Sosyal Hizmet Mesleği

Sosyal Hizmet Alanları

Sosyal Kaynak
Bilgiler

İnsan Kaynakları

         

Kemal GÖKCAN
Site Editörü / Sosyal Hizmet Uzmanı

 

sosyalhizmetuzmanlari@gmail.comÖZGEÇMİŞ

 

 
 
Okur yazar,lisans,yüksek lisans mevcut olup,bol sertifika programlarına katılım belgesi var. Çoğu sertifikaları pek işe yaramaz durumda. Ana dili hariç bir kaç dil bilir. Bir sosyal hizmet emekçisi ve iki kız çocuğu babasıdır.
 
 
 

  YAYINLANAN ESERLERİ

 

İnternet ve sosyal hizmet mesleği
 
Sosyal hizmet mesleğinde mülakat
 
Özürlü Çocuğa  Sahip Ailelerde İletişim
 
Engelliliğe Toplumsal Bakış
 
Özürlülükte Toplumsal İstismar
 
İletişim ve Sosyal Hizmet Mesleği
 
SHU müracaatçı ilişkisi
 
Özürlü çocuğa sahip ailelerin psiko-sos
 
Engelli Refahı ve Sosyal Mevzuat
 
Halkla İlişkiler
 
Ailede İletişim
 
İkna Edici İletişim
 
Benlik Gelişimi ve İletişim
 
Reklamlar ve Çocuğumuz
 
Kamu Yönetimi ve Halkla İlişkiler
 
Ailede İletişim Sorunları,Nedenleri ve Çözüm Önerileri
 
Örgütsel İletişim
 
Kültürel İletişim
 
İkna Odaklı İletişimden Anlama Odaklı İletişime:Eşitlikçi İletişim
 
Kitle İletişim Araçlarının Güvenilirliği ve İnandırıcılığı
 
İletişimin Düşünsel Analizi
 
Günümüzde İletişimsizlik
 
İletişimin Neresindeyiz?
 
Dinleme Becerisi
 
Halkla İlişkiler ve İletişim
 
Sözsüz İletişim
 
Anne – Baba ve Çocuklar Arasında İletişim
 
Görsel İletişim
 
Giyim Kuşam ve Fiziksel Görünüm Algısı
 
Empatik İletişim
 
Politika ve İletişim
 
Kitle İletişim Araçlarının Birey Üzerindeki Etkileri
 
İletişimde Özgüven Ve Motivasyon
 
Bireyler arası iletişim
 
Mutlu Olmak
 
Mutlu Olmak -2 YENİ
 
Bireysel İletişim ve Çatışma YENİ
 

 
Yasal Uyarı , Gizlilik Beyanı ve Künye   /  sosyalhizmetuzmani.org © Bütün hakları saklıdır.