Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

İnsan Kaynakları

         

Odise VUÇİNAS

Sosyal Hizmet Uzmanı
Psikodrama Eğitimcisi
 YUNANİSTAN’DA BAĞIMLILIK TERAPİ MERKEZLERİ ve
PSİKODRAMANIN KATKISI
(Bir Yunanistan Örneği)

 

 
 
a. Kentro Therapias Eksartimenon Atomon (KETHEA) Bağımlılar için Terapi Merkezleri (BTM)

ÖZET
Yunanistan’da madde olarak “yeni kullanıcı" sayısı son yıllarda sürekli artmaktadır. Bu sorun Yunanistan ülkesi için tehlikeli boyutlara gelmiş oldu. Bağımlılık davranışı ve madde çeşitleri de değişmiş durumda. Zor bir durum haline geldi. Bağımlıların sıfır eğilimleri, vizyon eksikliği, ideal eksikliği, güvensizlik, yalan, işsizlik, para sorunu, alkollü içecekler reklamı, oluşturulan fenomen riski vs.
Bağımlılık, bağımlı kişi için, aile, toplum, kültür arasındaki etkileşimlerin bir bütün sistemin bir işlev semptomudur. Bağımlı kişi giderek daha yüksek dozlar diler ve bunun bir sınırı yoktur. Dürtüsellik ayarlanamaz hale gelir, hangi maddeyi kullanacağı miktar ve süresi açısından bireyin kontrolünün kaybına eşdeğerdir. Madde, kullanıcının acı gerçekleri saklamak, dayanılmaz acıyı azaltma veya yok etmek için kullanılır. Bu düşünce kaybı, özgürlük kaybı bir süreçtir. "zehiri" vücuduna kendisi koyarken ve ne anlama geldiğini düşünemez, Yoğun saldırganlık, yalnızlık ve kendini imha unsurları vardır.
Bir işlevsiz ego, zayıf ve kontrolü ele alınamayan, ama esas olarak öfke, kaygı, sevinç, duygu, korku, utanç, suçluluk, hayal kırıklığı gibi duyguları yönetemeyecek duruma gelir. Bunun üstünden gelebilecek terapötik eksenlere baktığımızda aşağıdakilerini sıralayabiliriz.

b. Terapötik eksenlerin rehabilitasyon faaliyetleri

1. Kabul, güven, özgürlük ve güvenlik ilham veren bir ortam oluşturun.
2. Terapötik ilişki, güven ilişkisi oluşturun.
3. kendini ifade duygusunu geliştirin.
4. "Aidiyet" Drama grupları oluşturun
5. Çalışma simgesini yaratın.
6. Bir "öteki" ile sağlıklı bir ilişki oluşturun
7. Düzen duygu yetmezliği, kaybını azaltın


2. BTM KURUMSAL ÇERÇEVE

BAĞIMLILAR İÇİN TERAPİ MERKEZİ (BTM) kurumsal işletim çerçevesi (Kanun 4139/2013 bağımlılık yapıcı madde) idari özerkliğinin sağlanmasında, ve karar vermesinde siyasi partilerin müdahalesi ve kapsayıcı olmadan, çalışmalarını yürütme yeteneğe sahiptir.

BTM kendi kendini yöneten özel tüzel kişidir. En yüksek kurumsal organı olarak Genel Kurul ülke genelinde 900'den fazla kişiden fazla kayıtlı üyeleri vardır. Bunlar sosyal entegrasyon sürecinde işçilerden, tedavi programlarının üyelerinden, Bağımlılar Terapi Merkezlerindeki Aile Dernekleri programlarının ve seçilen Yönetim fahri üye (eski üyeleri)nden oluşmaktadır.

BTM Genel Kurul üyeleri 11 üyelerinden 9unu aday ve 3ünü de yedek olarak oy kullanarak seçmektedir. Seçilmemiş iki üyenin yöneticileri Halk Sağlığı ve Yönetim Kurulu Ulusal Konseyi Eğitim Politikası Enstitüsünden oluşuyor. Konsey, iki yıllık bir dönem içinde, maaşsız, kurumun işleyişini ve genel denetimi ile tahsil edilir. Aynı zamanda BTMin idari ve terapi sorumluluğunu üstelenecek Müdürü tanımlar.

