Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

     
   
   

Kemal GÖKCAN  / Sosyal Hizmet Uzmanı Site Editörü

 

 
 
 

 

Yüzleşmek
 

Yüzleşmek;kaçtığımız,korktuğumuz,bazen arzu ettiğimiz ve tamam dediğimiz, ama hep çekindiğimiz davranıştır . Korkularınızı yok edemezsiniz, tek yapabileceğiniz onlarla yüzleşmektir . Yüzleşmekten korkunun tam anlamını da çıkartmamak gerekir.

Yüzleşmek,sorgulama yapma,korkuları yenmek,hataları görmeye yardımcı olmada bir davranış olmalıdır.

-Geçmişi ile yüzleşmek
-Hataları ile yüzleşmek
-Duyguları ile yüzleşmek

Yüzleşme çeşitlerini artırabiliriz. Birey içinde yaşadığı toplumun sosyal, kültürel ve tüm değer yargıları,ailesinden edindiği tutum ve değerler yapacağı yüzleşmede en önemli öğelerdir. Yüzleşmek, ön yargıları, tabuları kırmada etkili bir davranış yada tutumdur.

Bildiğiniz gibi kişiliğin oluşumunda çevre,genetik yapı ve aile en etkili unsurlardır. Birey yaşadığı çevre ve ailesinden aldığı önyargıları sorgulamadığı sürece doğru kabul edecektir.
Toplumların oluşturduğu ön yargılar, o toplumun üyelerini etkiler. Bu etki sonucu yanlış olan birçok konu doğru gibi algılanır.

 Örneklersek, Pakistanlılar iyi insanlardır. Bizim dostlarımız ve kardeşlerimizdir denir. Ermeniler, bizim düşmanımızdır. Yunanlılar hiç güven olmaz. İngilizler soğuktur. Almanlar çıkarlarına düşkündür. Diye yıllardır bizlere anlatılır. Ama çoğumuz ne Ermeni, ne Yunan ne de Pakistanlı ile iletişimi olmamıştır. Bu tür toplumsal önyargılarımız birçoğumuz doğru olarak algılamışızdır. Aynı toplumsal önyargılar diğer toplumlar içinde geçerlidir. Bu tür toplumsal önyargılar, korkular oluşturmuştur. Oysa bizler dünyaya geldiğimizde anne ve babamızı ,Ulusumuzu , dinimizi seçme şansımız yoktu. Anne ve babamız hangi Ulusa aitse bizlerde o ulusun üyeleriyiz. Toplumsal önyargıların oluşturduğu, korkular, kinler ve yanlış yönlendirmeleri tartışmalı ve yüzleşmemiz gerekiyor.

 Toplumsal kültürümüzden gelen örf,adet ve geleneklerimizin bir parçası olarak gösterilen,özellikle feodal yapının daha güçlü olduğu Güney ve Doğu Anadolu’daki töre cinayetleri,yıllarca hukukumuzda bu cinayetlere verilen cezaların,diğer cezalara göre az olduğunu biliriz. Avrupa Birliğinden gelen tepkilerle töre cinayetleri ile ilgili hukuksal düzenlemeyi yeniden gözden geçirildi. Oysaki bu düzenlemeler çok daha önce yapılmalı,bir çok genç kızımız bu töre cinayetlerine karşı mağdurların korunması gerekirdi. Adına töre,adet veya gelenek denilen ama alakası olmayan bu toplumsal değerlerle toplum olarak yüzleşmenin zamanı gelmiştir.

Ben nerede hata yaptım? Sorusunu hepimiz zaman zaman sorarız.Bu soru aslında bir yüzleşmenin başlangıcıdır. Eğer bu soruyu kendimize soruyor ve aynı hatalarımıza devam ediyorsak,sadece kendimizi oyalamaktan öteye gitmez.

Vicdanımızı rahatlatacak yada başka tabirle kendimizi iç dünyamızda mutlu edecek davranışlar yaparız,ancak bu davranışımızı genelde yaptığımız bir hatadan kendimizi uzaklaştırmak amacıyla gerçekleştiririz. Bizler sorgulamalarımızı hata yapınca değil her zaman yapmalıyız. Bunu başarırsak pişman olacak hata yapmamız azalacaktır.

Toplum olarak,Birey olarak hatalarımızla yüzleşmeliyiz. Kendimizi sorgulamalıyız. Eğer bunları başara bilirsek bir arada yaşamamızı güçlendirmede önemli bir başarı elde edeceğiz.

Tarihsel,toplumsal yüzleşme sonucu oluşan yanlış önyargılarımız aşacağız, Siyasetçilerin yaratığı ama toplumlar arasında hiçbir sorun olmayan konuları tartışarak çözüm üretildiği görülecektir.

Özetlersek;
nedenler üzerinde durmak yerine artık, birey olarak bir başlangıç yapmalı önce kendimizle,sonra ailemizle ,başlayarak korkularımız korkularla,önyargılarımızı başka önyargılarla örtmemeli,sorgulayan,neden sonuç ilişkisi kuran ve korkularının nedenlerini öğrenmeye caba sergileyen bireyler olmamız gerekmektedir. Ne zaman? Şimdi…


  

 
Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye  

sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.