SOSYAL HİZMET MESLEĞİ

SOSYAL HİZMET ALANLARI

   KAYNAK
BİLGİLER

 

                                                                                                                               

 


İş İlanı Veriniz

 

 Sitemizde Yayınları Yayınlanan Sosyal Hizmet Uzmanları
 Sitemizde Diğer Meslek Elamanlarının Yayınları
 

sosyalhizmetuzmani.org
 


 


Hakan KALYON

  Sosyolog – Halk Sağlığı Bilim Uzmanı
hakankalyon@beun.edu.tr


 
 

BU BÖLÜMDEKİ YAYINLAR DERLEME YAPILMIŞTIR

 

6-Sosyolojinin Konusu ve Özellikleri

 

SOSYOLOJİNİN KONUSU:

Sosyolojinin ana konusu toplumdur. Sosyolojininin konusu daha dar anlamda toplum yapısı, toplumsal kurumlar,toplumsal ilişkiler, sosyol grup, sosyal tabakalaşma, kültür ve tüm bu unsurlarda meydana gelen değişme ve gelişmelerdir.


III. AMACI: Toplumların değişimini, gelişimini, yapısını araştırmak, yapılan araştırma ve açıklamaların ortaya çıkardığı benzer ilişkileri belirleyip genellemelere varmaktır.

IV. SOSYOLOJİNİN ÖZELLİKLERİ:

1. Ferde ait sorunlarla ilgilenmez

2. Pozitif bir bilimdir.

3. Olması gerekeni değil, olanı inceler (Objektiftir).

4. Sosyal olaylar arasında sebep - sonuç ilişkisi kurar.

5. Toplumu bir bütün olarak ele alır ve bu bütünü oluşturan öğeler arasındaki ilişkileri araştırır.

6. Benzer sosyal olayların ortak yönlerinden haraketle genellemelere ulaşır.

7. Sosyal olayları çok yönlü ve çok faktörlü olarak ele alır

8. Diğer sosyal bilimlerli ilişki içindedir.

9. Sosyal olayları inceleyip sonuçlar geçerli çözümler önerir.

10. Kendine özgü yöntem ve teknikleri vardır.

V. SOSYOLOJİNİN BÖLÜMLERİ

Emile Durkheim'a Göre

A- Genenel Sosyoloji: Sosyolojinin konusu, tarihçesi,yöntemi, birey -toplum ilişkisi, sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi incelenir.

B- Sosyal Morfoloji: Toplumun maddi yapısını

1-Sosyal Coğrafya: Coğrafi koşulların, iklim, bitki örtüsü,toprak gibi coğrafi faktörlerin toplumu nasıl etkilediğini araştırır.

2- Sosyal Demgorafya: Toplumun nüfus yapısını,yoğunluğunun, dağıılımını inceler.

C- Sosyal Fizyoloji: Din, aile, ekonomi

 

7-Toplumsal  Tabakalaşma

Bir toplumda tabakalaşma sınıflar arası farklılaşmadan doğar tabakalar arasındaki bireyler arasında farklılaşma görülebileceği gibi aynı toplumsal tabaka( katman )içindeki bireyler arasında da farklar bulunabilir aynı tabaka içindeki farklar sosyal sınıfları oluşturur.

Genellikle bir toplumda yönetici pozisyonunda olanlar üst memurlar esnaflar orta işçiler ve yaşam koşulları iyi olamayanlar da alt tabakayı oluştururlar

Toplumsal yapı kendi içerisinde bir hareketliliği olan bir bütündür bu hareketlilik iki şekilde ifade edilebilir yatay hareketlilik ve dikey hareketlilik

Yatay hareketlilikte

A ) Sosyal yapıda yatay hareketlilik , Ör : Bakkalın manav olması öğretmenin Müdür yardımcısı olması vb

B ) Sosyal Hayat alanında yatay hareketlilik , : Bir lise öğretmeninin tayininin Bolu'dan Ankara'ya çıkması gibi ....

3 Tür Tabakalaşmadan söz edilebilir

Kapalı sınıf tabakalaşması Ör : Hindistan'daki kast sistemi ki doğumla kazanılr değişmez katı kurallara sahiptir tabakalar arasında geçiş yoktur.

Yarı kapalı sınıf tabakalaşması Ör : Ortaçağ avrupasındaki lonca sistemi gibi Yarı kapalı sınıf tabakalaşmalarında sadece yatay hareketlilik olasıdır.

Açık sınıf tabakalaşması Ör : Günümüz çağdaş toplumlarında eğitimin getirdiği olanaklar sonucunda toplumsal tabakalar arasında yatay ve dikey hareketlilik olasıdır.
 

 TEMEL SOSYOLOJİ BİLGİSİ
7 BAŞLIKTA ANLATILMIŞ OLUP,
SONLANDIRILMIŞTIR.

 

 

 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

 

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır. 
Sitemizde yayınlanan  yazarlarımızın yayınları ve sitemizin yayınları  kaynak gösterilerek ve içeriği değiştirilmemek şartıyla alıntı yapılabilir.