Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCH

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Eleman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Kaynak Bilgiler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri

Google
Web sosyalhizmetuzmani.org

 

İzmir İlindeki Sağlık Alanında Sosyal Hizmet ( Tıbbi Ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet)
Model olarak “Ev Ziyareti Destekli Aile ve Evlilik Sosyal Hizmeti”
Profesyonel Yardım ve Destek Sunumunda Sosyal Hizmet Uzmanları
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Sosyal Hizmet Ünitesi 2008 Yılı Faaliyetleri
Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları
Sosyal Sağlık
Aydınlanma ve Aydın Olarak Sosyal Çalışmacı
Danışma ve Çözüm Birimi Olarak Sosyal Servisler
Sosyal Bilim Nedir Sosyal Hizmet Neye Yarar Sosyal Hizmet Uzmanı Ne Yapar
Sosyal Çalışma Disiplini Ve Araştırma
Hastane Sosyal Hizmet Uzmanlarının Görev Tanımları
21. Yüzyıl Türkiye Toplumsal Yapısı Ve Sosyal Hizmet İçin Bir Öngörün
Sosyal Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması
Grup Çalışmasıyla Sigaradan Kurtulmak
Sosyal Hizmet Perspektifinden Kentsel Yoksulluk Sorunu
Sosyal Hizmet Mesleğinde Etiğin Önemi Ve Mesleki Gelişim Sürecine Etkisi (1)
Kentleşme Sürecinde Ailelerin Sorunlarına Sosyal Hizmet Mesleği Açısından Bakış
Engelleri Yaratan Toplumda Göz Ardı Edilen Kazalar ve Sosyal Hizmet Planlaması
Sosyal Hizmet Mesleğinde Etiğin Önemi Ve Mesleki Gelişim Sürecine Etkisi (2)
Evde Bakım Hizmeti Ve Ekonomik Yoksunluk Kriteri: Çelişki
Sosyal Hizmet Mesleğinde Etiğin Önemi Ve Mesleki Gelişim Sürecine Etkisi (3)
Geriatrik Yatılı Sosyal Hizmet Kuruluşlarının (Alt Yapı- Mimari Proje- Fiziksel Konum -Tefriş Donanım)Kalitesi; Yaşlıların Yaşam Kalitesini Etkiler
Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamaları
Sosyal Moral Destek Sistemlerinin(SMDS) Geliştirilmesinde Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü
Sosyal Hizmet Mesleğinde Etiğin Önemi Ve Mesleki Gelişim Sürecine Etkisi (4)
Sosyal Dışlanma Sempozyumunda Gözden Kaçanlar
Sokakta Çalışan Çocuk Sorununa Bir Bakış
Sosyal Hizmet Bakışıyla Yaşamın Anlamına Bir Yorum
Hastanelerde Sosyal Hizmet Uygula(Yama)Maları
Evlat Edinme Sonrası, Ailelerde Yaşanan Sosyal Sorunlar
Özürlülere Yönelik Hizmetlerde Sosyal Hizmet Uzmanların rolü

Nihat Tarımeri İle Türkiye’de Sosyal Hizmet Çocuk ve Gençlik Hukuku Üzerine Bir Söyleşi

İslâm’da Sosyal Hizmet Üzerine Elif Kara İle Bir Söyleşi
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Sosyal Hizmet Uzmanı Murat Altuğgil İle Mesleki Sorunlar Üzerine Bir Söyleşi
Danışma İhtiyacında Neden Ve Kime Başvurulmalı?
Çocuk Koruma Merkezleri Ceza Sorumluluğu Ve Sosyal İnceleme Raporları Bölüm
Aile İçi Şiddette Kriz ve Krize Müdahale
Sosyal Hizmette Unutulmayanlar

Bir Mesleğin Anatomisi

Kapital Sistem ve Sosyal Hizmetler 
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sorunu ve Sosyal Dışlanmanın Önlenebilmesinde Erken Müdahalenin Önemi

Sosyal Dışlanma, Çocuk Yoksulluğu ve Sosyal Hizmet Müdahalesi: Uygulama Alanından Bir Olgu Sunumu

Sosyal Hasar Tespiti ve Sosyal Hizmet Müdahalesine Yer Açarak Sosyal Bütünleşmeye Ulaşmak

Sosyal Hizmet Sosyal Sorunları Çözmeye Soyunmuş Bir Meslektir ve Aydın Sosyal Çevreye Faydası Dokunan Bir Kişi Olmalıdır.

