Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

Sitemizde Arama yapınız

ENGLISH |DEUTSCHE 

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Eleman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Kaynak Bilgiler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri
 

Alkolizm,Uyuşturucu,
Sigara ve İntihar

İntihar girişimi
İntiharı önle.çeşitli stratejiler
Sigara
Alkol bağımlılığı
Alkolizm nedir?
Alkolizm tipleri
Alkolizm ve Aile
Bir alkoliğin özellikleri
Alkolde  ebeveynlerin  rolü

Çocuklarda Madde Bağımlılığı
Uçucu Maddeler
Uyuşturucu ve madde bağımlılığı
Madde Bağımlısı Ergenlerde Aile Terapileri Ve Bir Olgu Sunumu
Alkol Bağımlılığı
 


 


 

YOKSULLUK,SAVAŞ,GÖÇ VE KÜRESELLEŞME-2

Ortaçağ Görünümlü Yeni Çağa Kaçısın Serüveni
Yoksulluğun Çocuk Suçluluğuna Etkisi
Sosyal Hizmetin Sefaleti Hakkında Bir Kaç Söz - 1
Suçun Siyasallaşması
Prof. Dr. Oğuz Polat İle Sokakta Yaşayan Ve Çalışan Çocuklar Sorunu Ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Söyleşi
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal refah hizmetleri
Küreselleşme Sürecinde Devletin Değişen Fonksiyonları Ve Sosyal Hizmetlerin Yeri
Bireycilik
Sosyal Hizmet Bir Hiç Midir?!
Yaşlılık, Yoksulluk, Ve Sosyal Devlet Üzerine Doç. Dr. İsmail Tufan İle Bir Söyleşi
Tedbir Kararlı Çocuklar
Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Ergenlerin Sürekli Öfke ve Öfke Tarzı Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
Sosyal Çalışmacı – Sosyal Hizmet Uzmanı Ve Denetimli Serbestlik
Şiddetin toplumsal yansımalarına bir örnek: Aile içi şiddet
Neden Denetimli Serbestlik?
Erkekler Köprüleri Yıkınca, Kadın Duvar Örer
Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalışan Çocuklar Sorunu
Anayasaya 'Çocuk İşçi' Girmemeli
Çalışma Yaşamı ve Kadın
Güneydoğu’da Göç Hareketleri ‘Diyarbakır Örneği’
Evsiz Barksız İnsanlar Üzerine
Şiddete Bakış
Kamu Yararına Çalışma Cezası
Sosyal Yardım Alanı ve Yoksulluk
Susmak Benimsemektir
Popüler Kültür ve Gerçekliğin Simülasyonu
Çocuk Yaşamın Ta Kendisidir
Sokakta Çalıştırılan /Yaşayan Çocuklar Kavramının Genel Ve Yerel Açıdan Tanımlanması-Gruplandırma
Tuzla Gerçeği
Yoksulluk,Kadın ve Fuhuş
Sanayide Çocuk İşçiliği
Sosyal Devletin Olmazsa Olmazı "Sosyal Çalışma Mesleği"
Terör Kurbanları, Kuran Kursu Çocukları, İnsan Kaçakçıları Ve Yanan Ormanlarda Bir Anadolu…
Savaşın Değişmeyen Mağdurları
1980 Sonrası Müzikte Mültecilik ve Göç İmgesi
Beşir El Üstünde Ya Mağdur Ettiği İnsanlar
Adalet Sistemine Yardımcı Bir Meslek Olarak Sosyal Hizmet Uzmanı / Sosyal Çalışmacılar
İnsan Kaçakçılarına Güvenmek
Babil’in Yağmalanmış Bahçeleri
Sosyal sorunlarda çözüm önerileri
Ekonomik Kriz ve Göç Politikaları
“Sedat” Ölse Miydi ?
Kadın Gördüğü Şiddeti Yüreğinin Berisine Kilitlememeli
Çocukları Cezalandırmak Değil Anlamak Gerekiyor
Aile İçi Şiddet ve Kadın
Şiddet Gören Kadın Hayata Bağlılık Türküsü Söyle(yebil)meli
Filistin… Sinir Savaşları
Gazze Ağlıyor Bugün
Dünya İnsanı Olma Duygusu ve Sorumluluğu -1
Aile Boyu Şiddetin Öldürdüğü Naile Başka Nailelerin Öldürülmesini Önleyecek
Dünya İnsanı Olma Duygusu ve Sorumluluğu -2
Kadınların En Siyah Günlerinden Biri Daha Yaşanırken İzmir'de,Sessizliğin Teslimiyetine Hayır
Polis Şiddeti ve Vatandaşlık
Masumiyeti Kirleten Korkular
Töre’nin Kıskacı
Göç ve Kadın
Ensest Yasağı Üzerine
44 Masum insanın hunharca katledildiği Mardinin bilge köyündeki vahşet. Bu acının adı yok bu makaleninin de adı yok.
“Mardin Katliamı” Nın Çeşitli Sosyo-Etik Yaklaşımlar Etrafında Tartışılması Üzerine
Sosyal Hizmet Perspektifinden Kentsel Yoksulluk Sorunu
Bir Umut Adası Hikayesi ( I )
20 Haziran Mülteci Dansı
Engelleri Yaratan Toplumda Göz Ardı Edilen Kazalar ve Sosyal Hizmet Planlaması
Ensest: En Yakındakinden Gelen, En Görünmez İstismar...
Kültür -İnsan Ve Tüketim Üzerine Notlar-3
Bir Şarkısın Sen
Çevre Sorunları-Dağlarımız,Yörüklerimiz ve Göç
Kadının Statü Kazanımı
Başak, Münevver, R.A.
Haksızlıklar Karşısında Halkın Sesi Olabilmek
Sorun ve Sorunsuzluk
Mültecilerin Sesi
Kadınlar Ah Kadınlar
Yerel Yönetimler, Sos Hiz  21. Yüzyılda Sos Hizmeti Belediyecilikte Yapılandırmak Üzerine Şişli Belediye Başkan Yardımcısı / Sosyal Hizmet Uzmanı Kahraman Eroğlu İle Bir Söyleşi
Kaybolan Yalnızca Çocuklarımız Mı?  
Üçüncü Dünya Tarımı ve Domuz Gribi
Dilde ve Bilinçte "Kadın" Sorunu
Ev eksenli çalışanlar ve sorunları
Selendi ve Diğerleri
Haiti Ağlıyor
Trafik Canavarı Kim
Sokakta Çalışan Çocuk Sorununa Bir Bakış

