Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 ANA SAYFA

Sosyal Proje Tasarımında Sosyal Hizmet Uzmanlarının Yeri
SHU. Ali SONGÜL

 

Küçüklü büyüklü yerel yönetimler olarak belediyeler halka doğrudan kumu hizmeti sunan kurumlardır. Bu kurumlardan hizmet alan yöre halkının belediye hizmetlerinden en ideal anlamda yararlanmaları, onların ihtiyaç ve beklentilerinin tam olarak belirlenmesiyle olanaklıdır.
İhtiyaç ve beklentileri, alanda Sosyal Refah Düzeyini Saptama çalışmalarında gözlem, görüşme, değerlendirme ve anketlerle saptanmış halkın hizmetine sunulan yerel girişimler, Belediye hizmetlerinden memnuniyeti etkilemektedir. Yalnız halkın ihtiyaçları ve beklentilerinin yanında gelecek vizyonunun oluşturulması, yöre halkının şu an için aklından bile geçirmediği ancak, halkın hizmet çeşitliliğini ve ileriye dönük mutluluk ve sosyal refahını geliştirecek hizmetlerin devreye sokularak ufkunun da açılması gerekmektedir.
Yerel yönetimlerde Belediye Başkanlarının Sosyal Proje Tasarım Danışmanı rolünde, Belediyenin Halkla İlişkiler Depertmanlarında görev alacak Sosyal Hizmet Uzmanları, Sosyal Devlet olma ilkesinin, Sosyal Refah Devleti politikalarının, sosyal adaletin yerel yönetimlerde vazgeçilmez unsuru olarak ülkemizde de yerini almalıdır. Kalkınmış ülkelerin, kalkınma politikalarında gerek sosyal politikaların belirlenmesinde gerekse sosyal projelerin tasarım ve uygulanmasında Sosyal Hizmet Uzmanları önemli başarılar sergilemişlerdir.
Türkiye’de de Belediye başkanları halkın doğru ve gerçek ihtiyaç ve beklentilerini öğrenmek, hizmet verdiği halkın geleceğe yönelik vizyon ve ufkunu geliştirmek ve halkın belediye hizmetlerinde memnuniyet oranını yükseltmek istiyorlarsa ve sosyal proje tasarımı ve halka dönük sosyal hizmet politikalarını yeniden yapılandırmak, bilimsel anlamada yeniden şekillendirmek sorumluluğunu hissederek, bugün dünyadaki kalkınmış ülkelerde olduğu gibi Sosyal Projelerin yaşama geçirilmesini arzu ediyorlarsa yapmaları gereken Sosyal Hizmet Uzmanlarıyla birlikte çalışma ve danışmanlıklarından yararlanma yoluna gitmelidirler. Arupa ülkelerinde yerel yönetimlerde bu şekilde işlevsel Sosyal Proje Tasarımları geliştiren çok sayıda Sosyal Hizmet Uzmanı, Belediye Başkanları ile birlikte çalışmaktadır.
Hemen her yerel yönetim bünyesinde, çocuklara, gençlere, ailelere, yaşlılara, özürlülere ve hastalara yönelik hizmet merkezlerinde geliştirilmiş sosyal hizmet modelleriyle, sosyal projeler yaşama geçirilmiştir. Yerel yönetim bünyesinde tek çatı altında toplanan, Gençlik Merkezleri, Özürlü Sosyal Rehabilitasyon Birimleri, Yaşlı Dinlenme ve Danışma, Mesleki Rehabilitasyon, Çocuk Eğitim ve Eğlence, Aile ve Evlilik Danışma, Evde Hastalara Psikososyal Destek sağlayan birimler oluşturulmuştur.
Ülkemizde bir çok belediyede bu tür hizmetler bulunmamaktadır. Mevzuat uygun hale getirilmiş olmasına rağmen belediyeler bu tür hizmetleri düşünce aşamasının ötesine yeterince taşıyamamışlardır. Mevcutlar ise, bilimsel mesleki çalışmalardan, uzman meslek elemanlarından yoksun olarak yürütülmeye çalışıldığından toplum nazarında önemini kaybetmektedir.
Ancak bütün bunlara rağmen, mutlu bir kentsel yaşamın oluşturulması, çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması ve yetiştirilmesi, yetişkinlerin mesleki rehabilitasyonu, kentlilik bilincinin oluşturulması, yaşlıların korunması ve huzurlu ortamlarda buluşmalarının sağlanması, özürlülerin rehabilitasyonu ve toplumla beraberliğinin geliştirilmesi, ailelerin psikososyal ve ekonomik açılardan desteklenerek güçlendirilmesi gibi benzeri amaçlarla kurulmuş olan ve kurulması planlanan olan birimler umut vericidir.
Artık bu tür hizmetlerin tasarlanmasında, sosyal etkinliklerin halkın bilinçli yaşama kavuşturulmasında, sosyal sorunlar oluştuktan sonra değil, oluşmadan önleyici sosyal hizmet projeleri ile sosyal yaşamın korunması ve sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikleri ile gençlerin sağlıklı buluşma noktaları olan Gençlik Merkezlerinin kurulmasının önemi anlaşılmaya başlanmış olup, örnek girişimler başlamış durumdadır.
Sayıları çok az da olsa yerel yönetimlerde, Belediye Başkanları artık Sosyal Hizmet Uzmanları ile birlikte çalışmakta önemli sosyal projelerin tasarlanmasına imza atmaktadırlar. Böylece yöre halkının yerel yönetimlerle olan ilişkileri gelişmekte, aidiyet duyguları ve kentlilik bilinci oluşmakta, belediye hizmetleriyle ilgili memnuniyet oranları artmaktadır. Doğal olarak bu durum Belediye Başkanlarının başarısını sağlamakta ve yerel ve genel toplumsal kalkınmaya olumlu katkılar sağlamaktadır. Sonuç olarak bölge insanının yaşam kalitesi yükselmektedir.

(Bu yazı milliyet blog sayfalarında yayınlanmaktadır)
 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.