Ana Sayfa||Araştırmalar ||Editör ||Site  Haritası|  

ENGLISH |DEUTSCHE

Sosyal Hizmet Mesleği
Mesleki Bilgiler
SHU Yayınları
SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
Sosyal Hizmet Alanları
Çocuk Refahı
Gençlik Alanı
Yaşlılık ve Sorunları
Aile Sorunları
Sosyal Sorunlar
Engeliler ve Sorunları
Tıbbi Sosyal Hizmet

İş İlanları

Kurum İlanları
Elaman İlanları
İş İlanı Verme
Bireysel Gelişim
Bireysel Gelişim
NLP
Toplam Kalite
Beden Dili
İletişim Bilgisi
Halkla İlişkiler
Ana-Baba Okulu
Kaynak Bilgiler
Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Siyaset Bilgileri
Kültür/Sanat
Kitap Tanıtımı
İnsan Hakları Bilgileri

 

Google
Web sosyalhizmetuzmani.org

 

YÖNETİMİN HALKLA İLİŞKİLER GEREKSİNİMİ

 Toplumun Bilgi Edinme Ihtiyaci ve Türk Kamu Yönetiminde Bilgi Verme Modern devletin gelismesinin temel çizgilerinden biri, kamu yönetiminin faaliyetlerinin gittikçe artan bir önem kazanmasidir. Bu gelismenin sonucu olarak, bireyler ve gruplar sürekli bir sekilde yönetimin fonksiyonlariyla ve hizmetleriyle karsilasmaktadirlar. Haberlesme,egitim, saglik, güvenlik, adalet ve savunma v.b. gibi hizmetler devlet veya devletin yakin gözetimi altinda özel tesebbüs tarafindan yürütülmektedir. Önceleri hiç bilinmeyen bir çok faaliyet, bugün devletin ilgilendigi veya yogun olarak düzenledigi alanlar haline gelmistir. Yönetimin elindeki imkanlarin ve araçlarin artmasi, vatandasin kamu bürokrasisi karsisinda korunmasinin ve yönetimin hukuka ve ihtiyaçlara uygun davranmasinin saglanmasi geregini ön plana çikarmistir. Kamu yönetiminin genislemesi, yapi ve isleyis itibariyle karmasik bir nitelik göstermesi, ayrica günlük hayata artan orandaki müdahalesi,etkin bir kamuoyu denetimini de gerekli kilmaktadir. Böyle bir denetim ise, yönetimin kendisini disa açmasini ,kamuoyunun, yönetimin eylem ve islemleri hakkinda bilgi sahibi olmasini, kararlarin nasil ve kimler tarafindan alindiginin bilinmesini gerektirir. Dolayisiyla, yönetilenlerin de elde ettigi bilgiler isiginda yönetime aktif katilabilmesiyle denetimin daha etkin hale gelebilecegi ileri sürülmüstür.24 Yönetimde açiklik düsüncesi ve uygulamalari, özellikle 1960'li yillardan itibaren hizla gelismeye baslamistir. Bütün dünyada, yönetimin kendini daha çok halka yaklastirmasi ve faaliyetlerini topluma açmasi gerektigi kabul edilmektedir.25 Halkin kamu hizmetleri hakkinda bilgi edinmesi, bugün dünyanin birçok ülkesinde bir hak olarak kabul edilmekte ve bilgi edinme hakkindan söz edilmektedir. Bu arada gizli kalmasi gereken, açiklanmasinda sakinca bulunan bilgilerinde bulunabilecegi savunulmaktadir. Yönetilenlerle yönetenler arasindaki iliskilerin iyilestirilmesi, halkin bilgi edinme hakkina sayginligin gelistirilmesine ve açiklanmasi gereken bilgilerle gizli kalmasi gerekenler arasinda makul bir dengenin kurulmasina bagli olacagi ileri sürülmektedir.26 Türk kamu yönetiminde de halkin bilgi edinme hakkina ve yönetimin bilgi vermesine dair çesitli düzenlemeler bulunmaktadir.Anayasanin 74'üncü maddesine göre "Vatandaslar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve sikayetleri hakkinda yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazi ile basvurma hakkina sahiptirler. Kendileriyle ilgili basvurmalarin sonucu dilekçe sahiplerine yazili olarak bildirilir. bu hakkin kullanilma biçimi kanunla düzenlenir." denilerek tüm vatandaslara bu hak taninmistir.Anayasanin dilekçe hakkina iliskin bu amir hükmü üzerine 10.11.1984 gün ve 18571 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan 