Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Eleman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Kaynak Bilgiler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri
 e-ticaret

Yüzyılımızda Sosyal Hizmet Ethiğinin Temel Sorunsalı
Ve Türkiye’de Sosyal Hizmet…

Neden Internet Neden Sosyal Hizmet?

Küreselleşmenin Psikososyal Boyutu Üzerine
Bildiğimiz Sosyal Çalışmanın Günümüzdeki Sorunlarıyla İlgili Olarak C. Ü. Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Shu Mehmet Eser İle Bir Söyleşi
Kanserin Tanımı, Nedenleri, Yaygınlığı ve Bu Konuda Bireylere Düşen Sorumluluklar Üzerine Patoloji Doktoru Ebuzer BEKAR ile Bir Söyleşi…

Şiddet Olgusu Üzerine C.Ü. Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Sosyolog Sezer Ayan İle Bir Söyleşi

Sosyal Devlet, Küreselleşme Ve Yeni Bir Sol Tahayyül Açısından Türkiye Üzerine… Prof Dr. Yakup Kepenek İle Bir Söyleşi
Prof.Dr. Necati DEDEOĞLU ile  Küreselleşme ve  Halk Sağlığı  Üzerine Bir Söyleşi
Hasta Hakları Ve Sağlık Hizmeti  Üzerine Dr. Mustafa SÜTLAŞ İle Söyleşi
Türkiye’de Hukuk Sisteminin Çocuklar Açısından Önemi Üzerine Avukat Türkay Asma İle Bir Söyleşi
Prof. Dr. Oğuz Polat İle Sokakta Yaşayan Ve Çalışan Çocuklar Sorunu Ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Söyleşi
Aziz Nesin’den Nesin Vakfına Ve O Güzel Çocuklar Üzerine
Prof. Dr. Ali Nesin İle Bir Söyleşi
Kadına Yönelik Ölümle Sonuçlanan Şiddet Üzerine C.Ü. Adli Tıp Anabilimdalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Celal Bütün İle Bir Söyleşi
Köy Enstitülerinin Yetiştirdiği Bir Ulu Çınar Mahmut Makal İle Bir Şöyleşi
Özürlü Olgusuna Felsefeyle Bakmak Prof. Dr. Uluğ NUTKU ile bir söyleşi
Engelliliğin Psikososyal Boyutu Üzerine Prof.Dr. Orhan DOĞAN ile bir söyleşi
Yaşlılık, Yoksulluk, Ve Sosyal Devlet Üzerine Doç. Dr. İsmail Tufan İle Bir Söyleşi
Yaşam, Değişme ve Sosyal Hizmet: Aziz ŞEKER ile bir Söyleşi
15 Nisan 2008 Dünya Sosyal Hizmet Günü Nedeniyle Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Başkanı Murat Altuğgil İle Bir Söyleşi
Sanat, Küreselleşme ve Toplumcu Gerçekçilik Üzerine Adnan Binyazar Söyleşi
Çocuk istismarı ve ihmali üzerine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Şahin İle Bir Söyleşi
Travma Ve Yaşam; 2 Temmuz Madımak Yangını Üzerine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Burhanettin Kaya İle Bir Söyleşi...
Sosyal Hizmet Uzmanı Nadire MATER'İN Son kitabı Sokak Güzeldir 68'de ne oldu hakkında Siren İDEMEN yaptığı söyleşi
Yerel Yönetimler, Sosyal Hizmetler Ve 21. Yüzyılda Sosyal Hizmeti
Belediyecilikte Yapılandırmak Üzerine Şişli Belediye Başkan Yardımcısı
/ Sosyal Hizmet Uzmanı Kahraman Eroğlu İle Bir Söyleşi
Prof. Dr. Mehmet ERSOY ile Kent ve Yaşlılık Üzerine Bir Söyleşi
Toplumsal Değişme Açısından Köy Enstitüleri ve Ulu Bir Çınar Mahmut Makal İle Bir Söyleşi
Kemal Kılıçdaroğlu İle Sosyal Devlet Yaklaşımıyla Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Görünümü Ve Sosyal Sorunlar Üzerine Bir Söyleşi
Çalışma Yaşamında Çocuklar ve Kadınlar Üzerine İş Başmüfettişi Doğan Keskin İle Bir Söyleşi
Nihat Tarımeri İle Türkiye’de Sosyal Hizmet Çocuk ve Gençlik Hukuku Üzerine Bir Söyleşi
İslâm’da Sosyal Hizmet Üzerine Elif Kara İle Bir Söyleşi
Romanın Sosyal Tarihi ve Sosyal Roman Üzerine Edebiyat Eleştirmeni A. Ömer Türkeş İle Bir Söyleşi
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Sosyal Hizmet Uzmanı Murat Altuğgil İle Mesleki Sorunlar Üzerine Bir Söyleşi
Şair Yusuf Bal İle “Şiir” Üzerine Bir Söyleşi
Doğuran mı, Büyüten mi?

Toplumu Düşünmek ve Avrupa Birliği Yolunda Sosyal Hizmetler Üzerine Aziz Şeker İle Bir Söyleşi (Toplumu Düşünmek Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme)

Farklı Devlet Sistemlerinde Karşılaştırmalı Sosyal Refah Hizmet Modelleri Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme Yazısı ve Bir Söyleşi…
“yaşanabilir kamusal alanın tasarımında yürekli edebiyatçıların yükümlülüğü var. ”
 
Sosyal Çalışma ve Sosyal Politika Üzerine Bir Yüzleşme Denemesi
(Doç.Dr. Emrah AKBAŞ ile Bir Söyleşi/2015)

 

 


  

SÖYLEŞİLERİMİZİ SİTEMİZ YAZARI
 AZİZ ŞEKER GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.