BTM'in Politika Kurulu Yunanistan'ın (100 kişiden oluşan ve sorumluluk pozisyonlarda olan işçi meclisi tarafından oluşmaktadır. Rolleri rehberlik organizasyonun politika yönergeleri formüle etmektir.
Sağlık ve Sosyal Dayanışma Bakanlığının gözetimindedir.

Elde edilen gelirler: Sağlık ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı finansmanından,
atölye çalışmaları ve üretim birimlerinin satışlarından, kermes, fuar,
bağışlardan,
AB programları tarafından,
Devlet finansmanı BTM programlarının maliyetlerinin önemli bir bölümünü sağlar,
SGK'un ve emeklilik sandığın fonlarının katkısı olmadan, uyuşturucu kullanıcılarına ve ailelerine ücretsiz hizmet vermektedir.

BTM terapi maliyetlerinin önemli ölçüde, yardımcı ya da güvenlik personelinin olmaması nedeniyle çok düşüktür. Yatılı Merkezlerin içindeki bütün işleri tedavi programlarının gönüllü aile dernekleri ve tedavi programlarına katılan bağımlılar tarafından yapılır. ( temizlik, catering, onarım, alışveriş). Tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır.

BTM, İç Denetim Departmanı altında, sertifikalı denetçiler tarafından yılda bir defa kontrol edilir. Sağlık ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı ve Genel Muhasebe Müdürlüğüne yıllık raporunu teslim ederler.

3. KETHEA (BTM)

Ülkenin en büyük bağımlılar için tedavi, rehabilitasyon ve toplumla yeniden bütünleşme hizmet ağıdır. 1983'de uyuşturucu kullanıcıları için kurulan ilk Yunan Terapötik Topluluğu Therapeutic Community "İthaca"dır Amacı bağımlı ve ailelerini yanında bulundurmaktadır. Tüm hizmetler ücretsizdir, bekleme listesi olmaksızın: sokakta, cezaevinde, yurt dışından gelenlere, mültecilere de destek ve tedavi sağlamaktadır. Ayrıca alkol, kumar ve internet gibi bağımlılık sorunları yaşayan kişilere de hitap etmektedir.

BTM bağımlılara tam ve donanımlı programlar sunar. Danışmanlık ve ilaç tedavisi, aile desteği, sağlık ve hukuki sorunlar, eğitim ve öğretim, yeniden bütünleşme topluma adapte olmak, istihdam sağlayarak, ona eşlik eden sorunlarla karşı karşıya kadığı zaman. Tedavi sırasında ilaç tatbik edilmez. Amaç maddelerden uzak kalmak, aynı zamanda alternatif kullanıcı olarak herhangi bir ilaçtan da uzak kalmaktır. Bireyin topluma entegrasyon ve istikrarı sağlamaktır.

BTM önleyici ve koruyucu düzeyde eğitim ve toplulukla ilgili programları ve seminerler düzenler. Bağımlılık programları ve faaliyetleri alanında aktif bir eğitim ve araştırma kuruluşudur, bilimsel bilginin tanıtımı kapsamında bağımlılar ve ailelerine sunulan hizmetlerin sürekli iyileştirmesi amacındadır.

a. Hasarı azaltma ve Danışmanlık
Danışma Merkezlerinde yürütülen bağımlılık sorunları için yardım ve tedavi isteyenler BTM ile ilk temasa geçebilirler. Onlara maddeler hakkında güvenli bilgiler verilmektedir, psikolojik destekten sonra 'ücretsiz' Terapötik Toplum Programına katılmak isteyenler için hazırlıklara başlarlar. Onlara sunulan hizmetler şunlardır:

•Tanı alması,
• İlaç kullanıcı durumu ve şiddeti değerlendirilmesi
fiziksel, psikolojik, aile ve toplumsal düzeyde sorunları.
• Terapötik müdahale planı.
• Kullanımının azaltılması.
• Sağlık durumunun tespiti.
• Fiziksel sorunları ve zihinsel iyileştirme programı .
• Bireysel ve grup terapileri.
• Eğitim ve eğlence etkinlikleri.
• Kişisel hijyen bakım imkanı.
• Bağımsızlığa doğru seferber hazırlıkları.
• Ailelere Danışmanlık.
• sosyo-demografik ve diğer kişisel verilerin toplanması, kayıt ve işleme, veri koruma mevzuatı yarattığı kısıtlamalar ilgili.
• Doğrudan erişim programları ve hizmetleri, tedaviye acil ihtiyacı uyuşturucu kullanıcılara hitap.
Bu programlar uyuşturucu kullanıcıları gün boyunca acil ihtiyaçları (yiyecek, giyecek, kişisel hijyen) için, fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları için psikolojik danışmanlık isteyen kişiler içindir

b. Psikolojik Tedavi
Yunanistan'da 21 bağımlılar için Psikolojik Tedavi Birimleri mevcuttur. Danışma Merkezlerinde kısa bir hazırlıktan sonra asıl programlarının birincil ve en yoğun fazıdır. Tüm üyeleri için aktif katılımlı ve adil etkileşim ile karakterize bir yapılandırılmış, güvenli ve destekleyici bir ortam sağlar.

Onların amaçları şunlardır:

• Fiziksel detoksifikasyon ve uyuşturucu kullanımından uzak kalmak, Psikolojik ve Fiziki detoks.
• kusurlu davranışları terk etmek.
• Yeni beceriler ve sorun giderme stratejileri kazanılması.
• Mesleki rehberlik, eğitim ve öğretim.
• Yasa ile sorunları çözmek için destek.
• aile ilişkilerini geliştirmek.

c. Sosyal Rehabilitasyon
Yunanistan genelinde Sosyal Reintegrasyon Merkezleri topluma ve yavaş yavaş yeniden bütünleşmek için danışmanlık ve psikolojik destek sağlar, Rehabilitasyon programlarında ana tedavi aşamasını tamamlayan kullanıcılar dahil edilir. Bu aşamada amaç ekonomik bağımsızlık, sağlıklı, destekleyici ilişkiler ve yaratıcı hedeflere sahip, yeni üsleri kişisel ve sosyal hayatı organize etmektir.
Merkezler tarafından sağlanan hizmetler şunlardır:

• İlk geçiş dönemi için bağımsız yaşam konaklama misafirperverlik imkanı sağlamak.
• dışardan düzenli olarak bireysel ve grupla psikolojik danışma.
• Eğitmenler ve uzmanlarla işbirliği içinde eğitim görme.
• Mesleki yönlendirme ve danışmanlık çalışma ve entegrasyonu desteklemek .
• Siyasi, sosyal ve çalışma hakları ve yükümlülükleri ile ilgili bilgiler, Yasal destek
• sağlık sorunları için bakım.
• tekrarının önlenmesi için önlem.
• Aile ve çiftlere danışmanlık.

d. Aile Destek Merkezleri
aile üyeleri ve diğerleri uyuşturucu kullanıcılarının yakın akrabaları, bilgi sağlama, danışmanlık ve tedavi desteği için sık sık başvuruyorlar . Aile katılımı tedavinin etkinliğini artırır ve programlarının ayrılmaz bir parçası haline gelir. 10 kullanıcılardan 7'i aileleri ile yaşamakta, özellikle ülkemizde, yakın akrabalar başta tedavi yönünde önemli ölçüde katkı sağlayabilir.

