyal hizmetlerin kapsamı
Sosyal çalışmacı/SHU tanımı
Çocuk esirgeme kurumu tarihi
Küreselleştirilemeyen  S. Hizmet
Ekip çalışması
Geritride S. hizmetin yeri
Y. yurdu ve çocuğu sevgisi
Denetimli Serbestlik Ve Yardım Sistemi 
Aile içi şiddetle mücadelede Sosyal Çalışma
Sosyal Hizmetin Savunulması Gerekirmi ?
Türkiye'de Sosyal Hizmet Mesleğinin Bugünkü Durumu

Çankaya İlçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Örnek Müdahale Planı

Mesleki Bir Görüşme ve Rapor Deneyimi
Kentleşme Sürecinde Ailelerin Sorunlarına Sosyal Hizmet Mesleği Açısından Bakış
Samsun İli’nde Shçek’e Bağlı Kuruluşlarda Çalışan  SHU  Mesleki Uygulamalarda Karşılaştıkları Güçlükler
Sosyal Hizmette Krize Müdahale Yaklaşımı
Sosyal Hizmet Bilim Dünyası Ulusal Çapta Söylem Üretemiyor…
3413 Sayılı Kanun Üzerine
Sosyal Çalışmacı – Sosyal Hizmet Uzmanı Ve Denetimli Serbestlik
Sosyal Hizmet,Etik ve Değer
Mesleki Standardizasyon ve Sosyal Hizmet
Aydınlığa Giden Yolda Sosyal Hizmet
İlköğrenimde Sosyal Hizmet Eğitimi ve Sosyal Hizmet Öğretmeni…
Neden Denetimli Serbestlik?
Aile Mah.Uzmanlarının Hukuki Niteliği Ve Mesleki Uygulama Sorunları
Sosyal Servis Uygulamaları Ve Bir Sosyal İnceleme Olgu Sunumu
Akdeniz Üniversitesinde Sosyal Hizmet Uygulamaları
Sosyal Servislerde Mesleki Çalışma
Sosyal Hizmet Mesleği ve Sosyal Rehabilitasyon
Sosyal İnceleme Süreci Üzerine
Bağlanma Teorisi ve Yetiştirme Yurtlarında Sosyal Hizmet Uygulaması
Koruyucu Aile Bakımı Altındaki Çocukların Ruh Sağlığı
Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimine Giriş-1
Meslek Olarak Sosyal Hizmetin Amaçları
Dünya’da Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi (2)
Aile Mahkemelerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları
Sosyal Yardım Alanı ve Yoksulluk
Meslekler Sosyolojisi Açısından Sosyal Hizmet Bilgisine Ulaşamamak Ve Sosyal Hizmet Öğrenciliği
Denetimli Serbestlik İle Bağlantısı Bulunan Mağdurlar Hakkında Çalışma Ziyareti
Sosyal Refah İle İlgili Uluslararası Belge Künyeleri
Sokakta Çalıştırılan /Yaşayan Çocuklar Kavramının Genel Ve Yerel Açıdan Tanımlanması-Gruplandırma
Sosyal Hizmet Uygulamalarında Hayırseverlik Yaklaşımı Geri Mi Dönüyor-Döndü?
Sosyal Hizmet Uzmanlarından Danışmanlık Hizmeti Almak Sizin İçin Yaşamınızı İyileştirici ve Rahatlatıcı Farklar Yaratır
Sosyal Proje Tasarımında Sosyal Hizmet Uzmanlarının Yeri
Kentsel Yaşamın Psikoterapisi [Sanatla Sosyal Çalışma]
Çalıştırılan Çocuklar Ve Sosyal Hizmet Yaklaşımı
Sosyal Refah Hizmetleri ve Mesleksel Beklentiler
Sosyal Devletin Olmazsa Olmazı "Sosyal Çalışma Mesleği"
Sosyal Çalışmada Terapötik Sağaltım
Medya ve Sosyal Hizmet
Eğitimci Olarak Sosyal Hizmet Uzmanları
Evlat Edinme
Sağlıkta halkla ilişkiler ve ekip çalışmalarında Sosyal Hizmet Uzmanlarının rolü
Sosyal servis yoksa tam bir sağlık hizmetinden söz edilemez  
Sosyal Hizmet Uzmanları Ne istemeli  
Adalet Sistemine Yardımcı Bir Meslek Olarak Sosyal Hizmet Uzmanı / Sosyal Çalışmacılar
Sosyal Hizmet Bilimi ve Mesleği
Aile Terapisti Rolü Ve Aile Danışmanı Olarak Sosyal Hizmet Uzmanları
Sosyal Hizmet Unvanı hakkında
Mesleki Örgütlenme
Sağlıklı İnsanın Danışma Yönelimi
Hangi Durumlarda Danışmanlık Hizmeti Alınabilir.
Aile Destek Birimleri [ADB]
Çocuklarda Hastane Ortamı Duygusal Travmaların Oluşmasının Önlenmesi ve Travmaların Etkilerine Yönelik Sosyal Çalışma
Model olarak “Ev Ziyareti Destekli Aile ve Evlilik Sosyal Hizmeti”
Profesyonel Yardım ve Destek Sunumunda Sosyal Hizmet Uzmanları
Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları
Danışma ve Çözüm Birimi Olarak Sosyal Servisler
Sosyal Bilim Nedir Sosyal Hizmet Neye Yarar Sosyal Hizmet Uzmanı Ne Yapar
Sosyal Çalışma Disiplini Ve Araştırma
Hastane Sosyal Hizmet Uzmanlarının Görev Tanımları
21. Yüzyıl Türkiye Toplumsal Yapısı Ve Sosyal Hizmet İçin Bir Öngörün
Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması
Grup Çalışmasıyla Sigaradan Kurtulmak
Sosyal Hizmet Perspektifinden Kentsel Yoksulluk Sorunu
Kentleşme Sürecinde Ailelerin Sorunlarına Sosyal Hizmet Mesleği Açısından Bakış
Engelleri Yaratan Toplumda Göz Ardı Edilen Kazalar ve Sosyal Hizmet Planlaması
Evde Bakım Hizmeti Ve Ekonomik Yoksunluk Kriteri: Çelişki
Geriatrik Yatılı Sosyal Hizmet Kuruluşlarının (Alt Yapı- Mimari Proje- Fiziksel Konum -Tefriş
Donanım)Kalitesi; Yaşlıların Yaşam Kalitesini Etkiler
Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamaları
Sosyal Moral Destek Sistemlerinin(SMDS) Geliştirilmesinde Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü
Sokakta Çalışan Çocuk Sorununa Bir Bakış
Sosyal Hizmet Bakışıyla Yaşamın Anlamına Bir Yorum
Hastanelerde Sosyal Hizmet Uygula(Yama)Maları
Evlat Edinme Sonrası, Ailelerde Yaşanan Sosyal Sorunlar
Özürlülere Yönelik Hizmetlerde Sosyal Hizmet Uzmanların rolü
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Sosyal Hizmet Uzmanı Murat Altuğgil İle Mesleki Sorunlar Üzerine Bir Söyleşi
Danışma İhtiyacında Neden Ve Kime Başvurulmalı?
Çocuk Koruma Merkezleri Ceza Sorumluluğu Ve Sosyal İnceleme Raporları Bölüm
Aile İçi Şiddette Kriz ve Krize Müdahale
Sosyal Hizmette Unutulmayanlar

