SOSYAL HİZMET MESLEĞİ

 


BİR YURTTAŞLIK HAKKI OLARAK SAĞLIK HİZMETİ ÜZERİNE…

Aziz ŞEKER / Sosyal Hizmet Uzmanı

Sitemiz Editörü 
shuaziz@gmail.com

Ana Sayfa
 
Aile Sorunları
Çocuk Refahı
Engelli
Gençlik
Sosyal Sorunlar
Tıbbi Sosyal Hizmet
Yaşlılık

Mesleki Bilgiler

SHU Araştırmaları
SHU İsim Listesi
SHU Yayınları
İnsan Hakları
Sosyal Siyaset
Sosyoloji
Söyleşiler
Psikoloji
 

 

 

   

Sağlıkta yaşanan yapısal sorunlar; halkın sağlık gereksinimi; fizyolojik, psikolojik, sosyal iyilik hali olarak içerikleştirilen sağlığın tanımına bir de “ekonomik” iyilik halinin eklenmesini zorunlu kılmıştır. Bunun yanı sıra yoksulluğun, gelir dağılımındaki adaletsizliğin günbegün arttığı Türkiye’de sağlık alanında yaşanmakta olan sorunlar önümüzdeki yıllarda da, reel bir sosyal devlet paradigması yaşama geçirilmedikçe yoğunlaşacak gibi görünmektedir.

Yakın bir geçmişte sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları karşı karşıyayken, şimdilerde çatışma halindeler. Performans puanlarının baş döndüren sarhoşluğu süre dursun, sağlık maliyetindeki artış, paket programının uygulanması, sağlıkta özelleştirme ve sürekli çoğalan hasta sayısıyla duyulan gurur perdeye akseden görüntünün bir süre sonra ne kadar da anlamsız olduğunu sergilemiştir.

Sağlık bir yaşam hakkıdır. Bu yaşam hakkına eğitimden, beslenmeden, konuttan, sosyal güvenlikten ve sosyal refahtan gidilerek ulaşılır. Yaşam hakkına gidilen yolda bu sözü edilen unsurlarla ulaşmada insanlar ciddi sosyal sorunlar yaşıyorsa; yurttaşlık için sağlıklı yaşam hakkı önce kendisini yanlışlıyor diyebiliriz. Buna ek olarak hastane kapılarında biriken ve iyileşemeyen, sağlık sisteminde ilaç tekellerinin istemlerine bağlı değişen ilaç bağımlısı geniş bir insan kitlesinin varlığını da unutmamak gerekiyor.

Yaşanan süreçte sağlık sisteminin önemli bir aktörü konumunda olan hasta, hastalıkla mücadelesinde sağlık sisteminden beklentilerinde, yurttaş olarak devletin, kendisine “eşitlik” temelinde sunması gereken zorunlu hizmetlere ulaşmada “şükür” dolayımına kaçmadan tepkilerini örgüleyebilmesi henüz aşılması gereken bir sorunsalken, tam karşısında daha çok küresel piyasanın ekonomik liberalizminin arzuladığı bir kazanç alanında vurdumduymazlığın nimetleriyle de büyüyen bir sağlık çalışanı camiasının ise sorunlarına duyarsız kalmayı şimdilik başarıyor olması, sağlık hizmetinde artık kırılması zorlaşan bir kısır döngüyü de su yüzüne çıkarmıştır.

İlaç yazan, sevk yapan sağlık memuru gibi söylemlerle “doktorluk” mesleğinin menteşeleriyle oynanmaya başlandığı bu dönemde; sağlık sisteminin işini layıkıyla yapabilmesi için temel yaşam olanaklarını yükselten sağlık ve sosyal hizmetlerin yurttaşlık vurgusuyla erişilebilen bir noktada olmasının yanında mesleğinin gereklerini, meslek kültürünün etik değerlerini benimseyerek yapmaya çaba sarf eden sağlık çalışanlarının sayısının çoğalması aslında sorunun çözümü için bizleri doğru kapıya götürebilir.


Türkiye’de ciddi sağlık sorunları yaşanmaktadır. Bu hem sağlık hizmetlerine ulaşmada hem de sosyo-ekonomik yaşam olanaklarından yararlanmada gözlemlenebilmektedir. Toplumsal eşitsizlikler dolayısıyla sağlığa yansılamalarını daha bir derinden hissettirmektedir. Toplumsal duyarlılığa ve dayanışmaya acilen gereksinim duyan sağlık alanı ancak kolektif bir çabayla sorunlarına çözüm arayarak girmiş olduğu belirsiz yoldan çıkarılabilir. Ticarileşen sağlık sistemi yerine sağlıkta eşitsizliklerin giderilmesi ve sağlık hizmetinin ücretsizlendirilmesi hedeflenerek sağlık hizmetinin insancıl bir yöne çekilmesi yaşadığımız şu yıllarda bir gereklilik olarak kabul edilmelidir.
 

 BİZE YAZIN
     Sosyal Hizmet Uzmanı Web Sitesi
     E-Posta : sosyalhizmetuzmanlari@gmail.com

   

© Copyright 2011
www.sosyalhizmetuzmani.org