Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE 

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yazıları
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Eleman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Sosyal Bilimler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kitap / Sanat
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri

 


Sürgün Günlükleri Kahraman EROĞLU
Yayın: SABEV. Şubat 2011. Ankara. S. 235.
http://www.kahramaneroglu.com.tr/


                                               Aziz ŞEKER   / Sitemiz Yazarı 
                                              
shuaziz@gmail.com 

Yeni bir kitap daha okuyucuyla buluşuyor. Sosyal refah alanında uzun yıllar çalışmakta olan Kahraman Eroğlu’nun kaleme aldığı bu anı kitabı sürgün günlüklerinden oluşuyor.

Umutla Bütünleşen Bir Meslek kitabının yazarı Eroğlu, 1952 Erzincan doğumlu. 1976 yılında Ankara Sosyal Hizmetler Akademisinden mezun oluyor. Sosyal hizmetler bölümü yalnızca o yıllarda değil, kurulduğu günden beri Türkiye’de sosyal demokrasi, sosyal adalet, sosyal devlet, sosyal refah ideolojisi, toplumsal gelişme, insan hak ve özgürlüklerinin gelişimi konusunda da bir düşünce okulu. İşte Kahraman Eroğlu, bu okulda; emeğe, özgür düşünceye, toplumsal mücadeleye olan inancıyla mezun olur. Adana’da başladığı mesleğini Türkiye’nin birçok bölgesinde sürdürür. Meslek yaşamında birçok sorunla yüz yüze bırakılır. Acılar yaşatılır. Düşüncelerinden dolayı çeşitli illere sürülür. Sürgünler yaşar, umutla filizlenerek! Ama mücadelesinden taviz vermez… Düşüncelerini, toplumsal yaşamına ve örgütlü mücadeleye aktarır. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Güney Doğu Şube başkanlığı, Tüm Sağlık Çalışanları Derneği ve Tüm-Der yönetim kurulu üyelikleri yapar…

Sosyal medyadan da tanıdığımız yüzüyle Eroğlu, İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevinde bulunur. Görevinden alınır. Kendi deyimiyle “sağ iktidarlar döneminde sürgün” edilir. Şu günlerde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı olarak çalışan Eroğlu, aynı zamanda bir halk müziği sanatçısıdır…

SABEV yayınları arasında çıkan Sürgün Günlükleri kitabında Melih Gökçek’in SHÇEK Genel Müdürlüğü olduğu yıllarda sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan meslek elemanlarının Türkiye’de karşı karşıya bırakıldıkları güçlüklere, savruluşlara, hayal kırıklıklarına, tanıklığını yazıya döker Eroğlu…

Bir meslek düşüncesinin bir sürgünün yaşamında nasıl anlam bulduğunu okuyoruz kitapta. Sürgün bir dramdır, Eroğlu Anadolu’da sürgün amaçlı gönderildiği illerde bunu tüm yönleriyle yaşamıştır.

Farklı illerdeki sürgün anılarını, insan ilişkilerini, insanların sosyal hizmete bakışını kâğıda döken Eroğlu, kitabında da amacını şu şekilde belirtiyor: “Ülke sorunlarına duyarlı, halkını seven, haksızlıklara boyun eğmeyen ve başkaldıran kişilik yapımla başımdan geçen sürgün ağırlıklı olayları, hatırlayabildiğim kadarıyla kaleme alarak genç meslektaşlarıma ve onurlu çalışkan kuşaklara aktarmaktır.”

Siyaset ve sosyal hizmet ilişkisi Türkiye’de her dem çetrefilli olmuştur. Eroğlu, REFAH YOL hükümeti 1996 yılın kurulduğunda henüz ağbisinin cenazesiyle ilgilenirken görevinden alınır. Doğuya, hüznün başkentine, Kars’a sürülür! Kitapta bir sürgünün, kentin dokunaklı ve sızılı yüreğine değerek sistemle haklı kavgasını yaşamasını, duygularını ve düşüncelerini okuyoruz. 1996 ile sınırlı değildir. 1986’lı yıllara, Melih Gökçek dönemine kadar gider sayfalara yansıyanlar…

Kuşkusuz yalnızca bireysel tarihinden kesitler vermiyor yazar, Türkiye’nin o dönemdeki koşulları hakkında da bilgi veriyor. Hükümetin niteliği sosyal hizmete bakış bağlamında irdelenirken, halkın sosyal yardım ve sosyal hizmet konusundaki “hak” algılamasının henüz daha oturmadığının altı çiziliyor.

Sürgün günlerinde dik duran, taviz vermeyen, onurlu bir duruş sergileyen Eroğlu o yıllarda İstanbul’daki eşinden, kızından, sosyal çevresinden, dostlarından uzakta bir yaşam sürmesine rağmen mücadelesine olan bağlılığıyla ve var olma telaşıyla yaşamını sürdürür.
Kahraman Eroğlu, Eskişehir, Kars, Edirne, Bingöl, Bayburt gibi illerde, birçok sosyal hizmet kuruluşunda görev alır, mesleki çalışmalar yapar.
Mesleki gelişime önem veren kurumlarda siyasi kimliklerden çok mesleki yeterliliği ve bilimselliği, çocukların yüksek yararını savunan bakan Hasan Gemici döneminde tüm il müdürü ve kuruluş müdürlerinin, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimci, doktor, öğretmen, fizyoterapist olmaları sağlanırken, çağdaş standartları önemseyen bir sosyal hizmet bakışı uygulamaya konur.

Eroğlu’nun kitabında Yeni Türkiye Partisini anlattığı sayfalar; aslında üzerinde durulması gereken politik saptamalardan oluşuyor.
21. yüzyıl henüz başlarken kamuoyunun da yakından tanıdığı Eroğlu, İstanbul’da İl Müdürü olduğu yıllarda kuruluş sayısını 25’ten 55’e çıkarır. Başarılı meslek elemanı, yeni hükümetle birlikte, görevden alınıp Edirne’ye sürülür. Mahkemelerini kazanmasına rağmen görev yerine iade edilmez. Bu yıllarda, Türkiye’de etkili bir siyaset adamı ve önemli bir yerel yönetim aktörü olan Mustafa Sarıgül’ün davetiyle Şişli Belediyesine başkan yardımcısı olarak geçer…

Ülkesine olan hizmetini sürdüren Kahraman Eroğlu, kitabında yer verdiği gibi duyarlı bir duruş sergileyerek, sosyal sorunların çözümü konusunda düşüncelerini paylaşmakta, bunu ise sürgün yıllarının süzerek getirdiği anılarıyla aydınlatmaktadır…

Bir mesleği, bir meslek elemanını ve bir toplumsal mücadele insanının öyküsünü okumak, sosyal-siyasal belleğimizi yoklamamız açısından da bir öngörü oluşturuyor…


 


               Bize Ulaşın

Google