Aile Merkezlerin sundukları hizmetler:
* Bağımlılık ve tedavi hakkında bilgi ve seçenekleri.
* Duygusal destek ve güçlendirme
* Farkındalığı artırmak ve iyileşme süreçlerine aktif katılım sağlamaları.
* Eğitim ve tedaviye, bağımlıları motive etme desteği.
* Kullanıcılar için nüks destekleyici bir ortam yaratmak.
* iletişim ve aile işlevselliği.
* Kendi kendine yardım grupları ve yaratıcı drama etkinlikleri yoluyla tedavi edilmeleri.
* Aile üyelerinin kişisel gelişimi.

e. Eski ve şimdiki Mahkumlara Destek Programları
Cezaevindeki uyuşturucu madde ile ilgili mahkumlara hizmet programları:

* Bağımlı sorunlarının tanı ve değerlendirme
* Sağlık sorunları ile başa çıkmak için seferberlik
* Madde kullanımı katılımın azaltılması
* Şartlı veya denetimli serbestlik altında "kanun hükmü altında cezaevinden uzak ya da içinde destekleyici tedavi edici bir yapının kurulması, entegrasyon için bilgi, çıkmak için hazırlık.
* Toplum birimleri aracılığıyla ailelerine danışmanlık yapmak.

Danışma Programı tamamladıktan sonra, mahkumların cezaevi dışında ana tedavi fazı Terapötik Topluluk Biriminde ya da Terapötik Topluluk Birimi cezaevi (Yönetmelik kabahatler Konseyi kanunla belirlenen şartları yerine ise) ona göre yöneliktir:

* Kullanım ve hatalı davranışlardan kaçınarak
* Bağımlılık yapan nedenlerini ve sorunlarını araştırmak
* Değişen davranışları analize etmek
* Yeni yaşama becerileri edinmek
* Eğitim ve ailesi ile yeniden bağlanma
* Rehabilitasyon programlarına katılmak.

H madde kullanımı, okul başarısızlığı ile ilişkili olabilir. BTM'ın amacı, tüm tedavi aşamalarında eğitsel, mesleki rehberlik, ihtiyaçlarını ve ilgilerini karşılamak organize eğitim faaliyetlerine katılma fırsatı üyelerine sunmaktır. Bu amaçla mevcut olan programlar:
Spor, sanat, müzik, edebiyat, sosyal ve çevresel konularda, gibi nesnelerin, çeşitli herhangi bir terapötik programda eğitim yapmak ve yaratıcı ekipler kurmaktır
Atina, Selanik, Larissa ve Iraklion, Giritte 4 okulun bazı öğrencileri tedavi programına katılım sırasında ortaöğretimi tamamlanmalarını sağladı ve yüksek okullara girmesi için öğrencileri hazırlanıyor.
Selanik'te 4 korunaklı atölyelerde Grafik sanatlar, seramik, marangozluk ve tarımda çıraklık eğitimi verilmekte. Katılımcılara Beş aylık maaş ve sigorta sağlanmaktadır.
İş verenler ile bağımlığa nasıl davranmak gerektiği konusu üstünde eğitim verilmekte ve işbirliği yapılmakta, orda çalışmakta olan eski bağımlığa gözlemci olmakta

4. YUNANİSTAN’IN BAĞIMLILAR TERAPİ MERKEZLERİ (Therapeutic Community):
PAREMVASİ-MÜDAHALE Topluluğu ismiyle tanınan en önemli terapi merkezlerinden biridir.

MÜDAHALE, Terapi Topluluğu, 1989 yılında, 21 yaşından küçük eski kullanıcılar ve aileleri için oluşturdu. Atina ve başka bir kenti olan Rafina'da tedavi programı ile ilişkin iki Danışma Merkezleri bulunmaktadır. Orda bağımlının terapi yöntemini belirlemek için ilk görüşmeler yapılmaktadır. Rafina ve Attica'da "Değişkenlik" olarak adlandırılan Sosyal Topluma Kazandırma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Aileler için Destek Merkezi mevcuttur. Yatılı terapi merkezi 60 yatak bulundurmaktadır.