Durum Vahim: Çocuklar Kaçı(rılı)yor 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

‘Aylak’ Mülteciler

Evlat Edinme Sonrası, Ailelerde Yaşanan Sosyal Sorunlar
Toplumsal Değişme Açısından Köy Enstitüleri ve Ulu Bir Çınar Mahmut Makal İle Bir Söyleşi
Çalışma Yaşamında Çocuklar ve Kadınlar Üzerine İş Başmüfettişi Doğan Keskin İle Bir Söyleşi
Mavi Marmara'daki Bebek: İnsani Yardımdaki İstismar Öyküsü
Çocuk İşçiler: Politikasızlığın Mağdurları

Modernizm ve Mahremiyet Bağlamında Kadın

Cinnet ve Şiddet
Mekânın Yeniden Üretimi: Küresel Sermayenin Türkiye’de Nükleer Santral Kurma Çalışmaları
Eğitimde Çözüm Önerisi[Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri] “Eğitimde Farkında Olmadığımız Sorunlar ?”
24 Kasım Yaklaşırken
21. Yüzyılda Engelsiz Bir Yaşama Doğru Sosyal Politika
Kadına Yönelik Şiddet  

"Alo 170... Ben Mobbing Kurbanıyım"

Şiddetle Korkar Oldum Ben Şiddetten
Düşünememe Hastalığı ve Şarlatanlık

Dövülüyor, Yaralanıyor, Öldürülüyor

Kadın Cinayetleri

Ayşe Paşalı’nın Mor Gözleri

Evlilik Kendini Amorti Ettiğinde Kadın Boşanır.

Enseste Müdahale Etmeyen Suçludur

 Bizim Dullara Ölüm (Mü) Yakışır
Kayıp Çocuklar İçin Özel Soruşturma Ekipler

Kadının Suçu Ne?

 Kurban: Çocuk, Saldırgan: Akraba İse;Anne Ne Yapmalı?

