Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Kaynak Bilgiler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri

 

 

Google
 
Web www.sosyalhizmetuzmani.org

TIBBİ SOSYAL HİZMET
Kemal GÖKCAN

Site Editörü/Sosyal Hizmet Uzmanı

  Tıbbi sosyal hizmet:hastalığı ve tedavisi sırasında hastayı etkileyen sosyal ve duygusal sorunların çözümü ile uğraşmak amacı ile sosyal kişisel çalışma ve bazen de grup çalışması yöntemi kullanılan sosyal hizmet mesleğinin bir uygulama alanıdır.( Friedlander 1963 )
 


Tıbbi bakım ve tedavi kurumlarında sosyal hizmetin temel görevi hastalara ve ailelere sosyal hizmet sunmaktır. Tıbbi sosyal hizmetin genel amacı ise;
1-Hastanın tıbbi bakım ve tedaviyi kabul etmesi ve bakımın etkili bir şekilde kullanılmasını kolaylaştırmak,
2-Sağlık sorunları nedeniyle hasta ve ailesinin yaşadığı stresi azaltmak ve
3-Hastanın hastalığı ve içinde bulunduğu koşullar nedeniyle ortaya çıkan sorunlarını çözmektir.
Tıbbi sosyal hizmet alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları; hastanın hastalığı ve tedavisi ile ilgili olabilecek sosyal,ekonomik ve duygusal faktörleri anlamasında yardımcı olmak ;hastanın ve ailesinin moralini desteklemek,onlara güven duygusu vermek,hastanın ve ailesinin yararına toplum kaynaklarını harekete geçirmek,hastane işleyişine mesleki açıdan katkıda bulunmak yoluyla hastanenin daha iyi hizmet vermesine çalışmak gibi görevler üstlenebilir.
            Sosyal hizmet uzmanları ile hastaların birbirleriyle kontak kurmaları kurumdan kuruma farklılık göstermektedir.
Profesyonel bir sosyal hizmet uygulaması bir seri aşama sonucunda gerçekleşir.
Bu aşamalar;
1-Başlangıç ( hasta ve sorunlarını belirleme )
2-Sosyal hizmet planlaması aşaması
3-Hizmetin verilmesi aşaması
4—Değerlendirme,sonlandırma ve takip aşaması
Bu aşamalar arasında ayrım sadece analitik açıdandır. Hizmet verilirken izlenen süreçte böyle bir ayrıma gitmeye gerek yoktur. Örneğin başlangıç aşamasında sosyal hizmet uzmanı ile hasta arasındaki ilişki yeni bir bilgi gün ışığına çıkıncaya kadar devam eder. Aynı şekilde süreç devam ederken yapmış oldukları her eylem ve aşama sonucunda sosyal hizmet uzmanı ve hasta değerlendirme yapabilir.

KAYNAK: Duyan,Veli “Sağlıkta psiko-sosyal boyut”Ankara ,1996

 Bize Ulaşın