Toplumun karşı karşıya bulunduğu gelişmeler ve sorunlar, işbirliği yapılan kurumlar, vatandaşlar vb tarafından yapılan müdahaleler yoluyla üye BTM MÜDAHALE aktivitelerini artışı yönünde, sosyalleşme program tasarım, çevresel ve diğer eylemleri uygulamak, katkı, toplumla etkileşim, yoluyla hayatlarında yeni değerler ve anlam kazandırmaktadırlar. Becerilerini geliştirmek ve topluma yeniden dahil olmak zorundadır.

Tedavinin önemli bir bölümü olan eğitim ve plan, eski bağımlı olan ve şimdi mesleki rehberlik tarafından oluşur. MÜDAHALE Topluluğu BTM'inde istihdama yönelik eğitime çok önem verilir. 3-6 ay tedavi süresi bitene kadar, içerde kaldıkları süre içerisinde müzik imalat aletleri, seramik, kitap ciltçilik gibi atölyelerde donanımlı çalışmalar olur. Etkinlikler arasında spor tesisleri ile ilgili turnuva organize etmek, yerel futbol takımlarında oynamak gibi.

5. PSİKODRAMANIN TANIMI
Psikodrama gerçeğin dramatizasyonla yeniden keşfedilmesidir. Avusturyalı psikiyatr Moreno tarafından geliştirilen psikodrama, bir eylem yöntemi olarak, grup psikoterapilerinin özellikle yaşama yakın bir türünü oluşturur (Özbek ve Leutz, 1998). Burada ele alınan eylem yaşama yakınlığı sağlayan psikodramanın ayırıcı gücüdür. Moreno psikodramayı, insanın yaşadıklarını drama yöntemiyle ele alan ve araştıran bir yaklaşım olarak ele alır. Sorunu gerçek yönleriyle tekrar ele alma, sorgulama ve sahneye koyma psikodramanın temelidir.

Psikodrama, bireylerin yaşadıkları sorunları yeniden ele alıp sorgulama ve sahneleme biçimi olarak tanımlanabilir. Bireyler (grup üyeleri), sahneleme yoluyla geçmiş ve şimdiye ait çatışma ve sorunlarını ya da geleceğe ait beklenti, kaygı ve zorluklarını ele alarak başa çıkma becerilerini görme ve bunları deneme olanağı elde eder, bir yandan da kendilerini geleceğe hazırlar. Grup üyelerinin ve grup yöneticisinin kolaylaştırıcılığın da bireyler geçmiş, şimdi, ve burada ile geleceğe ilişkin bütünlüğü ve yeniden yapılanmayı gerçekleştirir. Bireyin geçmişine ilişkin çatışma ve deneyimleri şimdi ve burada anımsanmasıyla sahnelenir (grup üyelerinin yardımcılığıyla). Geleceğe yeni aktarımlar ve beceriler, farkındalıklarla büyüme ve gelişme olarak kaydedilir.

Gerçekte psikodrama geçmiş, şimdi, burada ve geleceğin sistematik bütünleşmesinde etkili bir grup psikoterapisi yöntemidir. Grubun şimdi ve buradasında üyenin şimdi ve buradası senkronize bir uyum içinde işlenir, eyleme geçilir, sahnelenir ve paylaşımlarla hem “şimdi ve burada”ya, geçmişe geleceğe ışık tutan yeni farkındalıklar yolculuğu büyütücü ve geliştirici bir boyuta dönüştürür.
Psikodramada bireylerin grup ortam içinde yaşadıkları rol değişimleri ve grup üyeleriyle etkileşimler de önemli farkındalıklar yaratır. Psikodramanın terapötik etkisine ek olarak pedagojik etkinliğinden de söz edilebilir. (Schütenberger, 1995)

