Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCH

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Eleman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Kaynak Bilgiler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri
 


 

Google
Web sosyalhizmetuzmani.org

Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmetler

İlgi terapisi nedir?
Psiko-sosyal sağlığımız
Psikiyatrik tedavi sürecinde SHU ( WORD )
Hemodiyaliz hastaları ve sos. hiz ( WORD )
Tıbbi sosyal hizmet

Tibbi sos. hiz. uygul. özürlüler

Sosyal servislerde mesleki çalışma
Geritride S. hizmetin yeri
Ekip çalışması
Hasta müracaatçısı
Definition of brain injury
Demanslı Hastanın Psikolojisi
Tıbbi sosyal hizmet:Tüberküloz tedavisindeki rolü ( WORD )
Yeniden Öğrenme Sürecinde Farkında Olmanın Önemi
Tıbbi Sosyal Hizmet PDF.Formatlı
HIV/AIDS'LE Yaşayan bireylere yönelik güçlendirme yaklaşımı
Psiko-Sosyal Sağlık Nedir? ( WORD )
Hastanelerde Uygulanacak Sosyal Hizmet Uygulamaları Yönergesi Örneği
Halk Sağlığı ve Sosyal Hizmetler
Kanserin Tanımı, Nedenleri, Yaygınlığı ve Bu Konuda Bireylere Düşen Sorumluluklar Üzerine Patoloji Doktoru Ebuzer BEKAR ile Bir Söyleşi…
Hasta Hakları Ve Sağlık Hizmeti  Üzerine Dr. Mustafa SÜTLAŞ İle Söyleşi
Bir Yurttaşlık Hakkı Olarak Sağlık Hizmeti Üzerine…
SB’na Bağlı Hastanelerde S HU Karşılaştıkları Hasta Sor. Bu Sor.Yönelik Verdikleri Hizmetler
Psikiyatri Klinik ve Polikliniklerinden Sos. Servise Sevk Edilmiş Müracaatçı S İ R
Bilinç Dışı
Madde Bağımlısı Ergenlerde Aile Terapileri Ve Bir Olgu Sunumu
Genel Sağlık Sigortası Ve Sosyal Güvenlik Kanunu Üzerine
Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocukların Ailelerine Terapötik Yaklaşım ve Aile Tedavisi
Kurum Bakımındaki Çocukların Konuşma Terapisi İle Sağaltımları:Olgu Sunumu
Koruyucu Aile Bakımı Altındaki Çocukların Ruh Sağlığı
Tıbbi Sosyal Hizmette Şekillenen ve Şekilleyen Kilinik Duruş Örüntüleri
Gebelik ve Doğumun Aile Dinamikleri İle Etkileşimi
Şizofreni Tedavisinde Sosyal Hizmet Uzmanın Fonksiyonları
Sosyal Servis Uygulamaları ve Bir Sosyal İnceleme Olgu Sunumu
Akdeniz Üniversitesinde Sosyal Hizmet Uygulamaları
Hemodializ Hastaları ve Sosyal Hizmet
Sosyal Servislerde Mesleki Çalışma
Tıbbı Sosyal Hizmet
Hastanedeki Etkinliğin Arttırılması
“Bakırköy”de Hayat Nasıl? 80 yıllık Bakırköy sakinleri..
Çocuk istismarı ve ihmali üzerine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Şahin İle Bir Söyleşi
Tarihten Günümüze Çocuk Ruh Sağlığı Gelişimi
Hasta Koçluğu Yaklaşımı
Sosyal Çalışmada Terapötik Sağaltım
Sağlıkta halkla ilişkiler ve ekip çalışmalarında Sosyal Hizmet Uzmanlarının rolü
Bilmezdim Haklarımın Olmadığını Hasta Olmadan Önce…
Sağlıkta psikososyal boyut (İhmal edilen boyut)   
Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Psiko Sosyal Yaklaşım
Çocuklarda Hastane Ortamı Duygusal Travmaların Oluşmasının Önlenmesi ve Travmaların Etkilerine Yönelik Sosyal Çalışma
İzmir İlindeki Sağlık Alanında Sosyal Hizmet ( Tıbbi Ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet)
Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Sosyal Hizmet Ünitesi 2008 Yılı Faaliyetleri
Sosyal Sağlık
Danışma ve Çözüm Birimi Olarak Sosyal Servisler
Selvin Bebek, İki Damla Kan ve Fenilketonüri
Hastane Sosyal Hizmet Uzmanlarının Görev Tanımları
Tamamlayıcı Tedavi Olarak Hastalıkların Önlenmesinde Moral Desteğin Önemi
Hastanede Genel Sosyal Hizmet Uygulamaları
Sosyal Moral Destek Sistemlerinin(SMDS) Geliştirilmesinde Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü
Hastanelerde Sosyal Hizmet Uygula(Yama)Maları
Sağlık Hizmetlerinin Sempatik ve Gülümseyen Yüzleri
Danışma İhtiyacında Neden Ve Kime Başvurulmalı?

Sosyal Terapi(Sosyal Sağaltım)

Tıbbi Sosyal Hizmetin Duygusal Penceresinden Müracaatçı Görünümleri