01.11.1984 gün ve 3071 Sayili Dilekçe Hakkinin Kullanilmasina Dair Yasa, vatandaslarla yönetim arasindaki iliskilerin ve güven duygusunun gelistirilmesi açisindan önem tasimaktadir. Yasanin 7'nci maddesine göre Türk vatandaslarinin kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve sikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptiklari basvurunun sonucu veya yapilmakta olan islemin safahati hakkinda dilekçe sahiplerine en geç iki ay içerisinde cevap verilir.Islem safahatinin duyurulmasi halinde alinan sonuç ayrica bildirilir. Ayrica Türk kamu yönetiminde devlet memurlarinin yaptiklari isler hakkinda basina, haber ajanslarina veya radyo ve Tv kurumlarina bilgi ya da demeç vermeleri yasaktir. Bu bilgiler merkezde, Bakan veya Bakanin yetkili kilacagi görevli tarafindan, tasrada ise illerde Valiler veya yetkili kilacagi görevliler tarafindan verilebilmektedir.27 Askeri hizmetlerle ilgili bilgilerin ise, özel kanunlarin yetkili kildigi personel disinda hiçkimse tarafindan açiklanmasi mümkün degildir.28 657 Sayili Devlet Memurlari Kanunu'nun 15'inci maddesindeki bu düzenleme, ayni Kanunun 31'inci maddesindeki "Devlet memurlarinin kamu hizmetleriyle ilgili bilgileri, görevlerinden ayrilmis olsalar bile, yetkili bakanin yazili izni olmadikça açiklamasinin yasak olmasiyla"29 daha da güçlendirilmis bulunmaktadir.Kanun koyucu bu konuda KIT ve bagli ortakliklarini da unutmamis, onlar içinde kural getirmistir.30 Zira KIT'lerdeki sözlesmeli personelin hiçbir sekilde siyasi ve ideolojik amaçli beyanda bulunamayacagi; KIT ve bagli ortakliklarindaki her çesit personelin 657 Sayili Devlet Memurlari Kanunun 31'inci maddesindeki düzenlemeye benzer bir sekilde görevlerini yaptiklari bir sirada ögrendikleri gizli bilgileri, görevden ayrilmis olsalar bile, yetkili amirin izni olmadan açiklayamayacaklari 29 Ocak 1990 tarih ve 20417 Mükerrer Sayili Resmi Gazete'de yayimlanan 399 Sayili KHK ile düzenlenmistir. B. Yönetsel Etkinlik ve Toplumda Olumlu Görüntü Yaratilmasi Halkin kamu yönetiminden beklentilerine, görüs, dilek ve yakinmalarina iliskin bilgiler, iyi isleyen bir halkla iliskiler düzeni kurulmussa, yönetime ulasabilmektedir.Ama asil amaç salt iyi isleyen bir yönetim olgusu yaratmak degil, bu bilgi akiminin sonucunda yönetimin kendisine çeki düzen verebilmesidir. Günümüzün demokratiklesmis toplumlarinda kamu yönetiminin bir çok programinin basariyla uygulanmasinin, bu programlarla ilgili toplum kesimlerinin yönetimi desteklemesine ve kimi durumlarda bundan da öte katilmasina ve isbirligi yapmasina bagli oldugu bilinmektedir.31 Kalkinma planlari, programlari, yeni vergi uygulamalari gibi toplumun büyük kesimlerini ilgilendiren konulardan, belediyelerin zabita önlemleri gibi belli çevreleri ilgilendiren konulara kadar çok sayida yönetsel etkinlikte basari, ilgili toplum kesimlerinin destek ve isbirliginin saglanmasi oraninda artmaktadir. Toplumun bunlara tepkisinin ters-yönlü olmasi ise etkili hizmet yürütülmesi açisindan yönetimlere türlü sorunlar yaratmaktadir. Halkla iliskilerin, yönetsel etkinligin gerçeklestirilmesi açisindan rolü ve önemi bu baglamda sözkonusu olmaktadir. Çünkü yönetimler etkili ve sistemli hakla iliskiler programlari araciligi ile hizmet iliskisi içinde olduklari toplum kesimlerinin katilimini, destegini ve isbirligini saglayabilmektedirler. Bu amacin gerçeklestirilebilmesi için halkla iliskiler programlarindan iki yönlü olarak yararlanilmasi gerekmektedir. Bir yönüyle bu programlar, yönetimlere hizmet