Psikodrama teorisi üçlü bir sistemdir. Bunlar grup, sosyometri ve eylemdir (hareket). Sosyometri ve grup pek çok disiplin tarafından kullanılmaktadır (sosyoloji, yönetim sosyal psikoloji, antropoloji… vb.). Moreno’nun ilk defa ortaya attığı ve geliştirdiği grup terapisi modeli artık psikoterapinin vazgeçilmezleri arasındadır.
Moreno’ ya göre birey için hareket-eylem olmazsa olmazlar arasındadır. Psikodrama bireyin eylem vazgeçilmezini oyun aşamasında kullanır. Psikodramada, duygular, sorunlar, anlık sözcüklere tercüme edilmeden, araya simgeler girmeden yeni bir ikincilleşme süreci yaşanmadan doğrudan eylemle olgunlaştırılabilir. Psikodramanın bu avantajı bireyin sansürünün önüne geçip daha kolay regresyona girmesine yardımcı olur. Psikodrama oturumlarının sonundaki paylaşımlarla (özdeşim geri bildirimleri, rol geri bildirimleri…) başoyuncu (protogonist) korunur. Yorum yapmama da bu korunmanın bir parçasıdır. Kendisinin dikkatle ve özenle korunduğu böylesi bir eylem ve paylaşım ortamının son aşamasında başoyuncunun eylem ve paylaşım sürecinde kendisiyle ilgili farkındalıkları paylaşması da önemli bir işlem ve eylemdir.

Psikodrama da ki eylem, terapiye büyük ivme kazandıran, farkındalıkların ve gelişmenin önünü açan bir süreçtir. Anıların, sorunların, çelişki ve çalışmaların bireyin kendi kurguladığı biçimde sahneye konması, rol kişilerinin gurup üyeleri aracılığıyla yeniden canlandırılması (eşleme) rol değiştirmelerle olayın sahnelenmesi, kendiliğindenliğin ve yaratıcılığın gücüyle mümkün olmaktadır. Duyguların ve durumun gerçekliğe uygun (semi-reality) bir düzeyde sahnelenmesi ifade edilmesi, bireyin özlem ve sevgi ihtiyacının fark edilmesini sağlayabilir. Moreno bu durumu, “Her ikinci yaşayış birinci yaşantıyı yok ederek özgürleştirir” biçiminde ele almaktadır. Bireyin duygu ve durumu, anıyı, sorunu kendi gerçekliğiyle sahnelemesi sürecinde (Lider ve grup aracılığıyla) ve paylaşımlar, ilk yaşantıdan çok kapsamlı bir farkındalık ve algı alanına sahip olmaktadır. Bireyin ve grubun bilinç alanının genişlemesi, sahnede o anda gerçekleştirilen rol değiştirmeleri, iç konuşmalarla mümkün olabilmektedir. Psikodramanın eylem odağı, bireye gerçek yaşantısında yapamadığı ve söylemediklerini yapma söyleme imkanı verdiğinden gelecek için, yeni eylem biçimlerinin test edilmesi, prova edilmesi için de uygun bir ortam yaratır. Psikodrama iç dünyanın somutlaştırılmasına olanak tanırken, bu alandaki duygular arasında da (öfke, hayal, korku, özlem… vb.) geliştirici ve bütünleştirici bağlar kurulabilir. Birbirinin içine geçmiş ve bireyi kaotik bir yumak haline getiren duygudurum hallerinin somutlaştırılıp sahnelenmesi, bozulan dengelerin de yeniden sağlanmasını kolaylaştırır.

Psikodrama yöneticiyi ve grup üyelerinin eşleme aracılığıyla kendi duygularının da harekete geçmesini temin eder. Rol değiştirmeler hem protogonistin hem yardımcı benlerin hem de liderin eylem aracılığıyla bilinç ve farkındalık alanı genişleten bir uygulamadır. Psikodramanın geçmiş yaşantılar ve şimdi arasında kurulan duygu köprüsü aracılığıyla transferans ilişkisinin çözümlenmesine, yerine kendiliğindenlik ve empatinin geçmesine olanak tanınmış olur. Moreno insan ilişkilerinde empati ve tele’yi ön plana çıkarır. Bu noktada transferansları patolojik olarak değerlendirir. Ancak her bireyin bu yanlarının farkında olması ve tekrarlayan boyutlarının kontrol edilmesi ancak farkındalıkla mümkün olabilir.