Bir Mesleğin Anatomisi

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sorunu ve Sosyal Dışlanmanın Önlenebilmesinde Erken Müdahalenin Önemi

Sosyal Dışlanma, Çocuk Yoksulluğu ve Sosyal Hizmet Müdahalesi: Uygulama Alanından Bir Olgu Sunumu

Devlet Kuramları, Refah Devletinin Ortaya Çıkışı Ve Refah Devleti Sosyal Hizmet İlişkisi
Aile Danışma Merkezleri” İle İlgili Yeni Yönetmelik ve Sosyal Hizmetler Mesleğinin Uygulanmasına Yönelik Nedeni Belli Olmayan Engelleme ve Yaklaşım
Engelli Refahı ve Sosyal Mevzuat
Değişen Sosyal Hizmet Algısı
Sosyal Hizmet Nedir? Ne Değildir?

Bir Sosyal Çalışma Etkinliği Olarak Sosyal İnceleme Raporları

Laik Devlet;Sosyal Hizmetler ve Hayırseverlik

Koruyucu Aile: Bildiklerimiz ya da Bilmediklerimiz

Evlat Edinme: Bildiklerimiz ya da Bilmediklerimiz

Çocuğa Karşı Ayrımcılık Yasağı

Soruşturma Evresinde Suça Sürüklenen Çocuklar
Dilde Bozulma: Yineyi Yine Yineleme
Kendimizi Hiç Kandırmayalım!!!
Belediyelere Sosyal Hizmet Önerileri

Sosyal Hizmet Uzmanı Unvanı Hakkında Bir Yazı Üzerine

Sosyal Hizmet Akademisyenleri Arasındaki Kavram Anlaşmazlığı
Ruhsal/Toplumsal Sağaltım-Tedavi Sürecinde Sosyal Hizmetlerin Kuşatıcılığı

Sosyal Hizmetler Çalışanlarının Şiddete Karşı Hak Arama Yolları

 Sosyal Hizmet Kuruluşları Neden Devlet Tarafından İşletilmelidir?
Sosyal Çalışma ve Sosyal Politika Üzerine Bir Yüzleşme Denemesi
(Doç.Dr. Emrah AKBAŞ ile Bir Söyleşi/2015)
“Şönim” ; Sadece Önleyici Ve İzleyicidir/Seyretmektir ..
Ya “Koruma” Ve Kadınların Öldürülmesi ...
Yerel Yönetimlerde Kent Konseyleri  Sosyal Hizmet Uygulamalarıyla İlişkisi
Yunanistan’da Bağımlılık Terapi Merkezleri ve Psikodramanın Kkatkısı (Bir Yunanistan Örneği)
İnteraktif Çocuk Koruma Ve Sosyal Hizmet Programı; Sosyal Medya , Dijital Uygulamalar , İş Ve Ürün Geliştirme İçin Bazı Gözlem Ve Öneriler.
Dünya Sosyal Çalışma Günü (Dsçg) 2017’nin Düşündürdükleri
(World Social Work Day (WSWD) 2017)
Dünya Sosyal Çalışma Gündemi Üzerine: Nedir Bu Yeşil Sosyal Çalışma ?
Aile Terapisinde Sosyal Hizmet Yaklaşımı

Küreselleşme Sürecinde Devletin Değişen Fonksiyonları Ve Sosyal Hizmetlerin Yeri 

Bonzainin, Bağımlılığın İlacı: Sosyal Olmak ve Sosyal Çalışma
Belediyelerde Sosyal Hizmet Uzmanı İstihdamı
Adli Sosyal Hizmet mi Adli Sosyal Çalışma mı? (Forensic Social Service or Forensic Social Work?)


Yeni bir kitap daha okuyucuyla buluşuyor. Sosyal refah alanında uzun yıllar çalışmakta olan Kahraman Eroğlu’nun

 

 


 

 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL TANITIM

 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © 1999-2017- Bütün hakları saklıdır.