Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
SHU Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 


ANA SAYFA

Tüm söyleşilerimiz,sitemiz adına
editörümüz ve yazarımız Aziz ŞEKER tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yüzyılımızda Sosyal Hizmet Ethiğinin Temel Sorunsalı
Ve Türkiye’de Sosyal Hizmet…


Neden Internet Neden Sosyal Hizmet?


Küreselleşmenin Psikososyal Boyutu Üzerine

 

Bildiğimiz Sosyal Çalışmanın Günümüzdeki
 Sorunlarıyla İlgili Olarak
C. Ü. Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi
 Shu Mehmet Eser İle Bir Söyleşi

Kanserin Tanımı, Nedenleri, Yaygınlığı ve
 Bu Konuda Bireylere Düşen Sorumluluklar Üzerine
Patoloji Doktoru Ebuzer BEKAR ile Bir Söyleşi…


Şiddet Olgusu Üzerine C.Ü. Sosyoloji Bölümü
 Öğretim Görevlisi Sosyolog Sezer Ayan İle Bir Söyleşi


Sosyal Devlet, Küreselleşme
Ve Yeni Bir Sol Tahayyül Açısından Türkiye Üzerine…
 Prof Dr. Yakup Kepenek İle Bir Söyleşi


Prof.Dr. Necati DEDEOĞLU
 ile  Küreselleşme ve  Halk Sağlığı  Üzerine Bir Söyleşi


Hasta Hakları Ve Sağlık Hizmeti  Üzerine
Dr. Mustafa SÜTLAŞ İle Söyleşi


ürkiye’de Hukuk Sisteminin Çocuklar Açısından
Önemi Üzerine Avukat Türkay Asma İle Bir Söyleşi


Prof. Dr. Oğuz Polat
 İle Sokakta Yaşayan Ve Çalışan Çocuklar Sorunu
 Ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Söyleşi


Aziz Nesin’den Nesin Vakfına Ve
 O Güzel Çocuklar Üzerine
Prof. Dr. Ali Nesin İle Bir Söyleşi


Kadına Yönelik Ölümle Sonuçlanan Şiddet Üzerine
C.Ü. Adli Tıp Anabilimdalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Celal Bütün İle Bir Söyleşi


Köy Enstitülerinin Yetiştirdiği Bir Ulu Çınar
Mahmut Makal İle Bir Şöyleşi

 

Özürlü Olgusuna Felsefeyle Bakmak
Prof. Dr. Uluğ NUTKU ile bir söyleşi

Engelliliğin Psikososyal Boyutu Üzerine
 Prof.Dr. Orhan DOĞAN ile bir söyleşi

Yaşlılık, Yoksulluk, Ve Sosyal Devlet Üzerine
Doç. Dr. İsmail Tufan İle Bir Söyleşi

Yaşam, Değişme ve Sosyal Hizmet:
Aziz ŞEKER ile bir Söyleşi

15 Nisan 2008 Dünya Sosyal Hizmet Günü Nedeniyle
 Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Başkanı
 Murat Altuğgil İle Bir Söyleşi


Sanat, Küreselleşme ve Toplumcu Gerçekçilik Üzerine
Adnan Binyazar Söyleşi


Çocuk istismarı ve ihmali üzerine
 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
 Doç. Dr. Figen Şahin İle Bir Söyleşi


Travma Ve Yaşam; 2 Temmuz Madımak Yangını Üzerine
 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
 Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Burhanettin Kaya İle Bir Söyleşi.
..

Sosyal Hizmet Uzmanı Nadire MATER'İN
Son kitabı Sokak Güzeldir 68'de ne oldu hakkında
 Siren İDEMEN yaptığı söyleşi

Yerel Yönetimler, Sosyal Hizmetler Ve
 21. Yüzyılda Sosyal Hizmeti
Belediyecilikte Yapılandırmak Üzerine

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı
/ Sosyal Hizmet Uzmanı Kahraman Eroğlu İle Bir Söyleşi


Prof. Dr. Mehmet ERSOY ile
Kent ve Yaşlılık Üzerine Bir Söyleşi


Toplumsal Değişme Açısından Köy Enstitüleri ve Ulu Bir Çınar Mahmut Makal İle Bir Söyleşi -2

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
İle Sosyal Devlet Yaklaşımıyla Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Görünümü Ve Sosyal Sorunlar Üzerine Bir Söyleşi


Çalışma Yaşamında Çocuklar ve Kadınlar Üzerine
İş Başmüfettişi Doğan Keskin İle Bir Söyleşi

Nihat Tarımeri İle Türkiye’de
Sosyal Hizmet Çocuk ve Gençlik Hukuku Üzerine
Bir Söyleşi

İslâm’da Sosyal Hizmet Üzerine Elif Kara İle Bir Söyleşi

Romanın Sosyal Tarihi ve Sosyal Roman Üzerine
Edebiyat Eleştirmeni A. Ömer Türkeş İle Bir Söyleşi


Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkan
 Sosyal Hizmet Uzmanı Murat Altuğgil İle
Mesleki Sorunlar Üzerine Bir Söyleşi

Şair Yusuf Bal İle “Şiir” Üzerine Bir Söyleşi

Doğuran mı, Büyüten mi?

Toplumu Düşünmek ve Avrupa Birliği Yolunda
Sosyal Hizmetler Üzerine Aziz Şeker İle Bir Söyleşi
 (Toplumu Düşünmek Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme)

 Farklı Devlet Sistemlerinde Karşılaştırmalı
Sosyal Refah Hizmet Modelleri Kitabı Üzerine
Bir Değerlendirme Yazısı ve Bir Söyleşi…

“yaşanabilir kamusal alanın tasarımında
 yürekli edebiyatçıların yükümlülüğü var. ”


Sosyal Çalışma ve Sosyal Politika Üzerine
Bir Yüzleşme Denemesi
(Doç.Dr. Emrah AKBAŞ ile Bir Söyleşi)

“Emeğin Kurucu Öznelliği” Kitabı Üzerine Bir Söyleşi

 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL TANITIM

 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © 1999-2017- Bütün hakları saklıdır.