Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE 

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Eleman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri

 


 

Ferit Berk’in “Sosyalizm Öldü mü?” Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme


Aziz ŞEKER / Sitemiz Yazarı
shuaziz@gmail.com

 


 Kapitalist ve sosyalist sistemleri uygulamalarıyla, çelişkileriyle öğrenmek isteyenler için kaynak niteliğinde kolay okunur bir kitap...

Şair ve yazar Ferit Berk’i kuşağının sosyal refah öğrencileri çok yakından tanıyor. Ders verdiği akademide yaşadığı sıkıntılardan sonra yurtdışına yerleşir. Uzun yıllardan sonra Avustralya göçü sonrası Türkiye’ye yerleşen Berk, elinin özüyle kitaplarını yazmaya başlar. Oysa Türkiye’de sancılı geçirdiği akademik yıllarının üstesinden gelircesine Avustralya’da da sosyal refah alanlarıyla ilgili olarak yazmayı sürdürmüştü. Öyle ya, SABEV’in yayın organında yazdığı değerlendirmelerle son yıllarda sosyal hizmet eğitiminden geçmiş öğrenciler, meslek elemanları da onu tanıma olanağına sahip oldular.
Sosyalizm Öldü mü? Kitabı 2010 yılında vesta yayınlarından çıktı. Çalışma Avrupa’da gezen bir hayalet olan kapitalizmin eleştirisi üzerine başlıyor. Kapitalizmin tarihselliğini kritik etmek, günümüz küresel dünyanın yaşadığı sosyal sorunların gerekçelerini, çözüm yollarını görmeyi beraberinde getirir.
Marx’ın kapitalizm eleştirisinde ele aldığı epistemoloji, yazarın da teorik temelini oluşturmaktadır. Sömürü, özel mülkiyet, pazar ekonomisi, kâr, tekelleşme, haksız miras, anti demokratik yapı, baskı, acımasızlık, ikiyüzlülük gibi konular Berk’in kapitalizmin soykütüğünü eleştirirken üzerinde durduğu kapitalizmin belirgin yönleri olarak kitapta işleniyor.
Karşılaştırmalı olarak Berk, marxsist-leninist kurama göre, sosyalizmin özelliklerini, özgürlük, eşitlik, gelir dağılımı, birey gibi unsurlardan hareket ederek analiz ediyor.
Çalışmada yazar, kapitalist sistem ile sosyalist sistemin karşılaştırmalı çözümlemesini yaptıktan sonra sosyalizm olgusunu tarihsel kesitler içinde örnekleriyle değerlendiriyor. Çarlık Rusya’sında sosyalist geçişin dinamiğini toplumsal yapı çözümlemesi yaparak yerine getiriyor. Elbette ki o ülkede düşüncenin mimarı Lenin, kitabın bu bölümünde merkezi bir yer alıyor. Stalin’in faşizme karşı başarısı ve ‘devrimi empoze’ etme noktasında ise yazar, yapılan yorumların altını çizerek okuyucuyla paylaşıyor.
Kitabın, ‘sosyalist uygulamanın zorlukları nelerdir?’ konulu bölümünde Rusya’daki sosyalist devrimin özgün yapısı kaleme alınıyor. Öte yandan Dünya’ya açılıyor: sosyalist mücadelenin liderlerini, ülkeleri anımsatıyor. Soğuk savaşın kara propagandası ise ‘silahlanma’, dış konular olarak ifade ediliyor. Kuşkusuz Sovyet sosyalizminin dış koşullardan kaynaklı baskısının yanında; devlet kapitalizmine dönüşen partinin çelişkileri de ileri bir toplum aşamasına geçilmeyişinin handikapları olarak anlatılıyor.
57 yıllık planlı sosyalist uygulama için türlü zorluklarla gelişmeler engellenmiş olabilir, ancak planlı uygulama devresinde birçok başarının da altına imza atılmıştır. Yazar bunları, sosyal planlamanın uygulamasının sonuçlarına değinerek kaleme alıyor. Sosyal refah hizmetlerinin gelişimini somut yönleriyle işliyor.
Çalışmayı bitirirken ekliyor ve paradigmasının temel savını ileri sürüyor: “Özellikle giderek artan ciddi ekonomik krizlerin, yolsuzlukların, haksızlıkların, adaletsizliklerin, işsizliğin, yoksulluğun olağan hale geldiği ve insanlara hiçbir ideal ve de onurlu bir gelecek vaat etmeyen bu kapitalist sisteme mantıksal olarak düşünüldüğünde mahkûm olunmamalıdır.”

Kitap: Sosyalizm Öldü mü? vesta Yay. 2010. İstanbul. ss. 126. 10 tl.
 

 


               Bize Ulaşın

Google
 

 

 

UYARI! ©Sitemize ait yazılarımızı izin almadan yayınlanmamasını talep etmekteyiz.Her hakkı saklıdır.