6. BAĞIMLILARLA PSİKODRAMA GRUPLARI
Psikodrama ruh sağlığı alanında; bireysel ve grup psikoterapileri, tedavi topluluğu ve ilaç bağımlılığı programlarında, uğraş ve etkinlik tedavilerinde, hastane klinikleri, günlük bakım merkezleri, kriz birimleri, terapötik topluluklar, alkol ve uyuşturucu
programları ve sayısız başka ortamda başarıyla uygulanmaktadır

Madde kullanım bozukluklarının tedavisi iki temel yaklaşımdan oluşur.
1. Tıbbi tedavi
2. Psikososyal tedavi (Psikodrama)

Kişinin tedavisine tıbbi tedaviyle başlanmalıdır. Ancak kişi eğer uzun süreli olarak madde kullanmıyorsa, o zaman tıbbi tedaviye gerek olmayabilir. Tıbbi tedavi çoğu zaman tek başına yeterli değildir. Bu durumda psikososyal tedaviler eklenmelidir.
Tıbbi tedavi öncesinde kişinin motivasyonunu artırmak ya da hazırlık amacıyla da psikososyal tedavilere geçilebilir

Alkol/madde kullanımının aktif olduğu dönemde kişinin yaşadıkları ve etrafına yaşattıkları açısından kendisini çok fazla etkileyen olay ve durumlarla ilgili geçmişin yeniden canlandırılmasına ve katarsis (arındırma) yaşantısına olanak tanıyan bir yöntem olduğundan psikodramanın tedaviye faydaları çoktur.

a. Amaç
Amacımız alkol/madde bağımlılarının grup psikoterapisinde psikodrama yöntemini kullanarak psikoterapinin gücünü arttırmak, farkındalıklarının daha kısa sürede gelişmesini sağlamaktır.
Tedavide amaç; alkol/madde bağımlılarının güncel sorun ve çatışmalarının çözümünde, gelecekle ilgili korkuları, güçlükleri ele alarak bireyi hazırlamaktı

 Psikodrama bireysel veya grup çalışmalarında kişilerin sosyal ortamlardayken yaptıkları bazı davranışlar (hakkını arama, pasif davranma) ve yaşadıkları bazı duygular (duygularında samimi olma, kendini ifade etme) kişiyi boyun eğici bir statüye iten “yetersizlik korkularının azalacağı, kendilerini diğer insanlarla karşılaştırdıklarında kendine yönelik olumsuz değerlendirmelerin düzeyini değiştirmektedir.

Bu durum psikodrama uygulamalarının yapıldığı grup psikoterapi sürecinde kişilerin iç görü kazanmalarına bağlanmıştır. Çevrelerine yönelttikleri öfkelerini ve bununla bağlantılı olarak alkol / madde kullanma nedenlerini dışsallaştırdıklarını fark ederler.

 Rol değiştirme ve empati teknikleri aracılığı ile kazandıkları farkındalık neticesinde öfkelerini bastırırlar. Kişinin öfkesini sağlıklı bir yol bularak ifade edebilmesi için önce öfkesiyle ilgili iç görü kazanması ve öfkesinin hedefini tanıması gerekiyor.

Psikodrama duyguların ifadesine yönelik yolları açmada çeşitli seçenekler sunan bir yöntem olduğu için bir aylık gibi kısa bir sürede bile sonuçlar oldukça yüz güldürücü bulunmuştur. Ayrıca psikodrama oturumlarında gözlenen diğer bulgular; Kişilerin problem çözme becerileri konusunda kendilerini daha becerikli, iş bitirici olarak görebilmeleridir. Bu nedenle; Alkol ya da madde kullanan kişinin kullandığı maddeyi tamamen bırakmasını ya da azaltmasını sağlamak. Alkol ya da madde kullanan kişinin ruhsal ve fiziksel yönden düzelmesini sağlamak, kişinin sosyal ve ekonomik yönden avantajlı duruma gelmesini sağlamak, herhangi bir madde kullanmadan yaşamanın tadını hissetmesini sağlamak, kendisine ve topluma zarar veren davranışların azalmasını sağlamak, satıcılardan sağlanan maddeler için, her kullanıcının olası bir satıcı sayılabileceğinin farkına varmaktır.