politikalarini saptarken ve uygulama kararlarini alirken bunlarin halkin beklenti ve gereksinimleriyle tutarli olmalarina yardimci olmali, öte yandan gene halkla iliskiler programlari araciligiyla bu politikalarin ve uygulama kararlarinin halka benimsetilmesi ve halkin desteginin saglanmasina çaba harcanmalidir. Halkla iliskiler programlarinin yukaridaki amaçlara dönük birinci yönü, halktan yönetime bilgi akimi saglamakla ilgili olan ya da kisaca halki tanima diyebilecegimiz yol ve yöntemler, ikinci yönüyle ilgili çalismalar ise, tanitma basligi altinda toplayabilecegimiz programlardir. Toplumun destegini ve güvenini saglamak kamu kuruluslari için yasamsal önem tasimaktadir. Toplumsal destek, kamu kuruluslarinin basarisinin ilk kosuludur. Çünkü toplum üzerinde olumlu izlenim yaratacak bir örgütsel yapi, isleyis ve çaba içinde olmak, kamu kuruluslari için, ayni zamanda bir görevdir. Bunun nedeni, yönetimin toplumun hizmetinde bir araç olmasi gerçeginde yatmaktadir. Kuskusuz yönetimin bu niteligi ancak demokratiklesmis toplumsal yapilar için sözkonusudur ve toplumlarin bu evreye gelebilmeleri kolay olmamistir. Ama demokratik degerlerin yerlesmis oldugu toplumsal sistemlerde ya da bu degerleri olusturmaya çalisan toplumlarda kamu yönetiminin kendisini hizmet eden, toplumu ise hizmet edilen olarak görmesi, dolayisi ile toplumsal yarari saglayacak, halka dönük, toplumsal beklentilere uygun bir hizmet anlayisina ve halka karsi sorumlu, duyarli ve saygili bir örgütsel davranisa sahip olmasi, demokratik deger sistemlerinin egemen oldugu yapilarda artik tartisilmamaktadir. Konu ülkemiz açisindan özel bir önem tasimaktadir. Yüzyili askin bir süreden beri toplumsal yasantimizi demokrasi ilkelerine göre düzenleme çabasi içerisindeyiz. Demokratik deger ve uygulamalar toplumda giderek artan ölçüde yerlesip yayginlasmaktadir. Türk kamuoyunun, bireysel ya da örgütlenmis-örgütlenmemis birey gruplari olarak birçok nedenlerle,Kamu yönetiminden yakinmakta oldugu bilinmektedir. çesitli bilimsel çalismalar ve kamuoyu yoklamalari yaninda, hergün gazete sütunlarini boy boy dolduran haberler, röportajlar, okuyucu mektuplari Türk insaninin kisisel deneyimleri ve gözlemleri hep bu yargiyi dogrulamaktadir. Halkin gözünde kamu yönetiminin agir, pahali çalisan yine de istenen hizmetleri veremeyen, kalabalik görevlilerden olusan, giderek karmasiklasan ve ulasilmasi zorlasmakta olan bir yapida oldugu belirtilmistir.32 Bu yapida görev alanlarin vurdumduymazligi, sorumsuz hatta saygisiz davranislari,islemlerdeki bürokratik sorunlari ve tüm bunlar nedeniyle ortaya çikan, aracilik, kayirmacilik,rüsvet gibi uygulamalar, artik Türk insaninin nerede ise çözüm bulunmasindan umudunu kestigi kimi sorunlar olarak, yönetimin kamuoyundaki görüntüsünü sürekli bozan etkenleri olusturmaktadir. Toplumda tüm kurumlarin giderek yerli yerine oturma sürecine girdigi günümüzde, kamu bürokratlarinin yöneten-yönetilen, hizmet eden-hizmet edilen gibi toplumsal denge ögelerinin sürekli gözönünde tutulmalari gerekmektedir. Çagimiz Türkiye'sinde kamu yönetimi, tarihten miras kalmis bürokrasi-halk zitlasmasi yerine kamu yönetimi ve bürokrat-halk bütünlesmesi, kaynasmasi konusunu gündeminin öncelikli maddesi haline getirmelidir. Halkla iliskilerin, kamu yönetimi ile çevresi arasinda denge ve uyum saglama çabasi oldugu savinin ancak böyle bir yaklasimla gerçek anlam ve içerigine kavusabilecegi ileri sürülmüstür.33 Halkla iliskilerin katkisi bu açidan önem kazanmaktadir


 
 
 

 


 
Bize Ulaşın