Sosyal Hizmetler Alanında Önlisans Açıköğretim Ve Ara Elemanlar 2011
Devlet Kuramları, Refah Devletinin Ortaya Çıkışı Ve Refah Devleti Sosyal Hizmet İlişkisi
Aile Danışma Merkezleri” İle İlgili Yeni Yönetmelik ve Sosyal Hizmetler Mesleğinin Uygulanmasına Yönelik Nedeni Belli Olmayan Engelleme ve Yaklaşım
Engelli Refahı ve Sosyal Mevzuat
Değişen Sosyal Hizmet Algısı
Yeni Sosyal Çalışma (Ma) Görevlileri Ve Çocukların “Yüksek” Yararlarını,Esenliklerini  Engelleyen Aykırıklıklar...

Çocuk Koruma(Ma) Kanunu;Koruyucu ve Destekleyici (Sözde)Tedbirler ve Acı Durum

Çocuk Ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerine İhtiyaç Yoktur (!!!)
“Koruyucu Aile “ Uygulamasında “Merhamet” Öne Çıkmamalıdır.
Doğuran mı, Büyüten mi?
Bir Kültür Olarak Yoksulluk
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 09 Şubat 2013’te çıkardığı  “sosyal hizmet merkezleri yönetmeliği” üzerine;
Açıklamalı - İçtihatlı “Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği” Üzerine Şerhler
Sosyal Çalışmada Türkiye Modeli Neden Oluşamadı, Oluşamıyor?
Sosyal Hizmet Nedir? Ne Değildir?

Bir Sosyal Çalışma Etkinliği Olarak Sosyal İnceleme Raporları

Laik Devlet;Sosyal Hizmetler ve Hayırseverlik

Koruyucu Aile: Bildiklerimiz ya da Bilmediklerimiz

Evlat Edinme: Bildiklerimiz ya da Bilmediklerimiz
Çocuk /Gençlik Ceza Adalet Uygulamasındaki Sorunsal Yaklaşım:
Ceza Sorumluluğu ve Yanlış İşlevsizleştirilen Sosyal İnceleme Raporuna Bir Bakış

Sosyal Çalışma Mesleğinde Yayın Durumu - Bir Karşılaştırma

Çocuğa Karşı Ayrımcılık Yasağı

Türkiye'de Çocuk Adalet Sistemi (Örnek Vaka İncelemesi)
Soruşturma Evresinde Suça Sürüklenen Çocuklar
Dilde Bozulma: Yineyi Yine Yineleme
Kendimizi Hiç Kandırmayalım!!!
Belediyelere Sosyal Hizmet Önerileri

Sosyal Hizmet Uzmanı Unvanı Hakkında Bir Yazı Üzerine

Sosyal Hizmet Akademisyenleri Arasındaki Kavram Anlaşmazlığı
Ruhsal/Toplumsal Sağaltım-Tedavi Sürecinde Sosyal Hizmetlerin Kuşatıcılığı

Sosyal Hizmetler Çalışanlarının Şiddete Karşı Hak Arama Yolları

 Sosyal Hizmet Kuruluşları Neden Devlet Tarafından İşletilmelidir?

Geçmişsiz Bugün Olur Mu? Geçmiş Geçmişte Kalır Mı?

