Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 


ANA SAYFA

 Sosyal Hizmetin Tarihsel Grameri
Aziz ŞEKER
       (Sosyal Hizmet Uzman)

Yazarımızın yayınları hakkında görüşlerinizi ve yorumlarınızı       
 shuaziz@gmail.com  ulaştırabilirsiniz.

 


“How goes the world? 
It wears, sir, as it grows”.

Sosyal hizmet, tarihsel yurttaşa, özne olan bireye sosyal devletin rol ve sorumluluklarına gönderme yapan bir kavramdır. Aydınlamanın mirasçısıdır. Ve yeryüzündeki diğer bütün sosyal disiplinler gibi. 

Sosyal hizmete gereksinim duyan gruplar ise tüm insanlık ailesi olduğu gibi özelde toplumla bütünleşmeye gereksinim duyan; sosyal dışlanmayı yaşayan, toplumsal eşitsizliğe her yönüyle yüz yüze kalan kesimlerdir. Başka bir ifadeyle ötekileştirilenler; toplumsal koşulların acımasız sonuçlarını bir adaletsizlik kuşatmasında yaşayan insanlardır…

Sosyal hizmet, sosyal devletin görünümünde bir bağlama oturtulunca ancak değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle sosyal devlete dokunan her geriletici yıpratma hamlesi somut olarak sosyal hizmete yansımaktadır. Ki, 21.yüzyıl bir vahşet, acımasız kirli ağlarla, sömürüyle, rezillikle, kan kokan günlerle, hep insan yüzünden eksik bir şeylerle yer edinirken zamanda… 

Türkiye, UNDP (BM Kalkınma Programı) 2006 İnsani Gelişme Raporunda 177 ülke arasında 92 inci sırada yer alıyor. Elbette bu sıralamada; genel sosyal hizmetlere insanların ulaşabilme sorunu, sosyal refah olanaklarını kullanma, sosyal ekonomik eşitsizlik gibi göstergelerden gidilerek yer edinilmektedir. İşsizlik, değer yitimi, sevgisizlik, dışlanma bu değin neden yaşanmakta? Bunun da insani gelişme raporundaki yerimizle bir ilişkisi olmasın sakın!

Sevginin karşılığı, ölümün karşılığı yok! 

Şu yaşadığımız yıllarda sosyal hizmet Türkiye’de içerik olarak yok! Sosyal hizmet, hayaletlere adanmış bir meslek konumunda. Şablon olarak hükmünü sürdüren hayırseverlik dünyası bir karnaval havası görüntüsündeki yardım sunumlarıyla sosyal hizmetlerden daha belirleyici olabilmekte. Oluyor da! Kadınların ve çocukların çamurlara batarak ellerini yardım diye kamyonlara umutla uzattığı bu erkek egemen toplumda… Öyle ki, biten yüzyılın sonlarında sosyal hizmetin idealleri, hayırsever örgütlenmeler tarafından hazmedildi de diyebiliriz. Sosyal hizmet 19. yüzyıldaki ilk dönemlerine indirgendi. Sosyal hizmet kendisini reddedenlerin aracı oldu. Sosyal hizmetin gerekleri bu değildi oysa…

Bugün Türkiye’de sosyal hizmet; taşrada hayırseverlik yönüyle, merkezdeki suskunların dondurucu tavırları arasında sıkışıp kalmış durumda. Artık sosyal hizmetin tarihsel gramerinde rastlanması muhtemel şeyler olarak ifade edebiliriz bunları.

Son tahlilde sosyal hizmeti sunmak devletin yükümlülüğündedir. Devlet bundan dolayı yurttaşına karşı sorumludur. Sosyal hizmet uzmanı da… İnsan hakları, demokrasi, refah devleti olmanın içleminde bir praksisi ancak ve ancak kurumsallaşmış bir sosyal hizmet dünyası ortaya çıkarmada doğru bir yol olabilir; yeterli olmasa da…

 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.