Bir Kadın Cinayeti Daha...

Hiçbir Kadın Şiddeti Hakketmez

Genetik Piyango

Büyükanne/Büyükbaba Evleniyor

Biz İnsanız, Biz Yurttaşız, Biz Yaşlıyız

Yoksulluk Ekseninde Engellilerin Eğitimi

Cezaevlerinin Fonksiyonu - 1

 “ Mağdure;  Mağduresi Olduğu Olayın Ahlaki Radaetini Müdrik imiş”(!)

Yoksulluk Kısır Döngüsü
Kadın Şiddeti ve Erkeklerin Eğitimi
2012 ve B(rezilya) tipi bir Yaşam TarzI ÜZERİNE
Kadına Yönelik ve Ev İçi Şiddet İle İlgili “İstanbul” Sözleşmesinin Çevirisinde Hak Kısıtlayıcı Anlam Farklılaşması
Yaşamımızdaki Gizli Tehlike İnternet

Kadınların Öldürülmemeleri ve Korunmaları İçin Ortaya Konan”İrade”!!!

Pozantı'da Yaşananların Düşündürdükleri Çocuk Ve Gençlik Yargılamasında Susan Vicdanlar
Sınırda Yas Mazot, Sigara Ve Çayla Gelen Ölüm…

Eğitimde “4+4+4” Tartışmaları;Meslek Seçimi Ve Çocukların İstismarı

“Dul” Kadına Maaş Sosyal Yardım Bir “Hak” Mıdır; Yoksa ”Sadaka”Mı?

 "Nerede Çocukların Yararı Ve Esenliği?"
Erkeklerin Zulüm Dünyası ve Çocuk İstismarı
Sosyal İntihar
Çocuklara Okullardaki Kıyafet Serbestisi
Bir Kültür Olarak Yoksulluk
"Çocuk Gelin" Esranur'un Dramı;"İmam Nikahı" Ve Sorumsuz Sorumlular
"Çocuk Gelinler" Ve Bir Kanun Taslağı Önerisi

Barışı Beklerken

Akran Şiddeti: Kurbanlar ve Zorbalar
Kadına Yönelik Şiddet
Soruşturma Evresinde Suça Sürüklenen Çocuklar
Antalya’da Uyuşturucu ve Madde Kullanımı
Kadınlığın Kurtuluşu İnsanlığın Kurtuluşudur…
“Çocuk Gelinler/ Erken Ve Zorla Evlilikler“ De Adalet”İn , Ana Babaların Adaletsizliği Ve Vicdansızlığı
Torba yasadan (6518 sayılı) çıkan  Hukuka aykırı bazı sorunlar
Türkiye’deki Kürtaj Düzenlemesi
Soma’nın Geride Bıraktıkları…
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve Kadınların Önündeki Engeller
“Çocuk cezaevleri kapatılsın girişimi” ne evet; Ama nasıl ???
“Şönim” ; Sadece Önleyici Ve İzleyicidir/Seyretmektir ..
Ya “Koruma” Ve Kadınların Öldürülmesi ...
Hayırseverlik’ten Sosyal Hizmet’e (?),
Demokrasi Ve Yurttaş Olmak İçin Yeni Bir Bakış......
Suriyeli Çocuklar Ve “Okul Sosyal Hizmeti” İçin Absürd Bir Durum .
İnsanların Dalga Geçilmesi Ne Zaman Sona Erecek ?
Çocuk Cinsel İstismarı (Tck/103) İçin Tbmm De “Af” Gibi Bir Önerge ;Çocuk Hakları Ve Koruma Açısından Taslak Bir Öneri
Türkiye’de Çocuğun Sosyal Durumu 1

Türkiye’de Çocuğun Sosyal Durumu 2

Türkiye’de Çocuğun Sosyal Durumu 3
Yunanistan’da Bağımlılık Terapi Merkezleri ve Psikodramanın Kkatkısı
(Bir Yunanistan Örneği)
Bağımlılarla Psikodrama
İnteraktif Çocuk Koruma Ve Sosyal Hizmet Programı; Sosyal Medya , Dijital Uygulamalar , İş Ve Ürün Geliştirme İçin Bazı Gözlem Ve Öneriler.

1-2
Birinci Sayfaya Devam Ediniz