Sosyal Hizmetler Gerçekten Nereye? Ya Da Sosyal Hizmetler; Nereden Nereye?
Dünya Sosyal Çalışma Günü 2015 Açış Konuşması
Türkiye'de Sosyal Hizmet Paradigması
Sosyal Çalışma(Ma) Görevlilerine Bir Bakış Daha.
Sosyal Hizmet Uzmanı/ Sosyal Çalışmacıların Belediyelerde/ Mahalli İdarelerde Görev Yaptığı Birimler Ve Kadrolarına İlişkin Yasal Çerçeve İle Belediyelerdeki Sayısal Dağılımları
Onlar Nerede Hata Yaptı? Sorgulayan Bir Sosyal Hizmet Yazısı
“Resmi veya Mesleki Vesayet nedir?” (İsviçre ve Almanya’da mesleki vesayet teşkilatına toplu bir bakış”)Çocuk koruma(ma) kanunu ve 1942 den beri görmezden gelinen bir bilgi........
Sosyal Çalışma ve Sosyal Politika Üzerine Bir Yüzleşme Denemesi
(Doç.Dr. Emrah AKBAŞ ile Bir Söyleşi/2015)
“Şönim” ; Sadece Önleyici Ve İzleyicidir/Seyretmektir ..
Ya “Koruma” Ve Kadınların Öldürülmesi ...
Sosyal Hizmet Penceresinden Cevapları Sorularda Olan Bir Yazı
SOSYAL ÇALIŞMACILAR NE İSTİYOR? NEDEN İSTİYOR?
Sosyal Hizmet Mesleğinin Yaşadığı Sorunlarının Nedeni Mensupları Mı?
“İfade Alma Odası” ve Unıcef'e Açık Bir Duyuru !
Meslek Konusunda Çeşitleme - Önsöz
Sosyal Çalışma İmgelemi Ve İnsanı Yönlendirme
Hayırseverlik’ten Sosyal Hizmet’e (?),
Demokrasi Ve Yurttaş Olmak İçin Yeni Bir Bakış......
Hayırseverlik ‘Ten Sosyal Hizmet’e Çocuk Dahil Koruma (Ma) Boyutu ve Bir Yutturma
Suriyeli Çocuklar Ve “Okul Sosyal Hizmeti” İçin Absürd Bir Durum .
İnsanların Dalga Geçilmesi Ne Zaman Sona Erecek ?
Türkiye’de Çocuğun Sosyal Durumu 1

Rasyonel Sosyal Hizmet ve İnsanı Yönlendirme

Türkiye’de Çocuğun Sosyal Durumu 2
Türkiye’de Çocuğun Sosyal Durumu 3
Yerel Yönetimlerde Kent Konseyleri  Sosyal Hizmet Uygulamalarıyla İlişkisi
“Asdep Görevlisi/Elemanı” Bir Uydurma/ Yutturma’mı?
Yunanistan’da Bağımlılık Terapi Merkezleri ve Psikodramanın Kkatkısı
(Bir Yunanistan Örneği)
Çocukların/Gençlerin Korunma(ma)sı İle İlgili  Zürih’ten Bir Not , Sosyal Hizmet Uzmanı / Sosyal Çalışmacı  Önce Bir Taraftır.
Bağımlılarla Psikodrama
Türk Medeni Kanunu İçin Uyarlanan 1907 Tarihli İsviçre Yurttaş Kanunu'(Zgb)
Görmezden Gelinen Çocuk Koruma(Ma) Boyutu Vede Eksik Almanca Literatür
İnteraktif Çocuk Koruma Ve Sosyal Hizmet Programı; Sosyal Medya , Dijital Uygulamalar , İş Ve Ürün Geliştirme İçin Bazı Gözlem Ve Öneriler.
Dünya Sosyal Çalışma Günü (Dsçg) 2017’nin Düşündürdükleri
(World Social Work Day (WSWD) 2017)
Dünya Sosyal Çalışma Gündemi Üzerine: Nedir Bu Yeşil Sosyal Çalışma ?

 1  2  3 4
1.SAYFAYA DEVAM EDİNİZ....

 

 

 

 

 

 

Sitemizde Eserleri Yayınlanan Sosyal Hizmet Uzmanları

 
YAZARLARIMIZ


 


 

 

Sosyal Hizmet Alanında Çalışanlar Derneği ve Cif Mesleki ve Kültürel Değişim Programları
SHÇEK Yasa Tasarısına ait tüm eleştiri, yorum ve önerileri bu bölümde takip edebilirsiniz. 
 Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye