Sosyal Hizmet Mesleği

Bilgiler
Yayınları
Araştırmalar
 


Sosyal Hizmet Alanları

Çocuk
Gençlik
Yaşlılık
Aile
Sosyal Sorunlar
Engeliler
Tıbbi Sosyal Hizmet


Kaynak Bilgiler

Bireysel Gelişim
Sosyoloji
Psikoloji
İnsan Hakları
İletişim Bilgisi

 

 

 

 

 
 


ANA SAYFA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UYUM SORUNU

Ramazan  ALTUNÖZ

Sosyal Hizmet Uzmanı
 

 

Büyük bir maratonun sonunda kimi istediği bir bölüme büyük bir istekle kimi de istemediği bir bölüme zoraki yerleşmiştir. İstendik bölümlere yerleşenler gururlu bir sevinç içindeyken zoraki tercihlere kalanlar kazanma ile mağlubiyet arasında bir karmaşa yaşarlar. Yeni bir umut, yeni bir ufuk, yeni süreç ve yeni bir dünya gibidir üniversiteler. Her yenilikte olduğu gibi uçsuz bucaksız güzelliklere açılan kapılar olabilirken hayal kırıklıkları ve olumsuz bir sürü yaşantıya giden yollarda vardır. İşte bu yollara akışı sağlayan en büyük etmenlerden biri kuşkusuz uyum sorunudur.


Yeni girilen bir süreç veya ortamda belirli bir işi, davranışı, yaşantıyı, amacı, hedefi gerçekleştirirken çevre, insan ve diğer etmenlerle fonksiyonlarını sorunsuz ve başarılı bir biçimde sürdürebilme ve yerine getirebilme kabiliyetine uyum denir. Buna kişi çevre ve diğer etmenlerle mutabık kalma, bütünleşebilme, ahenk ve işbirliği içinde olabilme yeteneği de denilebilir. Bu bağlamda üniversiteye yerleşmeye hak kazanan bir öğrencinin ilk aşamadan başlayarak üniversite sürecinde gerek akademik gerekse beşeri yaşantısını söz konusu biçimde sürdürebiliyorsa uyum sorunu yaşamıyor demektir. Tam aksi bir durum yaşanıyorsa bir uyum sorunundan bahsetmek mümkündür. Uyum sorununun birçok nedeni olabilir
Bunlar arasında en yaygın olanları
-yeni bir ortam ve sürece girmek,
- istenilen üniversiteye yerleşememe,
- istenilen fakülte ve bölüme yerleşememe,
- istenilen şehre yerleşememe,
- beklentilerin yüksek olması,
- umduğunu bulamama,
- ailenin ve çevrenin beklentilerine cevap verememe kaygısı,
- aileden uzaklaşmak,
- halihazırdaki sosyal çevreden uzaklaşmak
- duygusal bağ olan birinden uzaklaşmak
- yerleşilen üniversitenin ebeveynlerin olduğu şehir de olması ve aileyle birlikte ikamet etme,
- ekonomik sorunlar
- kişisel özellikler (girişken olamama, özgüven eksikliği…. Vb.)
- kültür farklılığı
- bölgesel sosyo-ekonomik ve coğrafi farklılıklar
- önceki yaşam deneyimleri ve alışkanlıklar olarak sıralanabilir
Yukarıdaki tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere uyum sorunu bir öğrencinin çeşitli nedenlere bağlı olarak yeni girdiği üniversite sürecinde derslerinde ve özel yaşantısında bir takım sorunlar yaşamak suretiyle kendini belli eder.
- Okula gitmek istememe,
- ders çalışamama,
- dersleri önemsememe,
- derslerden başarısız olma,
- kendini okulda rahat hissetmeme,
- arkadaş edinememe,
-kendini yalnız hissetme
- öğretim üyeleriyle ilişki geliştirememe,
- halihazırdaki ilişkilerin kötüye gidiş,
- aile ve duygusal ilişkilerinde düzensizlik,
- ekonomik ve sosyal yaşantıda çalkantılar,
- kendini kötü hissetme
- yaptıklarından zevk alamama,
- olaylar karşısında kararsızlık, isteksizlik ve kayıtsız kalma,
- kendini mutsuz ve tatminsiz hissetme gibi durumlar
Uyumsuzluğun bir veya birkaç biçimi olarak kendini açığa çıkarabilir. İlk başlarda sıradan basit bir olay gibi algılanan bu durum öğrencinin hayatında olumsuz anlamda ciddi değişmeler yaratmaya, maddi ve manevi zararlar vermeye başlayınca bir sorun olduğu kabul edilmeye başlanır. Fakat bu aşamaya gelinceye kadar çoğu zaman öğrencinin hayatında çeşitli düzeylerde maddi ve manevi yıpranmalar başlamış ve devam ediyor olmaktadır. Bunun için uyum sorununu zamanında fark etmek, tanımlamak, nedenlerini ortaya koymak ve çözüm için gerekli çabaları göstermek oldukça önemlidir.
Bir üniversite öğrencisi kendi yaşam akışı içinde yolunda gitmeyen bir şeyleri fark ettiğinde bu durumu boş vermemeli ve derhal harekete geçmelidir. Öğrencinin kendisi bazen yaşadığı durum dolayısıyla harekete geçemeyebilir. Bu durumda uygun bir dille okul danışmanı, yakın bir arkadaş veya ilgili bir öğretim elemanının yönlendirmesiyle de öğrencinin durumu daha sağlıklı biçimde anlayabilmesi nedenlerini ortaya koyabilmesi ve çözüm için gerekli girişimleri yapabilmesi için üniversitelerin mediko-sosyal merkezlerine başvurabilir. Bu merkezlerde gençlik danışma birimi, psikolojik danışma birimi veya sosyal servis gibi yerden yere değişik adlar alan birimler vardır. Burada psikiyatri uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikolojik danışman ve hemşire gibi değişik meslek gruplarından oluşan bir ekip gerekli destekleri vermek üzere istihdam edilmektedir. Uyum sorunu çeken üniversite öğrencileri bu birimlere başvurduğunda alanında deneyimli meslek elemanlarının bireysel ve grup çalışmaları yoluyla gerekli desteği alabilir ve öğrencilik yaşamlarını sorunsuz bir biçimde sürdürme olanağı bulabilirler.

 

 Editörler
Google
 

 


 


KURUMSAL VE BİREYSEL İŞ İLANLARI

 


 

SOSYAL MEDYA
 

 

Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.