b. Teknikler
Bağımlı grup aşamasında kullanılan teknikler aracılığıyla (eşleşme, rol değiştirme, ayna tekniği) gibi, kişi kendi sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenir. Davranışları içinde bahaneler bulmamayı, kabahati başkaları üstüne atmayı öğrenir. İyileşmeye yönelik bir adım daha atmış olur.

c. Sorumluluk
Aile üyeleri genelde sorumluluğu üstlenmeye her zaman hazırdır. Bu nedenle aile üyeleri de bu konuda bilgilendirilmeli ve psikodrama grupları içinde eğitilmelidir.
Utanç ve suçluluk duygusu bağımlı kişilerde çok yaygındır. Bu duygular kişinin kendilik saygısını olumsuz yönde etkilemektedir. Madde kullanırken yaptığı davranışlar ve sonuçları ciddi bir utanç ve suçluluk duygusuna yol açar ve pişmanlık duyulur. Bu duygular ufak sahnesel etkinliklerle gündeme getirilir. Özür dilemesini öğrenir, içi rahatlar ve böylece kendine olan saygısının devam etmesi sağlanabilir.

d. Psikodramatistin görevleri
Hasta ile arasında iyi ve destekleyici bir ilişki oluşturmak, tedavi süreçlerin, yorum ve inanç sistemlerinin yeniden yapılanmasını sağlamak, tekrar çerçevelendirme ve yardımcı olmayan inançların tartışılması gibi teknikler kullanarak üyelerin kendilerini ve sorunlarını daha net görmelerini sağlamak, bu sorunlarla başa çıkmak için arzu ve yeti hissetmelerini sağlamaktır.

Kaynakça
CNAPA (2014). Action Plan on Youth Drinking and on Heavy Episodic Drinking 2014-2016, CNAPA, 2014. Hatzakis, A, Sypsa, V, Paraskevis, D, Nikolopoulos G, Tsiara, C, Micha, K, . . . Des Jarlais, D (20-28 July
2014). A seek-test-treat-retain intervention (STTR) in response to an HIV outbreak among injecting drug users in Athens, Greece: The “ARISTOTLE” program. Paper presented at the 20th International AIDS Conference, Melbrourne.
Hellenic-Statistical-Athority-[ELSTAT]. (2011). National Health Interview Survey: Final quality report. Piraeus: Genral Directorate of Statistical Surveys. Division of Population and Labour Market Statistics. Household Surveys Unit. .
Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., et al. (2012). The 2011 ESPAD Report: Substance Use Among Students in 36 Countries. Stockholm.
KEELPNO. (2014). HIV/AIDS surveillance in Greece (Data reported through 31.12.2013). Athens: Hellenic Centre for Disease Control & Prevention (KEELPNO).
Kokkevi A, Stavrou M, Kanavou E, Fotiou A (2014) The Repercussions of the Economic Recession in Greece on Adolescents and their Families. Innocenti Working Paper No.2014-07. UNICEF, Florence.
Νικολόπουλος, Γ. (2014). Επιδημιολογική Εικόνα της HIV/AIDS λοίμωξης στην Ελλάδα. Η επιδημική Έξαρση. Ιδιαιτερότητες και Συμπεράσματα. Εισήγηση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας. Αθήνα, 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2014.
Παρασκευά, Δ. (2014). HIV/AIDS & Οικονομική Κρίση στην Ελλάδα: Από τη Διάγνωση στη Θεραπεία, Διαχεί- ριση & Προβλήματα. Εισήγηση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας. Αθήνα, 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2014.
 
 
 

 Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye   /  sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.