Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH 

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları
İnsan hakları Bilgileri

 

  Hızlı Erişim
 

Google
 
Web www.sosyalhizmetuzmani.org

SOSYOLOJİNİN KONUSU,ÖZELLİKLERİ,BÖLÜMLERİ

SOSYOLOJİNİN KONUSU:

Sosyolojinin ana konusu toplumdur. Sosyolojininin konusu daha dar anlamda toplum yapısı, toplumsal kurumlar,toplumsal ilişkiler, sosyol grup, sosyal tabakalaşma, kültür ve tüm bu unsurlarda meydana gelen değişme ve gelişmelerdir.

III. AMACI: Toplumların değişimini, gelişimini, yapısını araştırmak, yapılan araştırma ve açıklamaların ortaya çıkardığı benzer ilişkileri belirleyip genellemelere varmaktır.

IV. SOSYOLOJİNİN ÖZELLİKLERİ:

1. Ferde ait sorunlarla ilgilenmez

2. Pozitif bir bilimdir.

3. Olması gerekeni değil, olanı inceler (Objektiftir).

4. Sosyal olaylar arasında sebep - sonuç ilişkisi kurar.

5. Toplumu bir bütün olarak ele alır ve bu bütünü oluşturan öğeler arasındaki ilişkileri araştırır.

6. Benzer sosyal olayların ortak yönlerinden haraketle genellemelere ulaşır.

7. Sosyal olayları çok yönlü ve çok faktörlü olarak ele alır

8. Diğer sosyal bilimlerli ilişki içindedir.

9. Sosyal olayları inceleyip sonuçlar geçerli çözümler önerir.

10. Kendine özgü yöntem ve teknikleri vardır.

V. SOSYOLOJİNİN BÖLÜMLERİ

Emile Durkheim'a Göre

A- Genenel Sosyoloji: Sosyolojinin konusu, tarihçesi,yöntemi, birey -toplum ilişkisi, sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi incelenir.

B- Sosyal Morfoloji: Toplumun maddi yapısını

1-Sosyal Coğrafya: Coğrafi koşulların, iklim, bitki örtüsü,toprak gibi coğrafi faktörlerin toplumu nasıl etkilediğini araştırır.

2- Sosyal Demgorafya: Toplumun nüfus yapısını,yoğunluğunun, dağıılımını inceler.

C- Sosyal Fizyoloji: Din, aile, ekonomi

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.