Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

İnsan Kaynakları

       

 


SABEV
Sosyal Hizmetler Araştırma,Belgeleme,
Eğitim Vakfı

 

Tüm söyleşilerimiz,sitemiz adına
editörümüz ve yazarımız
 Aziz ŞEKER tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yüzyılımızda Sosyal Hizmet Ethiğinin Temel Sorunsalı Ve Türkiye’de Sosyal Hizmet…

Neden Internet Neden Sosyal Hizmet?

Küreselleşmenin Psikososyal Boyutu Üzerine

Bildiğimiz Sosyal Çalışmanın Günümüzdeki Sorunlarıyla İlgili Olarak C. Ü. E.Fakültesi  Mehmet Eser İle Bir Söyleşi

Kanserin Tanımı, Nedenleri, Yaygınlığı ve Bu Konuda Bireylere Düşen Sorumluluklar Üzerine Patoloji Doktoru Ebuzer BEKAR ile Bir Söyleşi…

Şiddet Olgusu Üzerine C.Ü. Sosyoloji Bölümü  Öğretim Görevlisi Sosyolog Sezer Ayan İle Bir Söyleşi

Sosyal Devlet, Küreselleşme Ve Yeni Bir Sol Tahayyül Açısından Türkiye Üzerine…
Prof Dr. Yakup Kepenek İle Bir Söyleşi

Prof.Dr. Necati DEDEOĞLU  ile  Küreselleşme ve  Halk Sağlığı  Üzerine Bir Söyleşi

Hasta Hakları Ve Sağlık Hizmeti  Üzerine Dr. Mustafa SÜTLAŞ İle Söyleşi

Türkiye’de Hukuk Sisteminin Çocuklar Açısından Önemi Üzerine Avukat Türkay Asma İle Bir Söyleşi

Prof. Dr. Oğuz Polat  İle Sokakta Yaşayan Ve Çalışan Çocuklar Sorunu  Ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Söyleşi

Aziz Nesin’den Nesin Vakfına Ve O Güzel Çocuklar Üzerine Prof. Dr. Ali Nesin İle Bir Söyleşi

Kadına Yönelik Ölümle Sonuçlanan Şiddet Üzerine C.Ü. Adli Tıp Anabilimdalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Celal Bütün İle Bir Söyleşi

Köy Enstitülerinin Yetiştirdiği Bir Ulu Çınar Mahmut Makal İle Bir Söyleşi

Özürlü Olgusuna Felsefeyle Bakmak  Prof. Dr. Uluğ NUTKU ile bir söyleşi

Engelliliğin Psikososyal Boyutu Üzerine  Prof.Dr. Orhan DOĞAN ile bir söyleşi

Yaşlılık, Yoksulluk, Ve Sosyal Devlet Üzerine  Doç. Dr. İsmail Tufan İle Bir Söyleşi

Yaşam, Değişme ve Sosyal Hizmet: Aziz ŞEKER ile bir Söyleşi

15 Nisan 2008 Dünya Sosyal Hizmet Günü Nedeniyle Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Başkanı  Murat Altuğgil İle Bir Söyleşi

Sanat, Küreselleşme ve Toplumcu Gerçekçilik Üzerine Adnan Binyazar Söyleşi

Çocuk istismarı ve ihmali üzerine  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Figen Şahin İle Bir Söyleşi

Travma Ve Yaşam; 2 Temmuz Madımak Yangını Üzerine  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı  Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Burhanettin Kaya İle Bir Söyleşi...

Yerel Yönetimler, Sosyal Hizmetler Ve  21. Yüzyılda Sosyal Hizmeti Belediyecilikte Yapılandırmak Üzerine   / SHU Kahraman Eroğlu İle Bir Söyleşi

Prof. Dr. Mehmet ERSOY ile Kent ve Yaşlılık Üzerine Bir Söyleşi

Toplumsal Değişme Açısından Köy Enstitüleri ve Ulu Bir Çınar Mahmut Makal İle Bir Söyleşi -2

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İle Sosyal Devlet Yaklaşımıyla Türkiye’de Sosyal Hizmetlerin Görünümü Ve Sosyal Sorunlar Üzerine Bir Söyleşi

Çalışma Yaşamında Çocuklar ve Kadınlar Üzerine İş Başmüfettişi Doğan Keskin İle Bir Söyleşi

Nihat Tarımeri İle Türkiye’de  Sosyal Hizmet Çocuk ve Gençlik Hukuku Üzerine Bir Söyleşi

İslâm’da Sosyal Hizmet Üzerine Elif Kara İle Bir Söyleşi

Romanın Sosyal Tarihi ve Sosyal Roman Üzerine Edebiyat Eleştirmeni A. Ömer Türkeş İle Bir Söyleşi

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkan Sosyal Hizmet Uzmanı Murat Altuğgil İle Mesleki Sorunlar Üzerine Bir Söyleşi

Şair Yusuf Bal İle “Şiir” Üzerine Bir Söyleşi

Toplumu Düşünmek ve Avrupa Birliği Yolunda Sosyal Hizmetler Üzerine Aziz Şeker İle Bir Söyleşi  (Toplumu Düşünmek Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme)

Farklı Devlet Sistemlerinde Karşılaştırmalı Sosyal Refah Hizmet Modelleri Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme Yazısı ve Bir Söyleşi…

“Yaşanabilir kamusal alanın tasarımında yürekli edebiyatçıların yükümlülüğü var. ”

Sosyal Çalışma ve Sosyal Politika Üzerine Bir Yüzleşme Denemesi (Doç.Dr. Emrah AKBAŞ ile Bir Söyleşi)

“Emeğin Kurucu Öznelliği” Kitabı Üzerine Bir Söyleşi


Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.